ThS. Bạch Linh Trang PDF. In Email
ThS. BẠCH LINH TRANG
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Quá trình công tác

2003- 2006

Giảng viên, Tổ Bộ Môn Chung, trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo TW3, Tp.HCM.

2006-nay

Giảng viên, Tổ Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Chức vụ đảm nhiệm

2006-2011

Bí Thư Chi Đoàn Tổ Ngoại ngữ Đại học Sư phạm TPHCM.

Quá trình đào tạo

1999-2003

Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Sư phạm TPHCM.

2005-2007

Thạc sỹ chuyên ngành TESOL, Đại học Canberra (Úc) & Đại học Sư phạm TPHCM.

Những khóa học khác

26-27/12/2003

Educational/Organisational Psychology, Chicago Psychological Association & CĐSPMGTW3.

12-30/7/ 2004

English Teaching Methodology Course, Crane House-The Asia Institute Inc., Kentucky (Mỹ) & Trung Tâm ngọai ngữ ĐHQG.

2006

Intel Teach to the Future, Intel

2007

Partners in Learning, Microsoft & ĐH Sư phạm TP.HCM.

6/2010

Multimedia Application for E-courses, NIIT

19-30/7/2010

The Effective Teaching of English Language, Ministry of Education New Zealand & ĐH Sư phạm TP.HCM.

9-14/8/2010

Đổi mới phương pháp giảng dạy, ĐH Sư phạm TP.HCM.

Các môn tham gia giảng dạy

2003-2006

Tiếng Anh tổng quát, Tổ Bộ Môn Chung, Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo TW3, Tp.HCM.

2006-nay

Tiếng Anh tổng quát, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, CNTT, Địa, Tổ Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TP.HCM.

2007-2008

Speaking& Reading, Khoa Ngoại Ngữ, ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM.

2010-nay

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Khoa Tâm Lý Giáo Dục, ĐH Sư phạm TP.HCM.

2011-

Reading, Khoa Anh,  ĐH Sư phạm TP.HCM.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

TESOL

Báo cáo chuyên đề, tham luận tại Hội thảo/ Hội nghị khoa học

Trong nước

Bach, Linh Trang. (2007). Grammar and Communication. Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Tổ Ngoại ngữ. ĐH Sư phạm TP.HCM. 6/2007.

Bach, Linh Trang. (2008). Reflective journal. Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Tổ Ngoại ngữ. ĐH Sư phạm TP.HCM (trang 97-101). 6/2008.

Bach, Linh Trang. (2009). The Roles of ESP Teachers . Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Tổ Ngoại ngữ (trang 77-82). ĐH Sư phạm TP.HCM. 6/2009.

Bach, Linh Trang. (2010). How to Deal with Passive Students. Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Tổ Ngoại ngữ (trang 51-52).ĐH Sư phạm TP.HCM. 6/2010.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 09 Tháng 6 2011 22:55