Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023 PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 2 2023 01:33

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí.

Sinh viên tải file về xem chi tiết.