Trần Thị Ngọc Lan PDF. In Email
Thứ hai, 11 Tháng 5 2020 00:00

TRẦN THỊ NGỌC LAN

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

28-08-1991

Quê quán:

Thành phố Hồ Chí Minh

Học vị:

Thạc sĩ, năm công nhận: 2019

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Ngôn ngữ kí hiệu, Phương pháp dạy trẻ khiếm thính

Đơn vị công tác:

Khoa Giáo dục Đặc biệt

Địa chỉ liên lạc:

Phòng A301, 280 An Dương Vương, P4, Q5

Điện thoại:


Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Trần Thị Ngọc Lan (đồng tác giả) (2018), “The changes of the manual alphabets in the world”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Tập 15, Số 7, tr.70-81.
  2. Trần Thị Ngọc Lan (2018), “Sử dụng ngôn ngữ kí hiệu trong dạy học sinh điếc theo hướng tiếp cận song ngữ: Lí thuyết và thực tiễn”, Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tập 64, Số 9AB, tr.341-346.
  3. Trần Thị Ngọc Lan (2020), “Những kĩ thuật phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu cơ bản”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Tập 17, Số 1, tr.186-196.

Đề tài nghiên cứu

  1. Trần Thị Ngọc Lan (2019), Biện pháp nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu cho giáo viên dạy học sinh khiếm thính, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Sách

  1. Trần Thị Ngọc Lan (đồng tác giả) (2017), hiệu ngôn ngữ và ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.