Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (đợt 1) PDF. In Email
Thứ hai, 19 Tháng 7 2021 11:37

QUYẾT ĐỊNH

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

NGÀNH TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM (ĐỢT 1)