French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2011 - 2012 DS SV K 37 ngành Tâm lí học được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012
DS SV K 37 ngành Tâm lí học được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ hai, 24 Tháng 12 2012 06:01
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH TLGD NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.611.001 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3.14 80 1200000
2 K37.611.004 Đỗ Thị Hồng Diễm 3.18 75 1200000
3 K37.611.015 Nguyễn Trung Hiếu 3.52 91 1500000
4 K37.611.021 Nguyễn Hoàng Xuân Hương 3.14 77 1200000
5 K37.611.026 Lê Thị Lan 3.14 80 1200000
6 K37.611.027 Phạm Thị Thu Lan 3.18 80 1200000
7 K37.611.033 Nguyễn Bình Nguyên Lộc 3.25 88 1500000
8 K37.611.035 Huỳnh Thị Trúc Ly 3.27 84 1500000
9 K37.611.043 Đinh Thị Minh Phương 3.25 83 1500000
10 K37.611.046 Trần Lý Ngọc Thanh 3.11 75 1200000
11 K37.611.049 Phan Minh Phương Thùy 3.25 81 1500000
12 K37.611.060 Võ Nguyên Duy Y 3.43 87 1500000
13 K37.611.065 Vũ Thị Duyên 3.32 90 1500000
14 K37.611.075 Nguyễn Hoàng Bảo Huy 3.25 91 1500000
15 K37.611.083 Đinh Thị Sao Ly 3.09 79 1200000
16 K37.611.085 Huỳnh Vũ Phước Minh 3.41 84 1500000
17 K37.611.101 Nguyễn Phát Tài 3.45 81 1500000
18 K37.611.102 Lê Thị Yến Thanh 3.23 91 1500000
19 K37.611.105 Nguyễn Lê Phương Thảo 3.11 82 1200000
20 K37.611.120 Nguyễn Thị Cẩm Vân 3.2 83 1500000Danh sách xét thêm1 K37.611.022 Đặng Thị Cẩm Hường 2.93 90 1200000
2 K37.611.024 Phạm Dương Khuê 3.05 89 1200000
3 K37.611.036 Huỳnh Mai 3.05 74 1200000
4 K37.611.041 Bùi Linh Phụng 3.02 79 1200000
5 K37.611.042 Nguyễn Hữu Phúc 2.95 85 1200000
6 K37.611.044 Lê Văn Quảng 3.07 92 1200000
7 K37.611.056 Vũ Hoàng Phương Uyên 2.93 71 1200000
8 K37.611.096 Võ Thị Ý Nhi 3.07 90 1200000
9 K37.611.103 Cao Thủy Phương Thanh 2.95 85 1200000
10 K37.611.111 Đoàn Minh Trọng 2.93 89 1200000
11 K37.611.122 Trần Thị Hoài Viễn 2.98 75 1200000
12 K37.611.124 Nguyễn Thị Xuân 3.02 84 1200000
13 K37.611.125 Nguyễn Thị Xuyến 3.02 84 1200000
14 K37.611.126 Trần Thị Hồng Yến 2.98 77 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...