Hệ thống cổng thông tin điện tử PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 3 2011 09:36
Chỉ mục bài viết
Hệ thống cổng thông tin điện tử
Công Nghệ
Giao diện trang Ban Giám Hiệu
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Khoa Trung
Phòng Tổ Chức Hành Chính
Phòng Quản Trị Thiết Bị
Tất cả các trang

1. Giới thiệu

a. Giao diện trang chính: http://portal.hcmup.edu.vn

b. Kiến trúc

- Giao diện trang chủ cổng thông tin của Trường không cố định, được thiết kế tùy biến tùy thuộc vào yêu cầu của Trường (cho phép người quản trị Cổng thông tin tự thiết kế)
- Thông tin hiển thị trên trang chủ cổng thông tin có thể được nhập bởi nhân viên quản trị cổng thông tin Trường hoặc được thu thập trực tiếp từ  nguồn tin sub-site của các đơn vị.

 

- Mỗi đơn vị (Khoa/Phòng ban/Trung tâm) sẽ có một site riêng, là một sub-site thuộc cổng thông tin của Trường.
- Mỗi Bộ môn trực thuộc Khoa sẽ có một sub-site riêng được quản lý bởi site của Khoa đó.
- Mỗi cán bộ/giảng viên thuộc một Bộ môn sẽ có một sub-site riêng cũng được quản lý bởi site của Bộ môn mà giảng viên đó trực thuộc. Giảng viên được toàn quyền thao tác sub-site của mình.
- Tương tự, mỗi Bộ phận trực thuộc Phòng ban cũng sẽ có một sub-site riêng được quản lý bởi site của Phòng ban đó.
- Mỗi cán bộ thuộc một Bộ phận cũng sẽ có một sub-site riêng và được quản lý bởi site của Bộ phận mà cán bộ đó trực thuộc. Tương tự họ cũng được toàn quyền thao tác sub-site của mình.

 


2. Công nghệ

- Công nghệ Web: nguồn mở Joomla
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- Trình duyệt: hỗ trợ các trình duyệt Firefox, Chrome, Internet Explore
- Kích thước màn hình: không cố định, hiển thị tốt với nhiều độ phân giải khác nhau, ví dụ: 1024x768, 1280x768, 1280x800,…
- Hỗ trợ Multisite trên cùng một mô hình triển khai;
- Có khả năng lưu trữ site, sub-site thành thư viện các site mẫu và cho phép tạo sub-site mới dựa trên thư viện site mẫu này;
- Có khả năng kiến tạo các mô hình dữ liệu khác nhau khi cần thiết như: danh mục sản phẩm, dự án, biểu mẫu đề nghị,…..
- Có khả năng tìm kiếm toàn văn trong toàn bộ cổng;
- Có cơ chế tích hợp dữ liệu từ các site khác theo yêu cầu cụ thể;
- Chức năng cá nhân hóa cho phép người dùng tự thiết kế giao diện của mình;
- Tích hợp Layout tùy biến, quản lý toàn bộ bố cục và các phân đoạn nội dung.
- Hỗ trợ MultiLanguage (đa ngôn ngữ) với khả năng mở rộng đơn giản.
- Tích hợp hệ thống Multimedia Advertisment (Quảng cáo đa phương tiện), cho phép tổ chức các thành phần quảng cáo với nhiều định dạng phong phú (Flash, Video, Audio, Popup, HTML, Image).
- Phân quyền truy cấp nhiều cấp
- Hệ thống quản lý nội dung CMS xây dựng theo mô hình chuẩn.
- Sử dụng bảng mã unicode chuẩn tiếng Việt TCVN 6909:2001 cho phần hiển thị tiếng Việt.
- Giao diện bằng tiếng Việt, và bằng cả tiếng Anh trong những trường hợp liên quan đến người nước ngoài.


3. Giao diện Website một số đơn vị

a. Ban giám hiệu: http://banGH.hcmup.edu.vn

Ban Giám Hiệu - Trường ĐHSP TP. HCM


b. Khoa Công Nghệ Thông Tin: http://fit.hcmup.edu.vn

 

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐHSP TP. HCM


c. Khoa Trung: http://khoatrung.hcmup.edu.vn/

 

Khoa Trung - Trường ĐHSP TP. HCM


d. Phòng Tổ Chức Hành Chính: http://phongtchc.hcmup.edu.vn/

 


e. Phòng Quản Trị Thiết Bị: http://phongqttb.hcmup.edu.vn