Thông báo v/v nộp đơn thực tập cá nhân bổ sung danh sách quyết định- đợt cuối. PDF. In Email
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 08:03

Khoa thông báo khẩn:

- Về việc nộp đơn Thực tập Sư phạm 1, 2 ngành Sư phạm Tin chỗ cô Thanh (VPK) hoặc thầy Hiếu (Phòng Đào tạo) để ra quyết định bổ sung đưa về Trường Thực tập.

- hạn chót: thứ 6 ngày 03/02/2023.

- Qua thời gian trên, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo và Khoa không chịu trách nhiệm về sơ sót của sinh viên.