GNU Image Manipulation Program PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 8 2010 07:16

GIMPGIMP - GNU Image Manipulation Program là chương trình máy tính xử lý hình ảnh được phát triển bởi GNU. Nó là một chương trình để tạo ra và xử lý các đồ họa mảng, nhưng cũng có hỗ trợ cho đồ họa véc tơ.

Đây là một dự án phầm mềm mã nguồn mở, miễn phí, được bắt đầu xây dựng từ năm 1995 nhờ Spencer Kimball và Peter Mattis và hiện được bảo trì bởi một nhóm tình nguyện viên. Phần mềm này có giấy phép GNU General Public License.

Tính năng:

GIMP

Công cụ vẽ:

 • Hỗ trợ toàn bộ những công cụ vẽ: Brush, Pencil, Airbrush, Clone...
 • Sub-pixel lấy mẫu cho tất cả những công cụ vẽ.
 • Công cụ gradient mạnh mẽ
 • Hỗ trợ tùy chỉnh và các mẫu brushes

Hệ thống:

 • Hầu như không giới hạn số lượng hình ảnh được mở cùng một lúc.

Các thao tác nâng cao:

 • Hỗ trợ đầy đủ full alpha
 • Layers và channels
 • Nhiều Undo/Redo (chỉ giới hạn bởi không gian đĩa)
 • Công cụ chuyển đổi bao gồm: rotate, scale, shear và flip
 • Công cụ lựa chọn bao gồm: rectangle, ellipse, free, fuzzy và intelligent
 • Transformable paths, transformable selections.

Hiệu ứng:

 • Hỗ trợ MNG
 • Frame Navigator (in GAP, the GIMP Animation Package)
 • Onion Skin (in GAP, the GIMP Animation Package)
 • Bluebox (in GAP, the GIMP Animation Package)

Xử lý file:

 • File định dạng hỗ trợ bao gồm: bmp, gif, jpeg, MNG, PCX, pdf, png, ps, psd, svg, tiff, TGA, xpm và nhiều người dùng khác.
 • Tải xuống, hiển thị, chuyển đổi và lưu được nhiều định dạng tập tin

Download GIMP