French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2011 - 2012 DS SV K 37 ngành SP Tin được xét HB HK II năm học 2011 - 2012
DS SV K 37 ngành SP Tin được xét HB HK II năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 12:45
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH SP TIN HỌC NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.103.011 Trần Ngọc Long 3.12 83 1200000
2 K37.103.019 Vi Ngọc Anh Tuyền 3.03 95 1200000
3 K37.103.020 Trương Ngọc Tinh Anh 2.74 84 1200000
4 K37.103.024 Đinh Bảo Châu 3.12 81 1200000
5 K37.103.027 Lê Yến Chi 2.67 83 1200000
6 K37.103.036 Võ Thị Diễm Hằng 2.56 83 1200000
7 K37.103.039 Trần Ngọc 2.9 87 1200000
8 K37.103.045 Trương Đình Huy 2.71 81 1200000
9 K37.103.046 Đoàn Văn Hưng 2.65 83 1200000
10 K37.103.049 Đào Ngọc Lam 2.56 85 1200000
11 K37.103.050 Hoàng Thúc Lâm 2.85 100 1200000
12 K37.103.051 Lê Thị Liên 3 83 1200000
13 K37.103.053 Trịnh Duy Linh 2.94 83 1200000
14 K37.103.054 Đặng Thị Trúc Linh 3.15 83 1200000
15 K37.103.057 Võ Tâm Long 2.63 83 1200000
16 K37.103.061 Đặng Thị Kim Nguyên 2.93 90 1200000
17 K37.103.065 Lê Xuân Phong 2.94 83 1200000
18 K37.103.068 Nguyễn Thị Quyên 3.56 87 1500000
19 K37.103.080 Trần Thị Thanh Thuận 2.65 83 1200000
20 K37.103.081 Huỳnh Bảo Tiên 2.9 85 1200000
21 K37.103.083 Nguyễn Lê Thảo Trâm 2.74 85 1200000
22 K37.103.085 Trần Thị Bảo Trân 2.76 85 1200000
23 K37.103.087 Cao Thị Bích Tuyền 2.65 93 1200000
24 K37.103.088 Trần Thị Cẩm Tuyết 2.8 85 1200000
25 K37.103.089 Võ Thị Vân 3.11 93 1200000
26 K37.103.102 Trần Hoài Nhân 3.35 93 1500000
27 K37.103.107 Lê Thị Diễm Hương 2.59 85 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...