388/ĐHSP-CNTT PDF. In Email
Thứ tư, 23 Tháng 11 2011 04:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

Số   388    /ĐHSP-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2011

THÔNG BÁO LẦN 2

(V/v: Tổ chức hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office)

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Theo khuyến cáo ngày 20/08/2011 của Thanh tra bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chống vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan thông báo: Mọi hành vi sao chép, cài đặt, sử dụng các chương trình máy tính mà không được sự đồng ý chủ sở hữu tác phẩm mà bị phát hiện sẽ bị phạt hành chính theo quy định, mức phạt cao nhất lên tới 500.000.000 VND hoặc có dấu hiệu tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 170a Bộ luật Hình sự.

Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước.

Trong năm học này, Trường sẽ tiến hành triển khai sử dụng bộ phần mềm nguồn mở Open Office và hệ điều hành nguồn mở trong phạm vi toàn Trường.

Theo thông báo lần thứ nhất số 346/ĐHSP-CNTT ngày 17/10/2011 gởi các đơn vị thông báo về việc tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở Open Office dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, Trường đã nhận được danh sách cán bộ đăng ký tham gia do các đơn vị gởi về Trường thông qua phòng Công nghệ thông tin.

STT

Đơn vị

Số cán bộ đăng ký tham gia

1

Phòng Tổ chức hành chính

7

2

Tổ Ngoại ngữ không chuyên

23

3

Khoa Ngữ văn

12

4

Khoa Tâm lý - Giáo dục

33

5

Khoa Trung văn

2

6

Khoa Nga

6

7

Phòng Thanh tra Đào tạo

2

8

Tổ Giáo dục Nữ công

2

Tổng cộng

87

 

Trường gởi các đơn vị thông báo lần 2 về việc tổ chức các lớp chuyên đề hướng dẫn sử dụng phần mềm nguồn mở Open Office dành cho cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

Thời gian dự kiến: từ ngày 12/12/2011 đến 30/12/2011.

Chuyên đề nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản sử dụng bộ phần mềm ứng dụng văn phòng Open Office để soạn thảo văn bản, bảng tính, bài trình chiếu…tương tự như bộ phần mềm MS Office bao gồm:

-  Writer (trình soạn thảo văn bản có tính năng tương tự như Microsoft Word)

-  Calc (trình bảng tính tương tự như Microsoft Excel)

-  Impress (trình soạn thảo trình diễn, tương tự PowerPoint)

-  Math (trình viết công thức toán, tương tự Microsoft Equation Editor)

-  Draw (trình đồ họa cơ bản, tương tự Microsoft Visio)

-  Một số phần mềm nguồn mở khác như: SCORM Editor, Reload Player, Moodle,…

Đây là chuyên đề bắt buộc đối với chuyên viên của các Phòng, Ban, Viện và cán bộ phụ trách công tác giáo vụ của các Khoa và Tổ trực thuộc Trường. Đề nghị Trưởng các đơn vị cử cán bộ tham gia, lập danh sách theo mẫu đính kèm và gởi về phòng Công nghệ thông tin theo địa chỉ email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước ngày 28/11/2011 để Trường tiến hành tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Lưu: TCHC, CNTT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ThS. Đặng Chính Nghĩa

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP. HỒ CHÍ MINH

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

(OPEN OFFICE)

ĐƠN VỊ: ……..

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2011

TRƯỞNG ĐƠN VỊ