Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 36 Năm học 2011 - 2012 Danh sách SV K 36 ngành Tiếng Nhật được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012
Danh sách SV K 36 ngành Tiếng Nhật được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012 PDF 打印 E-mail
周六, 2012年 12月 22日 02:03DANH SÁCH SV K36  NGÀNH TIẾNG NHẬT  NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K35.755.054 Nguyễn Duy Minh Tuệ 3.24 75 1200000
2 K36.755.006 Trần Gia Bửu 3.09 87 1200000
3 K36.755.007 Vương Thế Quỳnh Châu 3.57 80 1500000
4 K36.755.011 Lê Thị Quỳnh Giang 3.22 72 1200000
5 K36.755.013 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 3.3 81 1500000
6 K36.755.025 Hà Thị Kim Huệ 3.22 81 1500000
7 K36.755.026 Mai Chí Hùng 3.65 89 1500000
8 K36.755.029 Lê Nhật Lam 3.22 77 1200000
9 K36.755.030 Châu Mỹ Lan 3.46 81 1500000
10 K36.755.033 Trần Ngọc Uyên Linh 3.3 81 1500000
11 K36.755.048 Lý Ngọc Phượng 3.22 80 1500000
12 K36.755.070 Chu Minh Thy 3.37 87 1500000
13 K36.755.071 Trầm Thị Hoa Tiên 3.37 91 1500000
14 K36.755.084 Nguyễn Kim Xuyến 3.22 85 1500000
15 K36.755.087 Nguyễn Thị Thủy 3.33 89 1500000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...