THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ KÝ KẾT VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 2 2023 03:51

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ KÝ KẾT VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty, Doanh nghiệp

 

1. Mục đích

  • Tạo ra sự gắn kết giữa Khoa CNTT và Doanh nghiệp cũng như Sinh viên, cựu Sinh viên và lan tỏa đến cộng đồng xã hội.
  • Đồng hành trong các công tác tổ chức hoạt động giữa Khoa CNTT và Doanh nghiệp.
  • Phối hợp đào tạo, NCKH giữa Khoa CNTT và Doanh nghiệp nhằm đưa đến sự thuận lợi về tiếp cận tri thức cho Sinh viên.

2. Ý nghĩa

  • Hỗ trợ Sinh viên về thực tập, việc làm tại Doanh nghiệp.
  • Giúp Sinh viên tiếp cận được Doanh nghiệp và được huấn luyện công nghệ mới theo nhu cầu xã hội.
  • Giúp Doanh nghiệp có thể chủ động, tiếp cận được nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.

3. Thời gian & Địa điểm

  • Thời gian: 08g30 ngày 24/02/2023 (Thứ sáu).
  • Địa điểm: Hội trường B (Cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.

4. Đăng ký

Sinh viên đăng ký tham gia tại đường dẫn: https://bit.ly/3wMWv5Y