Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt tháng 3/ 2023. PDF. In Email
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 01:17

Khoa thông báo toàn thể sinh viên khoa CNTT

Các thông tin về tra cứu tốt nghiệp tháng 3/2023, đề nghị sinh viên:

1) Tra cứu thông tin tốt nghiệp và kết quả phản hồi thông tin tốt nghiệp: https://tracuu.hcmue.edu.vn/xet-tot-nghiep

2) Phản hồi thông tin tốt nghiệp: https://bom.so/phanhoitotnghiep.

3)  Hỏi thăm chi tiết vui lòng gửi mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.