Ban Giám Hiệu
  
Ban Giám Hiệu Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

Truy Cập

Weblinks

Ban Giám hiệu Tiểu sử tóm tắt Hội nghị cán bộ chủ chốt
Hội nghị cán bộ chủ chốt

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Từ ngày 03.5.2012 đến ngày 05.5.2012, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tại thành phố Vũng Tàu.

Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành công đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh , Bí thư Đoàn TNCS HCM, trưởng ban thanh tra nhân dân, bí thư chi bộ, trưởng phó đơn vị và chủ tịch công đoàn bộ phận.

Sau đề dẫn của TS. Bạch Văn Hợp – Hiệu trưởng, các phòng chức năng báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2010; công khai dự toán ngân sách được giao năm 2012; báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính, thiết bị, cơ sở vật chất năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012.

Trong thời gian làm việc các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đáp ứng được tiết kiệm trong việc mua sắm trang thiết bị, chi tiêu ngân sách, tăng cường bảo trì cơ sở vật chất để kéo dài thời gian sử dụng.

 

Hội nghị còn bàn về các dự thảo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ ( điều chỉnh, bổ sung) góp phần đảm bảo về quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức Trường, tìm được sự đồng thuận để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sứ mạng của Trường.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 


PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng

PGS. TS. Nguyễn Kim HồngHiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách chung, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp, thi đua khen...

PGS. TS. Hoàng Văn Cẩn

PGS. TS. Hoàng Văn CẩnPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác giáo trình. - Theo dõi và ký các báo cáo của...

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác hợp tác Quốc tế, Khoa học công nghệ - Môi trường, Tạp chí Khoa học, dự án...

ThS. Đặng Chính Nghĩa

ThS. Đặng Chính NghĩaPhó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Phụ trách công tác quản trị, thiết bị, xây dựng cơ bản, học sinh, sinh viên, truyền thông, an...

 Sự kiện quan trọng 

Không có sự kiện nào