Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ hai, 07 Tháng 5 2012 05:13

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2011 – 2012

 

Ban Tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2011-2012 họp ngày 27-4-2012 đã thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

  1. 1. Mục đích: Tạo điều kiện cho sinh viên công bố kết quả nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong NCKH; tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên toàn trường năm học 2011 – 2012; chọn đề tài xuất sắc để tham dự giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012, giải thưởng VIFOTEC, giải thưởng EUREKA năm học 2011 – 2012 và tham dự Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc” – Lần thứ VI tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vào tháng 10-2012.
  2. 2. Thời gian: Thứ Bảy ngày 12-5-2012, từ 7 giờ 00 đến 13 giờ 00.
  3. 3. Chương trình và địa điểm:

2.1. Khai mạc và báo cáo tại 3 tiểu ban (7h – 11h30)

–        Tiểu ban 1: Gồm các khoa: Công nghệ Thông tin, Hoá học, Sinh học, Toán – Tin học, Vật lý (Phòng họp C)

–        Tiểu ban 2: Gồm các khoa: Anh văn, Địa lý, GD Chính trị, Ngữ văn, Trung văn, (Giảng đường D).

–        Tiểu ban 3: Gồm các khoa: GD Đặc biệt, GD Mầm non, GD Tiểu học, Tâm lý - Giáo dục (Phòng C.1009).

2.2. Phiên toàn thể tại Giảng đường D (12h-13h)

Tổng kết và khen thưởng.

  1. 4. Nội dung:

–        Sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học tại 3 tiểu ban.

–        Đánh giá kết quả nghiên cứu ở cấp Trường để chọn đề tài gửi dự thi các giải thưởng cấp Bộ, cấp Thành và tham dự Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc” - Lần thứ VI.

  1. 5. Thành phần:

–        Ban Giám hiệu;

–        Đại diện Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư kí Hội Sinh viên Thành phố, Trung tâm Khoa học Công nghệ trẻ Thành Đoàn;

–        Ban tổ chức Hội nghị;

–        Phòng KHCN&MT-TCKH, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT&HSSV, Phòng Thanh tra – Đào tạo;

–        Đại diện BCN Khoa, Bộ môn và các giảng viên hướng dẫn, sinh viên có đề tài tham gia Hội nghị cấp Trường;

–        BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường, Liên chi hội và Chi hội trưởng Hội SV Trường;

–        Các sinh viên có báo cáo tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Khoa;

–        10 sinh viên tiêu biểu/đơn vị (do Đoàn trường điều động).

  1. 6. Phân công:

6.1. Trưởng các tiểu ban và các thành viên Ban Tổ chức:

–        Trưởng các tiểu ban chịu trách nhiệm điều khiển Hội nghị, chọn nội dung báo cáo và cùng với các thành viên xét chọn các giải thưởng, tổng hợp kết quả và tổng kết tình hình làm việc tại tiểu ban chuyển cho thường trực Ban tổ chức Hội nghị;

–        Thành viên BTC tham gia xét công trình SV NCKH dự thi cấp Bộ, dự giải thưởng Vifotec, Eureka sau Hội nghị;

–        Thành viên là lãnh đạo các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra các nội dung được phân công trong kế hoạch này.

6.2. Phòng KHCN&MT-TCKH:

–        Đầu mối kiểm tra tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị;

–        Lên chương trình; kế hoạch; kinh phí; chuẩn bị văn bản đề dẫn, tổng kết hội nghị; nhận và biên tập báo cáo; in kỷ yếu;

–        Chi thù lao phục vụ Hội nghị;

–        Nhận file nội dung trình chiếu PowerPoint của các sinh viên báo cáo và chạy thử chương trình;

–        Gửi thư mời cho các thành phần triệu tập và báo đài;

–        Hướng dẫn, hoàn chỉnh hồ sơ của sinh viên gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam” và các giải thưởng, hội nghị khác;

–        Phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thực hiện giấy khen, tổ chức phát giải thưởng;

–        Lập danh sách đề nghị hỗ trợ kinh phí NCKH cho sinh viên, giảng viên hướng dẫn.

6.3. Phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên:

–        Chụp hình tại các tiểu ban và phiên toàn thể.

–        Làm 1 băng rôn treo ở cổng Nguyễn Văn Cừ theo mẫu sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2011 – 2012

Ngày 12 – 5 – 2012 (từ 7 - 13 giờ)

Tiểu ban 1: Phòng họp C; Tiểu ban 2: GĐ D; Tiểu ban 3: Phòng C.1009 – Phiên toàn thể: GĐ D

-        Làm 3 phông nền có thêm dòng chữ Tiểu ban 1: Công nghệ Thông tin, Hoá học, Sinh học, Toán – Tin học, Vật lý tại Phòng họp C, Tiểu ban 2: Anh văn, Địa lý, GD Chính trị, Ngữ văn, Trung văn tại Giảng đường D, Tiểu ban 3: GD Đặc biệt, GD Mầm non, GD Tiểu học, Tâm lý Giáo dục tại Phòng C1009 theo mẫu sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2011– 2012
Ngày 12 – 5 - 2012

Tiểu ban .......

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:

–        Vận động Đoàn viên thanh niên tham gia NCKH hàng năm theo hệ thống Đoàn.

–        Chuẩn bị tiếp tân, phục vụ (cử 6 SV nữ).

–         Hướng dẫn, tập hợp hồ sơ của sinh viên gửi dự thi Eureka (phối hợp với Phòng KHCN&MT-TCKH).

–         Gửi thư mời trong hệ thống Đoàn và điều động Đoàn viên sinh viên tham dự Hội nghị theo kế hoạch.

6.4. Phòng Quản trị Thiết bị:

–        Kê bàn ghế, trải khăn bàn chủ tọa và bàn các thành viên tiểu ban tại Giảng đường D, Phòng họp C và Phòng C.1009.

–        Kê 1 bàn, 2 ghế và trải khăn bàn tại 3 địa điểm tổ chức Hội nghị (để phát tài liệu).

–        Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu, màn chiếu, máy vi tính tại Giảng đường D, Phòng họp C và Phòng C1009.

–        Phục vụ nước uống cho sinh viên: 3 bình nước 21 lít (có ly nhựa) tại phòng họp 3 tiểu ban.

–        Cử cán bộ trực điện, micro, vệ sinh địa điểm tổ chức Hội nghị.

–        Có phương án cung cấp điện cho các địa điểm tổ chức Hội nghị trong trường hợp cúp điện đột xuất.

6.5. Phòng Đào tạo:

Cung cấp tổng số sinh viên chính quy toàn trường và danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2011 - 2012 của các khoa, bộ môn cho Phòng KHCN&MT-TCKH trước ngày 07/5/2012.

6.6. Các khoa, Bộ môn:

–        Cung cấp danh sách sinh viên tham gia NCKH năm học 2011 – 2012 qua email Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để Phòng KHCN&MT-TCKH đề nghị Trường hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài trước ngày 29/4/2012;

–        Hội đồng KH&ĐT Khoa, Bộ môn chịu trách nhiệm chọn 2 đề tài NCKH của sinh viên (từ 5 – 8 trang A4, cỡ chữ 13), gửi kèm biên bản, phiếu đánh giá công trình NCKH (theo mẫu đánh giá khóa luận) về Phòng KHCN&MT-TCKH trước ngày 29/4/2012;

–        Chọn 1 báo cáo tiêu biểu trình bày tại Hội nghị. Hướng dẫn sinh viên thực hiện báo cáo tóm tắt tối đa 15 phút tại Hội nghị.

6.7. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng:

Ra Quyết định khen thưởng, phối hợp in nội dung giấy khen; chuẩn bị khen thưởng tại phiên toàn thể.

6.8. Phòng Kế hoạch-Tài chính:

Chịu trách nhiệm kiểm tra, quyết toán kinh phí.

  1. 7. Cơ cấu giải thưởng:

Giải nhất

3

Mỗi tiểu ban tối đa 1 giải

Giải nhì

6

Mỗi tiểu ban tối đa 2 giải

Giải ba

9

Mỗi tiểu ban tối đa 3 giải

Giải KK

Các công trình dự thi còn lại

 

 

 

Đề nghị các thành viên trong Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Trân trọng./.

Nơi nhận :                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

–  Hiệu trưởng (để báo cáo)

–  Các cá nhân và đơn vị liên quan (để thực hiện);                                                 

–  Thành viên Ban tổ chức (để biết);

–  Lưu: TC-HC, KHCN&MT-TCKH.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM

PHÂN CÔNG CÁC TIỂU BAN

TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2011 – 2012

(Kèm theo kế hạch số        /ĐHSP-KHCN&TCKH ngày      /     /2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP TPHCM)

  1. 1. Tiểu ban 1: Công nghệ thông tin, Hoá học, Sinh học, Toán – Tin học, Vật lý

1. PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng tiểu ban

2. TS Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng khoa

Vật lý

Thư kí

3. ThS Tống Xuân Tám

P. Trưởng khoa

Sinh học

Uỷ viên

4. ThS Nguyễn Ngọc Trung

P. Trưởng phòng

P. Đào tạo

Uỷ viên

5. TS Dương Bá Vũ

Trưởng khoa

Hóa học

Uỷ viên

6. TS Lê Thái Bảo Thiên Trung

Giảng viên

Toán – Tin học

Uỷ viên

7. ThS Lê Đức Long

P.Trưởng khoa

Công nghệ TT

Uỷ viên

8. ThS Huỳnh Công Ba

Trưởng phòng

Phòng CTCT&HSSV

Uỷ viên

  1. 2. Tiểu ban 2: Anh văn, Địa lý, GD Chính trị, Ngữ văn,Trung văn

1. TS Huỳnh Thanh Triều

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng tiểu ban

2. TS Trần Hoàng

Trưởng phòng

P.KHCN&MT-TCKH

Thư kí

3. PGS-TS Nguyễn Thành Thi

P. Trưởng khoa

Ngữ văn

Uỷ viên

4. TS Phạm Thị Xuân Thọ

Trưởng khoa

Địa lý

Uỷ viên

5. TS Nguyễn Ngọc Vũ

Trưởng khoa

Anh văn

Uỷ viên

6 TS Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng khoa

Khoa Trung

Uỷ viên

7. ThS Nguyễn Trung Tính

P. Trưởng khoa

GDCT

Uỷ viên

8. B. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Bí thư

Đoàn TN

Uỷ viên

  1. 3. Tiểu ban 3: GD Đặc biệt, GD Mầm non, GD Tiểu học, Tâm lý GD

1. PGS-TS Hoàng Văn Cẩn

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng tiểu ban

2. TS Ngô Đình Qua

Giảng viên chính

TLGD

Thư kí

3. TS Lê Thị Minh Hà

Trưởng khoa

GD Đặc biệt

Uỷ viên

4. TS Hoàng Thị Tuyết

Giảng viên chính

GDTH

Uỷ viên

5. ThS Võ Trường Linh

Giảng viên

GDMN

Uỷ viên

6. B. Hồ Đắc Lê Vy

Chủ tịch

Hội Sinh viên

Uỷ viên

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2011 – 2012

(Ban hành theo Quyết định số 857 /QĐ-ĐHSP ngày 23 tháng 4 năm 2012

của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh)

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Đơn vị

TS Bạch Văn Hợp

Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Trưởng ban

PGS-TS Nguyễn Kim Hồng

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

P. Trưởng ban

PGS-TS Hoàng Văn Cẩn

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

P. Trưởng ban

TS Huỳnh Thanh Triều

P. Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

P. Trưởng ban

TS Trần Hoàng

Trưởng phòng

P.KHCN-TCKH

Ủy viên thường trực

B. Lê Thị Cẩm Nhi

Chuyên viên

P.KHCN-TCKH

Ủy viên thư ký

ThS Nguyễn Ngọc Trung

P.Trưởng phòng

P. Đào tạo

Uỷ viên

TS Phạm Thị Xuân Thọ

Trưởng khoa

Địa lý

Uỷ viên

TS Ngô Đình Qua

Giảng viên chính

TLGD

Uỷ viên

10.

TS Lê Thái Bảo Thiên Trung

Giảng viên

Toán – Tin học

Uỷ viên

11.

ThS Lê Đức Long

P.Trưởng khoa

Công nghệ TT

Uỷ viên

12.

TS Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng khoa

Vật lý

Uỷ viên

13.

TS Dương Bá Vũ

Trưởng khoa

Hóa học

Uỷ viên

14.

ThS Tống Xuân Tám

P. Trưởng khoa

Sinh học

Uỷ viên

15.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng

Trưởng khoa

Trung văn

Uỷ viên

16.

TS Nguyễn Ngọc Vũ

Trưởng khoa

Anh văn

Uỷ viên

17.

PGS-TS Nguyễn Thành Thi

P. Trưởng khoa

Ngữ văn

Uỷ viên

18.

ThS Nguyễn Trung Tính

P. Trưởng khoa

GDCT

Uỷ viên

19.

TS Hoàng Thị Tuyết

Giảng viên chính

GDTH

Uỷ viên

20.

ThS Võ Trường Linh

Giảng viên

GDMN

Uỷ viên

21.

TS Lê Thị Minh Hà

Trưởng khoa

GD Đặc biệt

Uỷ viên

22.

Ô. Phạm Minh Đức

P.Trưởng phòng

QT – TB

Ủy viên

23.

ThS Phạm Chung Thủy

Thường trực HĐ TĐKT

Phòng TCHC

Ủy viên

24.

ThS Huỳnh Công Ba

Trưởng phòng

P. CTCT&HSSV

Ủy viên

25.

B. Hồ Đắc Lê Vy

Chủ tịch

Hội Sinh viên

Uỷ viên

26.

B. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Bí thư

Đoàn TN

Ủy viên

Danh sách có 26 người.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 567 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5