Lỗi
INKSCAPE PDF. In Email
Thứ hai, 23 Tháng 8 2010 07:38

InkscapeInkscape là phần mềm mã nguồn mở cho xử lý đồ họa vec tơ. Mục đích phát triển của dự án Inkscape là để tạo ra một phần mềm có tính năng xử lý đồ họa véc tơ tốt đồng thời phù hợp với chuẩn XML, SVG và CSS. Nó là một phần mềm đa hệ điều hành, chạy trên Microsoft Windows, Mac OS X và Unix; mặc dù đa số các phát triển chính là dành cho GNU/Linux.

Inkscape được bắt đầu vào năm 2003, phỏng theo phần mềm xử lý đồ họa vec tơ Sodipodi. Tuy Inkscape vẫn chưa có được nhiều tính năng như các phần mềm xử lý đồ họa vec tơ thương mại, nhưng hiện nay nó có thể được dùng trong nhiều ứng dụng. Inkscape chưa hỗ trợ đầy đủ SVG và CSS. Nó chưa có các hiệu ứng lọc SVG, hoạt hình, và phông chữ SVG. Inkscape hiện đang được phát triển mạnh, và ngày càng có nhiều tính năng mới.

 

Tính năng:

Một vài phương thức mới trong công cụ Tweak - Move, Move In/Out, Move Jitter, Scale, Rotate, và Duplicate/Delete - điều này làm cho Inkscape có thể dễ dàng thao tác với bất kỳ số lượng các đối tượng riêng biệt

InkScape

Tính năng Spiro curves được giới thiệu để thiết kế  bởi Raph Levien

Spiro

Một vài những tính năng được sử dụng với transparencies, filter, patterns.

Inkscape