Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 36 Năm học 2011 - 2012 Danh sách SV K 36 ngành SP Anh được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012
Danh sách SV K 36 ngành SP Anh được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012 PDF Imprimer Envoyer
Samedi, 22 Décembre 2012 02:13DANH SÁCH SV K36  NGÀNH SP ANH NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K35.701.001 Phạm Huỳnh Vân An 3.24 80 1500000
2 K36.701.003 Nguyễn Thị Ngọc Châu 2.82 80 1200000
3 K36.701.005 Lâm Đáo Diên 3.06 73 1200000
4 K36.701.006 Trần Nguyễn Trí Dũng 3.41 86 1500000
5 K36.701.009 Nguyễn Thị Thúy Hằng 2.59 81 1200000
6 K36.701.011 Nguyễn Thanh Hằng 2.95 78 1200000
7 K36.701.013 Đinh Trương Mỹ Hạnh 3.18 85 1200000
8 K36.701.016 Nguyễn Lê Duy Hải 2.95 84 1200000
9 K36.701.017 Nguyễn Thị Thanh Hiền 3.12 73 1200000
10 K36.701.018 Nguyễn Ngọc Thu Hiền 3.03 86 1200000
11 K36.701.021 Lại Huy Hoàng 3.05 80 1200000
12 K36.701.022 Phạm Thị Khải Hòan 3.29 96 1500000
13 K36.701.023 Nguyễn Lê Ngọc Hương 2.68 80 1200000
14 K36.701.026 Dương Ngọc Phương Khanh 2.88 82 1200000
15 K36.701.035 Trần Hải Đăng 2.79 80 1200000
16 K36.701.038 Trần Thị Kim Ngân 2.95 80 1200000
17 K36.701.040 Nguyễn Kim Ngân 2.67 75 1200000
18 K36.701.045 Trần Nguyễn Trinh Nguyên 3.53 89 1500000
19 K36.701.046 Đoàn Tống Bửu Nguyên 2.69 70 1200000
20 K36.701.049 Nguyễn Thị Khánh Nhi 2.71 75 1200000
21 K36.701.061 Lý Trương Thanh Quế 3.44 83 1500000
22 K36.701.062 Phạm Huỳnh Phú Quý 3.29 83 1500000
23 K36.701.066 Nguyễn Thị Thanh Tâm 3.44 96 1500000
24 K36.701.067 Phạm Ngọc Diệu Tâm 3 83 1200000
25 K36.701.073 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo 2.94 88 1200000
26 K36.701.074 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3.09 76 1200000
27 K36.701.075 Nguyễn Đan Thảo 3.05 73 1200000
28 K36.701.077 Đào Thị Minh Thư 3.35 97 1500000
29 K36.701.079 Nguyễn Thị Kim Thương 3.18 81 1200000
30 K36.701.085 Phạm Ngọc Quế Trâm 3.12 86 1200000
31 K36.701.088 Trịnh Thiên Kim Trân 2.94 75 1200000
32 K36.701.091 Trần Thị Kiều Trang 3.03 73 1200000
33 K36.701.096 Nguyễn Thị Diệp Tùng 3.09 77 1200000
34 K36.701.097 Trần Nguyễn Cẩm 2.71 80 1200000
35 K36.701.100 Lê Thanh Vy 3.29 73 1200000
36 K36.701.103 Dương Ngọc Hoàng Yến 3.29 81 1500000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...