Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 36 Năm học 2011 - 2012 Danh sách SV K 36 ngành CN Văn được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012
Danh sách SV K 36 ngành CN Văn được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012 PDF Print E-mail
Saturday, 22 December 2012 02:20DANH SÁCH SV K36  NGÀNH CN VĂN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K36.606.011 Võ Bùi Công Danh 2.5 82 1200000
2 K36.606.015 Nguyễn Thị Dung 2.76 86 1200000
3 K36.606.016 Trần Thị Thùy Dung 3 84 1200000
4 K36.606.021 Trần Kim Vân 2.85 87 1200000
5 K36.606.026 Phan Thị Hoa 2.52 83 1200000
6 K36.606.036 Đào Minh Kha 2.93 87 1200000
7 K36.606.037 Phạm Bỉnh Khôi 2.94 91 1200000
8 K36.606.038 Nguyễn Thị Kiều 3 81 1200000
9 K36.606.045 Nguyễn Thị Loan 3.33 90 1500000
10 K36.606.054 Trần Tuyết Ngân 2.67 84 1200000
11 K36.606.058 Lê Hiền Ngọc 2.73 90 1200000
12 K36.606.061 Bạch Trọng Nhân 3.22 92 1500000
13 K36.606.062 Phan Thị Mỹ Nhân 2.61 83 1200000
14 K36.606.065 Võ Thị Nhiên 2.5 83 1200000
15 K36.606.067 Trần Thị Tu Ni 2.56 82 1200000
16 K36.606.073 Nguyễn Thị Mai Phương 2.89 81 1200000
17 K36.606.084 Nguyễn Đình Kim Thảo 2.78 93 1200000
18 K36.606.086 Nguyễn Thị Thiện 3.22 86 1500000
19 K36.606.091 Từ Xuân Thủy 2.61 85 1200000
20 K36.606.099 Cao Ngọc Phương Trinh 2.94 91 1200000
21 K36.606.100 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2.7 84 1200000
22 K36.606.103 Nguyễn Thị Quỳnh Vi 2.72 81 1200000
23 K36.606.104 Nguyễn Đặng Tường Vi 3.11 90 1200000
24 K36.606.107 Trần Huỳnh Hải Yến 2.7 91 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...