Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2011 - 2012 DS SV K 37 ngành SP Hóa và CN Hóa được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012
DS SV K 37 ngành SP Hóa và CN Hóa được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012 PDF Print E-mail
Tuesday, 25 December 2012 04:53
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH SP HÓA NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.201.002 Bùi Thị Lan Anh 3.89 85 1500000
2 K37.201.007 Trần Bảo Châu 3.34 78 1200000
3 K37.201.011 Lư Thị Kim Cúc 3.71 77 1200000
4 K37.201.013 Châu Hồng Diễm 3.39 78 1200000
5 K37.201.022 Nguyễn Thành Đạt 3.32 75 1200000
6 K37.201.027 Nguyễn Thanh Giang 3.29 76 1200000
7 K37.201.028 Trần Thị Hương Giang 3.34 91 1500000
8 K37.201.030 Mai Thị Hằng 3.32 78 1200000
9 K37.201.039 Bùi Huy Hoàng 3.45 86 1500000
10 K37.201.050 Dương Ngọc Lân 3.21 75 1200000
11 K37.201.057 Vũ Hải My 3.42 82 1500000
12 K37.201.059 Lê Phạm Phương Nam 3.47 81 1500000
13 K37.201.060 Nguyễn Thị Thanh Nga 3.61 77 1200000
14 K37.201.061 Vũ Thị Cẩm Nga 3.26 78 1200000
15 K37.201.064 Nguyễn Như Ngọc 3.08 90 1200000
16 K37.201.066 Trần Thái Bình Nguyên 3.5 81 1500000
17 K37.201.068 Trần Thị Bích Nhật 3.87 90 1800000
18 K37.201.070 Ngô Thị Thảo Nhi 3.53 81 1500000
19 K37.201.077 Hà Trọng Pha 3.66 91 1800000
20 K37.201.082 Hoàng Trần Lan Phương 3.13 80 1200000
21 K37.201.088 Lê Ngọc Thanh Sang 3.5 88 1500000
22 K37.201.095 Nguyễn Thị Thăng 3.66 77 1200000
23 K37.201.099 Phạm Thị Minh Thảo 3.87 82 1500000
24 K37.201.101 Vương Lê Ai Thảo 3.26 81 1500000
25 K37.201.103 Nguyễn Thái Thế 3.63 77 1200000
26 K37.201.125 Nguyễn Thị Thanh 3.32 82 1500000
27 K37.201.128 Phan Thị Vân 3.21 91 1500000
28 K37.201.130 Mai Thị Vui 3.66 82 1500000
29 K37.201.132 Nguyễn Ngọc Kiều Vy 3.11 86 1200000
30 K37.201.133 Phạm Thanh Xuân 3.13 90 1200000
Danh sách xét thêm1 K37.201.052 Vũ Vân Long 3.08 75 1200000
2 K37.201.073 Trần Thị Tuyết Nhung 3.05 75 1200000
3 K37.201.080 Lương Thị Diễm Phương 2.92 75 1200000
4 K37.201.094 Nguyễn Văn Thắng 3 80 1200000
5 K37.201.113 Nguyễn Phương Toàn 3.03 80 1200000

 

 

 

DANH SÁCH SV K37  NGÀNH CN HÓA NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.106.017 Trần Thị Cẩm Đức 2.62 84 1200000
2 K37.106.021 Trần Nhân Hậu 2.5 94 1200000
3 K37.106.032 Tạ Thị Thu Huyền 2.59 77 1200000
4 K37.106.040 Nguyễn Duy Khôi 3.03 81 1200000
5 K37.106.044 Nguyễn Thị Kim Loan 2.76 96 1200000
6 K37.106.050 Lê Thị Na 2.76 86 1200000
7 K37.106.053 Trần Hồng Ngọc Ngân 2.68 85 1200000
8 K37.106.059 Bùi Thảo Nguyên 2.62 86 1200000
9 K37.106.067 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 2.65 80 1200000
10 K37.106.079 Trần Thiện Kim Phượng 2.65 75 1200000
11 K37.106.096 Võ Anh Thi 2.88 73 1200000
12 K37.106.118 Nguyễn Minh Trí 2.88 86 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...