Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 36 Năm học 2011 - 2012 Danh sách SV K 36 ngành SP Địa lí được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012
Danh sách SV K 36 ngành SP Địa lí được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012 PDF Print E-mail
Saturday, 22 December 2012 02:25DANH SÁCH SV K36  NGÀNH ĐỊA LÍ NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K36.603.001 Nguyễn Thị Lan Anh 3.43 84 1500000
2 K36.603.005 Phạm Thị 3.24 80 1500000
3 K36.603.009 Nguyễn Thị Kiều Chinh 3.21 91 1500000
4 K36.603.010 Hoàng Thị Chung 3.21 84 1500000
5 K36.603.017 Trang Thị Ngọc Dung 3.14 90 1200000
6 K36.603.031 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 3.19 90 1200000
7 K36.603.032 Trần Thị Hiên 3.16 83 1200000
8 K36.603.041 Huỳnh Thị Bích Huyền 3.12 87 1200000
9 K36.603.048 Huỳnh Nhật Linh 3.24 81 1500000
10 K36.603.057 Lê Thị Anh Đào 3.33 84 1500000
11 K36.603.059 Trần Thị Nghĩa 3.1 82 1200000
12 K36.603.061 Trần Nguyễn Hạnh Nhân 3.1 91 1200000
13 K36.603.062 Phạm Thị Thanh Nhẩn 3.24 93 1500000
14 K36.603.063 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 3.24 81 1500000
15 K36.603.066 Hứa Ngọc Tuyền Ni 3.33 84 1500000
16 K36.603.067 Hoàng Thứ Nữ 3.36 94 1500000
17 K36.603.069 Nguyễn Thị Nụ 3.19 78 1200000
18 K36.603.071 Lê Thị Kim Phượng 3.14 87 1200000
19 K36.603.076 Dương Thị Hồng Suối 3.1 84 1200000
20 K36.603.079 Đoàn Thị Thân 3.26 87 1500000
21 K36.603.082 Dương Thị Kim Thao 3.14 82 1200000
22 K36.603.086 Trần Văn Thương 3.45 100 1500000
23 K36.603.093 Nguyễn Thị Thủy 3.12 81 1200000
24 K36.603.095 Nguyễn Thị Bích Thủy 3.08 80 1200000
25 K36.603.097 Lê Thị Thúy 3.1 80 1200000
26 K36.603.104 Nguyễn Thị Minh Trang 3.07 82 1200000
27 K36.603.111 Dương Thị Hồng Vân 3.1 84 1200000
28 K36.603.113 Hồ Thị Thùy Vân 3.05 98 1200000
29 K36.603.114 Phan Thị Vân 3.33 81 1500000
30 K36.603.208 Ma Du 3.18 90 1200000
31 K36.603.213 Nguyễn Thị Hiên 3.23 92 1500000
32 K36.603.218 Bành Thị Hồng 3.13 93 1200000
33 K36.603.228 Vũ Thị Loan 3.23 92 1500000
34 K36.603.244 Lơ Mu Na Siêm 3.25 90 1500000
35 K36.603.251 Nguyễn Thị Thương 3.28 90 1500000
36 K36.603.255 Bùi Thị Trang 3.03 80 1200000
37 K36.603.265 Đoàn Thị Xuyến 3.15 85 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...