Khoa Giáo dục Tiểu học (old)
http://khoagdth.hcmup.edu.vn
  
NCQ: Kế hoạch thi Sóc Trăng PDF. In Email
Thứ sáu, 21 Tháng 9 2012 05:29

Lớp Sóc Trăng sẽ ôn tập tốt nghiệp vào Cả ngày Chủ nhật, 23/9/2012. Những học viên thi lại sẽ dự thi lần cuối vào ngày thứ Bảy, 22/9/2012. Sau lần thi này, học viên nào nợ môn sẽ phải chủ động tìm lớp trên mạng để đi học trả nợ để đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Xem lịch thidanh sách học viên thi lại (định dạng hình ảnh PNG) hoặc cả hai ở định dạng PDF.

 

Tin hành chính

Tin Chính trị - Xã hội