Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2011 - 2012 DS SV K 37 ngành SP Lịch sử được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012
DS SV K 37 ngành SP Lịch sử được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012 PDF Print E-mail
Monday, 24 December 2012 03:26
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH SP SỬ NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012







STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.602.001 Vũ Thị An 2.85 79 1200000
2 K37.602.003 Ngô Thị An 3.15 94 1200000
3 K37.602.004 Đỗ Lê Hồng An 2.96 94 1200000
4 K37.602.006 Trần Thị Nguyệt Ánh 3.04 84 1200000
5 K37.602.008 Đinh Văn Biên 2.91 84 1200000
6 K37.602.020 Võ Thị Ngọc Điệp 2.85 79 1200000
7 K37.602.032 Lê Thị Hồng 2.91 79 1200000
8 K37.602.039 Trần Thị Hương 3.09 89 1200000
9 K37.602.044 Đào Thị Thúy Kiều 2.91 84 1200000
10 K37.602.046 Nguyễn Thị Kim Lan 2.89 84 1200000
11 K37.602.047 Hoàng Thị Liên 2.83 79 1200000
12 K37.602.048 Mai Thị Kiều Liên 3.26 94 1500000
13 K37.602.049 Trương Thị Liên 2.85 84 1200000
14 K37.602.050 Nguyễn Thị Trúc Linh 2.91 79 1200000
15 K37.602.059 Nguyễn Thị Ngân 3.04 79 1200000
16 K37.602.065 Triệu Mỹ Ngọc 2.96 92 1200000
17 K37.602.066 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 3.2 84 1500000
18 K37.602.068 Hứa Thị Kim Nhi 2.8 94 1200000
19 K37.602.069 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 3.37 94 1500000
20 K37.602.071 Nguyễn Thị Bích Như 2.8 87 1200000
21 K37.602.085 Lê Thiện Tâm 2.96 79 1200000
22 K37.602.087 Hồ Minh Thành 3.5 94 1500000
23 K37.602.089 Lâm Thị Phương Thảo 3.02 94 1200000
24 K37.602.090 Cao Thị Thu 3.13 89 1200000
25 K37.602.093 Nguyễn Thu Thủy 2.8 89 1200000
26 K37.602.104 Nguyễn Thị Thùy Trang 3.28 89 1500000
27 K37.602.105 Sầm Thị Bích Trâm 2.85 88 1200000
28 K37.602.113 Võ Thị Thanh Tuyền 2.96 84 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...