THÔNG BÁO - V/v: Tập huấn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office PDF. In Email
Thứ ba, 22 Tháng 11 2011 07:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   384        /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch tập huấn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo công văn số 346/ĐHSP-CNTT ngày 17/10/2011 gởi các đơn vị thông báo về việc tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở Open Office dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM. Đến nay, Trường đã nhận được danh sách cán bộ tham gia do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

STT

Đơn vị

Số cán bộ đăng ký tham gia

1

Phòng Tổ chức hành chính

7

2

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

23

3

Khoa Ngữ văn

12

4

Khoa Tâm lý - Giáo dục

33

5

Khoa Trung văn

2

6

Khoa Nga

6

7

Phòng Thanh tra Đào tạo

2

8

Tổ Giáo dục Nữ công

2

Tổng cộng

87

Theo danh sách đăng ký, Trường gởi thông báo đến các đơn vị kế hoạch học tập các khóa tập huấn cho cán bộ của các đơn vị như sau:

  1. 1. Lớp 01.

-         Thời gian: 28/11/2011 – 02/12/2011

-         Lịch học và danh sách cán bộ tham gia: xem chi tiết kế hoạch học tập của lớp 01 đính kèm

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

  1. 2. Lớp 02.

-         Thời gian: 05/12/2011 – 09/12/2011

-         Lịch học và danh sách cán bộ tham gia: xem chi tiết kế hoạch học tập của lớp 02 đính kèm

-         Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp.HCM.

Khi tham gia khóa học quý Thầy/cô vui lòng mang theo máy tính xách tay cá nhân (nếu có) để được hướng dẫn cài đặt bộ phần mềm nguồn mở Open Office và các phần mềm nguồn mở khác.

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ đã đăng ký theo danh sách của đơn vị tham gia khóa tập huấn này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 01

Thời gian: 28/11/2011 – 02/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-14h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 28/11/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác

Chiều thứ 3, 29/11/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 4, 30/11/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Sáng thứ 5, 01/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 01/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Sáng thứ 6, 02/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Chiều thứ 6, 02/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu nâng cao với phần mềm Calc

Tổng kết

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Đỗ Thị Thanh Xuân

Phòng TCHC

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phòng TCHC

3

Nguyễn Thị Thu Trang

Phòng TCHC

4

Lê Nguyễn Thanh Thúy

Phòng TCHC

5

Thái Thị Minh Châu

Phòng TCHC

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phòng TCHC

7

Lê Thị Nhung

Phòng TCHC

8

Trần Thị Đoan Trang

Khoa Ngữ văn

9

Lương Thị Tuyết Nga

Khoa Ngữ văn

10

Phan Thu Vân

Khoa Ngữ văn

11

Nguyễn Hữu Nghĩa

Khoa Ngữ văn

12

Phạm Thúy Hằng

Khoa Ngữ văn

13

Đàm Anh Thư

Khoa Ngữ văn

14

Nguyễn Thành Trung

Khoa Ngữ văn

15

Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Khoa Ngữ văn

16

Tăng Thị Tuyết Mai

Khoa Ngữ văn

17

Phạm Thị Thùy Trang

Khoa Ngữ văn

18

Lê Ni Na

Khoa Ngữ văn

19

Nguyễn Phước Bảo Khôi

Khoa Ngữ văn

20

Trần Khai Xuân

Khoa Trung văn

21

Phạm Ngọc Đăng

Khoa Trung văn

22

Nguyễn Thị Minh Tâm

Khoa Nga

23

Nguyễn Công Trí

Khoa Nga

24

Nguyễn Ngọc Tuyết Mai

Khoa Nga

25

Nguyễn Đức Nghiệp

Khoa Nga

26

Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Nga

27

Đoàn Tuyết Trinh

Khoa Nga

28

Lý Quốc Bình

Phòng Thanh tra Đào tạo

29

Lai Chí Hiếu

Phòng Thanh tra Đào tạo

30

Trần Thị Kim Liên

Tổ Giáo dục Nữ công

31

Phạm Thị Thùy Trang

Tổ Giáo dục Nữ công

32

Trương Phương Thanh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

33

Lý Minh Tiên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

34

Nguyễn Kỷ Trung

Khoa Tâm lý - Giáo dục

35

Lý Thị Thanh Trúc

Khoa Tâm lý - Giáo dục

36

Võ Thị Hồng Trước

Khoa Tâm lý - Giáo dục

37

Nguyễn Thị Tứ

Khoa Tâm lý - Giáo dục

38

Võ Thị Tường Vi

Khoa Tâm lý - Giáo dục

39

Hoàng Vũ Minh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

40

Nguyễn Đắc Thanh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

41

Đào Thị Duy Duyên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

42

Kiều Thị Thanh Trà

Khoa Tâm lý - Giáo dục


KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

PHẦN MỀM NGUỒN MỞ OPEN OFFICE LỚP 02

Thời gian: 05/12/2011 – 09/12/2011; buổi sáng: 8h-11h; chiều: 13h30-14h30

Địa điểm: Phòng C901 – Tầng 9, Tòa nhà C, 280 An Dương Vương

Lịch học:

Ngày học

Số tiết

Nội dung

Sáng thứ 2, 05/12/2011

4

Giới thiệu về bộ phần mềm nguồn mở OpenOffice và một số phần mềm nguồn mở khác

Chiều thứ 3, 06/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản với phần mềm Writer

Sáng thứ 4, 07/12/2011

4

Kỹ thuật soạn thảo nâng cao với phần mềm Writer

Sáng thứ 5, 08/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu đơn giản với phần mềm Impress

Chiều thứ 5, 08/12/2011

4

Kỹ thuật thiết kế bài trình chiếu nâng cao với phần mềm Impress

Sáng thứ 6, 09/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu bảng tính với phần mềm Calc

Chiều thứ 6, 09/12/2011

4

Kỹ thuật xử lý số liệu nâng cao với phần mềm Calc

Tổng kết

Danh sách cán bộ đăng ký tham gia:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1

Hồ Thị Phượng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

2

Bạch Linh Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

3

Đinh Ngọc Thủy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

4

Hà Thanh Liêm

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

5

Lê Đình Tùng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

6

Lê Thị Hồng Hương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

7

Lê Thị Kiều Vân

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

8

Lê Thị Kim Khánh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

9

Lý Nhựt Thiện

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

10

Nguyễn Hiền Đoan Trang

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

11

Nguyễn Kỷ Nam

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

12

Nguyễn Thị Mai Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

13

Nguyễn Thị Bích Liên

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

14

Nguyễn Thị Tú

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

15

Nguyễn Thị Tuyết Phương

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

16

Nguyễn Thúy Oanh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

17

Tống Khánh Ngọc

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

18

Vũ Ngọc Thúy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

19

Đặng Thị Hồng Hạnh

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

20

Vũ Nguyễn Minh Thy

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

21

Vũ Thu Hằng

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

22

Vương Xương Kiệt

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

23

Chung Vĩnh Cao

Khoa Tâm lý - Giáo dục

24

Đinh Quỳnh Châu

Khoa Tâm lý - Giáo dục

25

Lê Trung Chính

Khoa Tâm lý - Giáo dục

26

Huỳnh Lâm Anh Chương

Khoa Tâm lý - Giáo dục

27

Nguyễn Đức Danh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

28

Đoàn Văn Điều

Khoa Tâm lý - Giáo dục

29

Bùi Hồng Hà

Khoa Tâm lý - Giáo dục

30

Lê Thanh Hải

Khoa Tâm lý - Giáo dục

31

Lương Ngọc Hải

Khoa Tâm lý - Giáo dục

32

Lê Thị Hân

Khoa Tâm lý - Giáo dục

33

Võ Thị Bích Hạnh

Khoa Tâm lý - Giáo dục

34

Nguyễn Khắc Hiếu

Khoa Tâm lý - Giáo dục

35

Nguyễn Thị Bích Hồng

Khoa Tâm lý - Giáo dục

36

Trần Thị Hương

Khoa Tâm lý - Giáo dục

37

Nguyễn Thị Thu Huyền

Khoa Tâm lý - Giáo dục

38

Hồ Văn Liên

Khoa Tâm lý - Giáo dục

39

Trần Thị Thu Mai

Khoa Tâm lý - Giáo dục

40

Võ Văn Nam

Khoa Tâm lý - Giáo dục

41

Vũ Thị Nga

Khoa Tâm lý - Giáo dục

42

Ngô Đình Qua

Khoa Tâm lý - Giáo dục

43

Vũ Thị Sai

Khoa Tâm lý - Giáo dục

44

Huỳnh Văn Sơn

Khoa Tâm lý - Giáo dục

45

Nguyễn Thị Uyên Thy

Khoa Tâm lý - Giáo dục