Thông báo v/v thay đổi mật khẩu dành cho sinh viên khoá 48 PDF. In Email
Thứ sáu, 30 Tháng 9 2022 01:06

Khoa thông báo đến sinh viên khóa 48 cần thay đổi mật khẩu tài khoản cá nhân trước 12g00 ngày 01/10/2022.