French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2011 - 2012 DS SV K 37 ngành CN Trung được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012
DS SV K 37 ngành CN Trung được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ hai, 24 Tháng 12 2012 06:11
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH CN TRUNG NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.754.003 Hàng Ái Ân 3.32 84 1500000
2 K37.754.005 Châu Thi Bối 3.61 86 1500000
3 K37.754.015 Phùng Tiến Đạt 3.5 85 1500000
4 K37.754.027 Châu Gia Lệ 3.79 92 1800000
5 K37.754.037 Huỳnh Tuấn Nguyên 3.24 86 1500000
6 K37.754.049 Huỳnh Truyền Sinh 3.42 87 1500000
7 K37.754.050 La Thúy Tâm 3.47 91 1500000
8 K37.754.051 Trương Thiên Tân 3.26 93 1500000
9 K37.754.066 Huỳnh Liễu Đào 3.39 84 1500000
10 K37.754.067 Mành Nguyễn Xuân 3.39 81 1500000
11 K37.754.071 Lâm Ngọc Linh 3.47 83 1500000
12 K37.754.075 Trương Gia Mẫn 3.39 92 1500000
13 K37.754.079 Trần Cẩu Mùi 3.24 80 1500000
14 K37.754.094 Lê Hoàng Cẩm 3.24 81 1500000
15 K37.754.099 Huỳnh Kim Yến 3.24 90 1500000Danh sách xét thêm1 K37.754.001 Lâm Kim Anh 3.18 76 1200000
2 K37.754.002 Vương Kim Anh 3.08 88 1200000
3 K37.754.004 Lâm Toàn Ánh 3.08 76 1200000
4 K37.754.008 Huỳnh Minh Châu 3.16 82 1200000
5 K37.754.016 Hỷ Như Đào 3.03 87 1200000
6 K37.754.019 Lâm Cúc Huệ 3.05 89 1200000
7 K37.754.022 Chí Lỷ Kín 3.53 78 1200000
8 K37.754.023 Lương Chí Lập 3.03 89 1200000
9 K37.754.024 Trần Vĩnh Lạc 3.21 90 1500000
10 K37.754.026 Khưu Tuyế Lệ 3.03 82 1200000
11 K37.754.028 Phùng Kim Liên 2.97 76 1200000
12 K37.754.034 Vương Mỹ 2.97 73 1200000
13 K37.754.036 Phùng Tịnh Nghi 3.5 78 1200000
14 K37.754.039 Huỳnh Phượng Nhàn 3.16 81 1200000
15 K37.754.044 Trần Gia Phụng 3.03 82 1200000
16 K37.754.048 Huỳnh Thế Quyền 3.21 75 1200000
17 K37.754.052 Đặng Thị Hồng Thanh 3 73 1200000
18 K37.754.053 Diệp Bội Thanh 3.03 75 1200000
19 K37.754.061 Đoàn Thị Vân Anh 3.08 75 1200000
20 K37.754.063 Cao Thị Huyền Châu 3.08 97 1200000
21 K37.754.068 Nguyễn Kim Khánh 2.95 85 1200000
22 K37.754.069 Huỳnh Thị Tuyết Lan 3.18 79 1200000
23 K37.754.076 Tăng Siêu Mẫn 3.08 97 1200000
24 K37.754.077 Hoàng Lê Minh 3.11 97 1200000
25 K37.754.082 Khâu Bảo Nghi 3.11 97 1200000
26 K37.754.083 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 3.03 75 1200000
27 K37.754.084 Nguyễn Hoàng Ý Nhi 2.97 84 1200000
28 K37.754.087 Hoàng Thị Lan Phương 3.03 80 1200000
29 K37.754.091 Lâm Minh Thy 3 77 1200000
30 K37.754.095 Diệp Huệ Từ 3.03 77 1200000
31 K37.754.098 Tsú Kim Yến 3.05 82 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...