Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2011 - 2012 DS SV K 37 ngành Toán được xét HB HK II năm học 2011 - 2012
DS SV K 37 ngành Toán được xét HB HK II năm học 2011 - 2012 PDF 打印 E-mail
周三, 2012年 12月 19日 11:25
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH SP TOÁN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.101.003 Đỗ Thị Vân Anh 3.34 84 1500000
2 K37.101.005 Dư Ngọc Minh Anh 3.09 89 1200000
3 K37.101.011 Lê Thị Bảo Ân 2.97 90 1200000
4 K37.101.016 Trần Đình Chiến 3.22 91 1500000
5 K37.101.025 Nguyễn Văn Dũng 2.97 80 1200000
6 K37.101.049 Trần Thị Huệ 2.88 92 1200000
7 K37.101.052 Lê Thị Kim Hương 3.19 83 1200000
8 K37.101.054 Phạm Việt Duy Kha 3.41 91 1500000
9 K37.101.061 Hàn Thị Thanh Lan 3 78 1200000
10 K37.101.072 Hà Vĩnh Lợi 2.84 82 1200000
11 K37.101.076 Bạch Quang Minh 2.84 82 1200000
12 K37.101.081 Lê Ngô Ngọc Nam 3.03 97 1200000
13 K37.101.084 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa 2.91 82 1200000
14 K37.101.088 Lê Thị Hồng Nhâm 3.03 75 1200000
15 K37.101.092 Nguyễn Văn Nhuần 2.94 82 1200000
16 K37.101.095 Ngô Ngọc Phú 2.94 88 1200000
17 K37.101.099 Bùi Đức Quang 3.5 96 1500000
18 K37.101.101 Lê Văn Quí 2.88 84 1200000
19 K37.101.106 Hà Thị Thanh Sương 3.06 72 1200000
20 K37.101.108 Nguyễn Trần Thanh Tân 3 82 1200000
21 K37.101.110 Trần Ngọc Quang Tạo 3.06 82 1200000
22 K37.101.114 Nguyễn Duy Thanh 3.09 84 1200000
23 K37.101.115 Đặng Thị Thanh 2.91 77 1200000
24 K37.101.121 Đàm Trung Thành 2.91 95 1200000
25 K37.101.129 Phan Thị Ngọc Thủy 3.63 90 1800000
26 K37.101.134 Nguyễn Hoài Thương 3.34 90 1500000
27 K37.101.135 Ngô Thị Bảo Trâm 3.53 88 1500000
28 K37.101.144 Phạm Minh Tuấn 2.97 82 1200000
29 K37.101.150 Nguyễn Hoàng Huy 3.22 81 1500000
30 K37.101.156 Nguyễn Thị Thu Vân 3.09 75 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...