Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2011 - 2012 DS SV K 37 ngành GDTC được xét HB HK II năm học 2011 - 2012
DS SV K 37 ngành GDTC được xét HB HK II năm học 2011 - 2012 PDF 打印 E-mail
周三, 2012年 12月 19日 11:32
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH GDTC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.903.003 Nguyễn Thị Ẩm 3.05 87 1200000
2 K37.903.013 Đỗ Lương Doanh 3.32 96 1500000
3 K37.903.026 Vũ Nhật Hạ 2.98 93 1200000
4 K37.903.027 Hồ Thị Thu Hạnh 2.95 85 1200000
5 K37.903.028 Nguyễn Thị Thu Hạnh 3.07 95 1200000
6 K37.903.029 Huỳnh Thanh 3.02 84 1200000
7 K37.903.040 Phan Thị Cẩm Hồng 3.07 92 1200000
8 K37.903.041 Phan Hoàng Hộ 3.05 90 1200000
9 K37.903.045 Nguyễn Hữu Huỳnh 3.09 89 1200000
10 K37.903.046 Lê Thanh Hùng 3.14 90 1200000
11 K37.903.059 Vũ Thị Len 3.18 90 1200000
12 K37.903.060 Hoàng Thị Dương Liễu 3.09 98 1200000
13 K37.903.061 Phạm Thị Loan 2.98 93 1200000
14 K37.903.063 Bùi Thị Châu Long 3.3 90 1500000
15 K37.903.066 Nguyễn Phước Lợi 2.95 88 1200000
16 K37.903.067 Bùi Đức Lợi 3.39 100 1500000
17 K37.903.068 Lương Thị Cẩm Lợi 3.41 95 1500000
18 K37.903.077 Phan Tuyết Ngân 3.41 95 1500000
19 K37.903.081 Võ Thành Nhẫn 3.27 98 1500000
20 K37.903.084 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3.05 98 1200000
21 K37.903.085 Trần Thị Ngọc Nữ 2.98 85 1200000
22 K37.903.087 Nguyễn Tấn Phát 3.11 87 1200000
23 K37.903.088 Lưu Ngô Tấn Phát 3 90 1200000
24 K37.903.113 Nguyễn Thị Bé Thảo 3.05 97 1200000
25 K37.903.117 Trương Thị Thoa 3.02 84 1200000
26 K37.903.126 Nguyễn Minh Trí 3.16 100 1200000
27 K37.903.128 Đào Thanh Tuấn 3.3 80 1500000
28 K37.903.129 Trần Đình Tuấn 3.23 82 1500000
29 K37.903.139 Trần Hà Tường Uyên 3.09 96 1200000
30 K37.903.145 Nguyễn Minh 2.98 92 1200000
Danh sách xét thêm1 K37.903.034 Lưu Thị Hiệp 2.95 85 1200000
2 K37.903.062 Lưu Thành Long 2.93 98 1200000
3 K37.903.064 Nguyễn Thành Lộc 2.91 85 1200000
4 K37.903.069 Lê Văn Lợi 2.93 82 1200000
5 K37.903.070 Hứa Minh Lượng 2.93 84 1200000
6 K37.903.090 Huỳnh Văn Phúc 2.91 90 1200000
7 K37.903.114 Phan Quốc Thiên 2.89 88 1200000
8 K37.903.148 Kon Sơ Ju Wel 2.91 88 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...