Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
Trang Chủ Thông tin đào tạo Ngoài chính quy - Lịch thi hệ ngoài chính quy BD: Kế hoạch thi các lớp Bình Dương K4, K5, K6
BD: Kế hoạch thi các lớp Bình Dương K4, K5, K6 PDF. In Email
Chủ nhật, 20 Tháng 5 2012 03:40

Dự kiến, các lớp Bình Dương K4, K5, K6 sẽ thi các học phần (đã học trước hè 2012) vào các ngày từ 03/06/2012 đến 17/07/2012 theo kế hoạch dưới đây

Lich thi BD

Xem hình phóng to.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội