Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Sinh học
Khoa học và sự sống!
  

profile

webmail
album_hinh
giaotrinh
nghiencuukhoahoc

WebLinks

No weblink
Trang Chủ Cơ Cấu Tổ Chức Giới Thiệu CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA PDF. In Email

 


 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa : TS. Phạm Văn Ngọt

Phó Trưởng khoa : TS. Tống Xuân Tám

ThS. Nguyễn Ngọc Phương

 

 

CHI BỘ KHOA

Bí thư Chi bộ : TS. Tống Xuân Tám

 

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch: ThS. Quách Văn Toàn Em

Phó chủ tịch: ThS. Nguyễn Ngọc Phương

Ủy viên: CN Hà Thị Bé Tư

 

 

CÁC TỔ BỘ MÔN


TỔ SINH HÓA - VI SINH - PP DẠY HỌC

Tổ trưởng  : ThS. Nguyễn Ngọc Phương

Giảng viên : ThS. Phan Thị Thu Hiền

ThS. Lê Phan Quốc

TS. Nguyễn Minh Hiệp

ThS. Trần Thị Minh Định

ThS. Nguyễn Thiện Phú

CN. Phạm Thị Ngọc Thúy

Chuyên viên : CN. Hoàng Thị Nhung

CN. Trần Thị Kim Oanh

 

TỔ DI TRUYỀN - SINH THÁI - SINH LÝ - THỰC VẬT

Tổ trưởng  : TS. Phạm Văn Ngọt

Tổ phó : ThS. Quách Văn Toàn Em

Giảng viên :   TS. Trần Thị Tường Linh

ThS. Nguyễn Thị Hằng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

ThS. Lương Thị Lệ Thơ

ThS. Nguyễn Thị Như Hoa

ThS. Đỗ Thành Trí

Chuyên viên : Nguyễn Thị Ngà

CN. Trần Thị Ngọc Dung

CN. Bế Vân Đài

CN. Hồ Thị Mỹ Linh


TỔ GIẢI PHẪU - SINH LÝ NGƯỜI - ĐỘNG VẬT

Tổ trưởng  : TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

Giảng viên : ThS. Ngô Thị Lan

TS. Tống Xuân Tám

ThS. Trương Văn Trí

ThS. Trần Thị Phương Dung

ThS. Võ Văn Thanh

Chuyên viên : CN. Hà Thị Bé Tư

CN Trần Quốc Thắng Hoa

 


 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học