Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Nguyễn Ngọc Trọng PDF. In Email
Nguyen Ngoc Trong
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn Toán
Ghi chú:
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0169.403.0786
Thông tin thêm:
Tạm nghỉ từ 01/11/2012 - 01/12/2014.
Công việc từng đảm nhận tại Khoa: Trợ lý Giáo vụ
 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội