Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Chế độ - Chính sách Nâng bậc lương Quyết định về việc ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức