French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 36 Năm học 2011 - 2012 Danh sách SV K 36 ngành Lịch sử được xét HB KKHT học kì II năm học 2011 - 2012
Danh sách SV K 36 ngành Lịch sử được xét HB KKHT học kì II năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Thứ tư, 09 Tháng 1 2013 12:50DANH SÁCH SV K36  NGÀNH LỊCH SỬ NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K36.602.002 Trần Thị Thúy Ái 3.07 82 1200000
2 K36.602.003 Nguyễn Khánh Băng 3.03 90 1200000
3 K36.602.004 Nguyễn Thị Bảnh 3.03 94 1200000
4 K36.602.005 Lê Thị Bích 3 82 1200000
5 K36.602.012 Nguyễn Thị Dự 3 89 1200000
6 K36.602.014 Đặng Thị Dung 3.12 80 1200000
7 K36.602.016 Lưu Thị Dung 3.03 90 1200000
8 K36.602.018 Ngô Thị Mỹ Duyên 3.1 82 1200000
9 K36.602.020 Lê Thị Hải 3.13 88 1200000
10 K36.602.023 Siu H'Mai 3 80 1200000
11 K36.602.030 Dương Thị Huệ 3.13 82 1200000
12 K36.602.031 Dư Thế Hùng 3.03 82 1200000
13 K36.602.032 Hồ Minh Huy 3.03 90 1200000
14 K36.602.035 Nguyễn Thị Lan 3.3 83 1500000
15 K36.602.043 Cao Thị Lượng 3 85 1200000
16 K36.602.047 Đậu Thị Mai 3 90 1200000
17 K36.602.056 Huỳnh Hữu Nghị 3.17 92 1200000
18 K36.602.067 Lê Thị Giản Đơn 3.2 81 1500000
19 K36.602.077 Nguyễn Thị Sâm 3.17 80 1200000
20 K36.602.078 Kơ Sã K' Sớp 3.07 80 1200000
21 K36.602.085 Nguyễn Văn Thắng 3.17 82 1200000
22 K36.602.090 Đạo Thanh Thảnh 3.03 82 1200000
23 K36.602.097 Trần Thị Minh Thư 3 90 1200000
24 K36.602.102 Dương Thị Thu 3.33 87 1500000
25 K36.602.106 Trần Thị Thủy 3.2 81 1500000
26 K36.602.109 Nguyễn Kim Tới 3 82 1200000
27 K36.602.119 Phạm Thị Xâm 3 82 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...