Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 36 Năm học 2011 - 2012 Danh sách SV K 36 ngành SP Toán được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012
Danh sách SV K 36 ngành SP Toán được xét HB KKHT HK II năm học 2011 - 2012 PDF Print E-mail
Saturday, 22 December 2012 02:36DANH SÁCH SV K36  NGÀNH SP TOÁN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K36.101.001 Nguyễn Thị Hà Ân 2.88 83 1200000
2 K36.101.005 Trần Tuấn Anh 2.83 85 1200000
3 K36.101.008 Nguyễn Thanh Bình 3.06 82 1200000
4 K36.101.018 La Hồ Tuấn Duy 3.17 90 1200000
5 K36.101.022 Dương Hồng Hạnh 3.22 89 1500000
6 K36.101.029 Bùi Thị Thu Hương 3.14 82 1200000
7 K36.101.030 Đặng Thị Mỹ Hương 2.89 82 1200000
8 K36.101.032 Trần Quốc Khang 3.06 86 1200000
9 K36.101.036 Trần Khánh Linh 3.17 88 1200000
10 K36.101.042 Nguyễn Thị Minh 3.56 89 1500000
11 K36.101.043 Nguyễn Thị Huyền My 3.17 88 1200000
12 K36.101.046 Nguyễn Ngọc Đan 2.92 94 1200000
13 K36.101.047 Nguyễn Thanh Nga 3.06 90 1200000
14 K36.101.048 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 3.06 82 1200000
15 K36.101.049 Phan Vũ Hồng Ngọc 2.83 82 1200000
16 K36.101.053 Huỳnh Thị Hồng Nhung 3.06 92 1200000
17 K36.101.055 Trần Vương Lập Đông 3.11 77 1200000
18 K36.101.056 Lưu Huỳnh Đức 2.96 77 1200000
19 K36.101.058 Trần Văn Phình 2.86 77 1200000
20 K36.101.065 Phạm Hữu Phước 3.25 80 1500000
21 K36.101.069 Vũ Đông Quân 3.31 85 1500000
22 K36.101.072 Trần Bảo Quyền 3.08 77 1200000
23 K36.101.075 Nguyễn Mi Sa 2.83 84 1200000
24 K36.101.077 Trịnh Thanh Sơn 3.14 77 1200000
25 K36.101.079 Nguyễn Thị Thắm 3.14 84 1200000
26 K36.101.113 Trần Đặng Thanh Tuyền 3.81 100 1800000
27 K36.101.115 Bùi Tường Vi 3.22 84 1500000
28 K36.101.116 Đặng Quang Vinh 2.94 80 1200000
29 K36.101.122 Đỗ Ngọc Yến 3.25 84 1500000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...