Hệ thống nhắn tin SMS PDF. In Email
Thứ ba, 15 Tháng 3 2011 09:37

1. Giới thiệu

-Hệ thống cung cấp nội dung theo yêu cầu, thông qua tin nhắn trên điện thọai di động
-Có khả năng tích hợp với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin thông qua dịch vụ nhắn tin

2. Kiến trúc và yêu cầu hệ thống

a. Kiến trúc hệ thống

Điện thoại di động

Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
(Vina, Mobi, Viettel, S-Fone, Beeline,  VietnamMobile )
Gateway của Nhà cung cấp đầu số
(8x38)
Servers chứa “Phần Mềm xử lý Tin nhắn” và “Dữ liệu của các ứng dụng

b. Yêu cầu hệ thống

 

i. Phần cứng

- Server chứa phần mềm xử lý tin nhắn
- Đường truyền internet (ADSL)
- Bộ lưu điện UPS

ii. Phần mềm

- Phần mềm xử lý tin nhắn
- Hệ điều hành Windows

3. Ứng dụng

- Cung cấp dịch vụ tra cứu điểm tuyển sinh Trường Đại học sư phạm Tp.HCM
- Cung cấp dịch vụ tra cứu điểm thi học kỳ, tốt nghiệp các hệ đào tạo Trường Đại học sư phạm Tp.HCM
- Cung cấp dịch vụ tra cứu lịch công tác tuần, thời khóa biểu, lịch thi học kỳ của cán bộ giảng viên Trường Đại học sư phạm Tp.HCM
- Cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin chứng khoán, tỷ giá, giá vàng