DIA PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 8 2010 07:07

DIADIA là một công cụ được sử dụng với mục đích chính là vẽ các lược đồ. Nó cung cấp các chức năng tương tự như ứng dụng Microsoft Visio

Có thể sử dụng DIA để vẽ các lược đồ như relationship diagrams, UML diagrams, flowcharts, network diagrams, và bảng mạch đơn giản. Nó cho phép thêm các đối tượng hình mới bằng cách viết các files simple XML, DIA sẽ sử dụng một tập hợp lệnh SVG để tạo ra các hình khối hình mới đó.

Nó cũng có thể mở và lưu các sơ đồ, lược đồ thành file XML hoặc xuất chúng thành các loại file như EPS, SGV hoặc ở dạng bản in.

Một số màn hình chính của DIA:

Main Windows

Main Windows

Properties dialog for an UML class

UML Class

Workspace

WorkSpace