French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 36 Năm học 2011 - 2012 Danh sách SV K 36 ngành SP Vật lí được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012
Danh sách SV K 36 ngành SP Vật lí được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ bảy, 22 Tháng 12 2012 02:35DANH SÁCH SV K36  NGÀNH SP LÍ NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K36.102.007 Ma Uyên 2.57 80 1200000
2 K36.102.008 Nguyễn Ngọc Phương Dung 2.71 78 1200000
3 K36.102.011 Mai Tú Anh 3.25 81 1500000
4 K36.102.012 Nguyễn Lê Anh 3.38 82 1500000
5 K36.102.013 Nguyễn Tố Ái 3 84 1200000
6 K36.102.017 Võ Đức Bổng 3.03 75 1200000
7 K36.102.033 Mai Thanh Hiệp 3.13 73 1200000
8 K36.102.034 Trần Trọng Hiếu 3.36 83 1500000
9 K36.102.035 Bùi Thị Ngọc Hiếu 2.83 75 1200000
10 K36.102.036 Vũ Đại Hội 2.78 89 1200000
11 K36.102.037 Đỗ Thị Hồng 3.19 75 1200000
12 K36.102.052 Trịnh Thị Hoài Linh 3.78 90 1800000
13 K36.102.053 Lê Vủ Linh 3.28 93 1500000
14 K36.102.060 Lương Sơn Đỉnh 3.28 73 1200000
15 K36.102.065 Lâm Chí Nghĩa 3.56 88 1500000
16 K36.102.067 Trương Hồng Ngọc 3.47 83 1500000
17 K36.102.068 Thái Nguyễn Hạ Nguyên 2.94 79 1200000
18 K36.102.069 Nguyễn Thị Nguyệt 3.17 85 1200000
19 K36.102.071 Dương Thái Đương 2.55 78 1200000
20 K36.102.073 Huỳnh Thị Diễm Ny 3.25 84 1500000
21 K36.102.077 Lê Thị Mỹ Phượng 2.54 75 1200000
22 K36.102.078 Vũ Thị Minh Phương 3.36 78 1200000
23 K36.102.079 Phan Gia Phước 3.03 89 1200000
24 K36.102.080 Võ Hồng Yên Phụng 3.1 87 1200000
25 K36.102.084 Vũ Hoàng Diễm Quỳnh 2.56 75 1200000
26 K36.102.090 Hoàng Thị Thảo 2.88 79 1200000
27 K36.102.095 Trương Đặng Hoài Thu 3.47 86 1500000
28 K36.102.096 Nguyễn Thị Phương Thùy 2.94 95 1200000
29 K36.102.103 Mai Thị Thủy Tiên 2.65 80 1200000
30 K36.102.115 Nguyễn Thị Minh Uyên 2.89 85 1200000
31 K36.102.116 Nguyễn Thị Thanh Vân 2.58 75 1200000
32 K36.102.117 Trương Phúc Hoàng Tuấn 3.06 77 1200000
33 K36.102.119 Võ Huỳnh Như Ý 2.5 82 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...