Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 873 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Ba 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tổng mục lục năm 2012 PDF. In Email
Thứ hai, 21 Tháng 1 2013 02:10

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2012

General Index of Science Journal in 2012 (Nos. 33-41)

STT

No.

MÃ SỐ

Code

HỌ & TÊN

TÁC GIẢ

Author

CHUYÊN MỤC VÀ TÊN BÀI

Category and Tilte

SỐ

Number

TRANG

Pages


KHOA HỌC GIÁO DỤC

Education Science1

KHGD 2012-09-39

Hồ Sỹ Anh

Một số đề xuất góp phần đổi mới giáo dục Việt Nam

(Xem toàn văn)

Some suggestions in contribution to education reform in Vietnam

39(73)

152-160

2

KHGD 2012-11-40

Trịnh Văn Biều

Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến(E-learning) (Xem toàn văn)

An overview of online training (E- learning)

40(74)

86-90

3

KHGD 2012-03-34

Lê Quỳnh Chi,

Lê Văn Hiếu

Nhu cầu thông tin của cán bộ quản lí tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Needs of information by managers in Ho Chi Minh City University of Education

34(68)

12-21

4

KHGD 2012-07-37

Lê Thị Thanh

Chung,

Đinh Tiến Toàn

Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh ở một số trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The reality and measures to help increase the efficiency of management operations in moral education for pupils of some primary schools in Ho Chi Minh City

37(71)

26-35

5

KHGD 2012- 03-34

Nguyễn Duân

Quy trình tổ chức học sinh làm việc với sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông (Xem toàn văn)

The process of organizing students to work with textbooks in teaching Biology in secondary high schools

34(68)

74-85

6

KHGD 2012-09-39

Nguyễn Kim Dung

Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

The reality of testing and assessing students’ performance in high schools in Ho Chi Minh City

39(73)

5-13

7

KHGD 2012-09-39

Quang Dương

Kiểm định chất lượng sinh viên được đào tạo chính quy ngành tâm lí – giáo dục (Xem toàn văn)

Examining the quality of mainstream students majoring in psychology

39(73)

147-151

8

KHGD 2012- 03-34

Đoàn Văn Điều

Thái độ của sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đối với nghề dạy học

(Xem toàn văn)

The attitudes of the seniors at Ho Chi Minh University of Education toward teaching professional

34(68)

22-30

9

KHGD 2012-07-37

Đoàn Văn Điều

Khảo sát tự đánh giá kết quả đào tạo theo mục tiêu của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Surveying the self-evaluation of the results based on the training goals by teacher students at Ho Chi Minh City University of Education

37(71)

36-46

10

KHGD 2012- 03-34

Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Thanh Thảo

Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh ở một số trường tiểu học thuộc quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Promoting environmental awareness for pupils at some primary schools in Binh Thanh and Cu Chi Districts, Ho Chi Minh City

34(68)

56-67

11

KHGD 2012- 03-34

Nguyễn Minh Giang

Một số nhận xét ban đầu về thực đơn của học sinh bán trú trong trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Some initial comments on menu of pupils at daycare primary schools in Ho Chi Minh City

34(68)

128-133

12

KHGD 2012-07-37

Lê Thị Minh Hà

Thực trạng công tác chẩn đoán trẻ khuyết tật ở một số trường chuyên biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The reality of diagnosis of disabled children at some special schools in Ho Chi Minh City

37(71)

3-10

13

KHGD 2012-09-39

Lê Thị Minh Hà

Hướng nghiên cứu về trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)

(Xem toàn văn)

New reseach trend into children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

39(73)

29-42

14

KHGD 2012-09-39

Phạm Thị Minh Hải

Thi trắc nghiệm trong đánh giá, kiểm tra kết quả Logic học – góc nhìn từ thực tiễn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Using objective test in evaluating and assessing students’ performance in Logic – a view based on reality of teaching and learning Logic in Ho Chi Minh City University of Law

39(73)

100-107

15

KHGD 2012- 03-34

Huỳnh Thị Minh Hằng

Phân tích và đánh giá bài trắc nghiệm khách quan môn Hóa hữu cơ ở Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Analyzing an objective test of Organic Chemistry at Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy

34(68)

118-127

16

KHGD 2012-09-39

Lê Trung Thu Hằng

Sử dụng hệ thống dạy học tương tác Activboard trong dạy học Hóa học lớp 10 ở trường trung học phổ thông

(Xem toàn văn)

Using the interactive teaching system with Activboard in teaching chemistry for Grade 10 students at secondary high schools.

39(73)

114-125

17

KHGD 2012-09-39

Phạm Xuân Hậu,

Phạm Thị Thu Thủy

Giáo dục “vì sự phát triển bền vững” – nội dung quan trọng trong triết lí giáo dục Việt Nam thời kì hội nhập

(Xem toàn văn)

Education “for sustainable development” – an important content of educational philosophy in Vietnam in the integration period

39(73)

49-49

18

KHGD 2012-09-39

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nâng cao chất lượng dạy học bài khái quát văn học ở trung học phổ thông bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi (Xem toàn văn)

39(73)

57-62

19

KHGD 2012-09-39

Đào Thị Hoàng Hoa

Vận dụng các cấu trúc dạy học hợp tác vào giảng dạy Hóa học phổ thông (Xem toàn văn)

The application of cooperative-learning structures in teaching chemistry in high schools

39(73)

126-135

20

KHGD 2012-09-39

Nguyễn Thị Bích Hồng,

Võ Văn Nam,

Lý Minh Tiên,

Nguyễn Vĩnh Khương

Thực trạng năng lực đội ngũ giám thị trường phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The reality of supervisors' capability in high schools in Ho Chi Minh City

38(72)

50-56

21

KHGD 2012-09-39

Nguyễn Xuân Huệ

Khảo sát thực trạng nhận thức về giáo dục giới tính của học sinh lớp 9 tại một số trường trung học cơ sở ở Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Examining the reality of 9th graders’ awareness of sex education in some secondary schools in District 11, Ho Chi Minh City

39(73)

108-113

22

KHGD 2012-03-34

Bùi Mạnh Hùng

Vài nét về giáo dục Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

(Xem toàn văn)

Some experiences for Vietnam from Korea’s education

34(68)

3-11

23

KHGD 2012-07-37

Phan Ngọc Huỳnh

Thực trạng thực hiện hoạt động giảng dạy của giáo viên ở các trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem toàn văn)

The reality of teaching activities in high schools in Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau province

37(71)

83-89

24

KHGD 2012-07-37

Trần Thị Hương

Những khó khăn trong hoạt động thực tập giáo dục ở trường trung học phổ thông của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Difficulties encountered by students of Ho Chi Minh City University of Education during their practicum in high schools in Ho Chi Minh City

37(71)

59-63

25

KHGD 2012-12-41

Nguyễn Ngọc Khá

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay (Xem toàn văn)

The application of Ho Chi Minh ideology of religious freedom and religion in the process of renovation in Vietnam nowadays

41(75)

5-11

26

KHGD 2012-07-37

Nguyễn Vĩnh Khương

Thực trạng quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The reality of management operations of lecturers’ scientific research activities in Ho Chi Minh City University of Education

37(71)

64-72

27

KHGD 2012-09-39

Trần Thị Lan

Dạy – học mở rộng vốn từ lớp 5 bằng cách tích hợp (Xem toàn văn)

Teaching – learning to expand vocabulary of 5th grade with integration

39(73)

63-66

28

KHGD 2012-09-39

Nguyễn Thị Kim Liên,

Mai Thị Chuyên

Vận dụng bài tập thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Địa thông qua môn lí luận và phương pháp dạy học Địa lí (Xem toàn văn)

Applying practical exercises of professional training into Geography teaching theories and methodology to geography teacher students

39(73)

85-92

29

KHGD 2012-07-37

Nguyễn Hữu Lợi

Tìm hiểu khả năng của học sinh lớp 12 về việc giải quyết bài toán xét tính đơn điệu của hàm số mũ thông qua một thực nghiệm sư phạm (Xem toàn văn)

A research on twelfth graders’ ability in solving the problem of examining the monotonicity of an exponential function through an educational experiment.

37(71)

122-129

30

KHGD 2012-03-34

Trần Thị Thu Mai

Yêu cầu của mô hình đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường sư phạm (Xem toàn văn)

Some requirements for the model in pedagogic professional training at universities of pedagogy

34(68)

31-40

31

KHGD 2012-04-35

Trần Thị Thu Mai,

Nguyễn Hữu Long

Kĩ năng sống của thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Ho Chi Minh City of teenager’s life skill

35(69)

18-24

32

KHGD 2012-09-39

Trần Thị Thu Mai,

Lê Thị Ngọc Thương

Khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

The ability to control emotions of highschool students in Ho Chi Minh City

39(73)

14-21

33

KHGD 2012-07-37

Thái Hoài Minh

Xây dựng quy trình rèn luyện kĩ năng khai thác tư liệu dạy học trên internet cho sinh viên sư phạm hóa học (Xem toàn văn)

Building process to enhance the skills to exploit online resources for pedagogical chemistry undergraduates

37(71)

150-155

34

KHGD 2012-07-37

Cao Thị Xuân Mỹ

Các yếu tố cấu thành kí hiệu trong ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính Việt Nam (Xem toàn văn)

Sign constituents in sign language for hearing impaired Vietnamese

37(71)

11-15

35

KHGD 2012-01-33

Đào Hồng Nam

Lợi ích của phân tích khoa học luận trong dạy học xác suất thống kê một phân tích khoa học luận về phân phối chuẩn (Xem toàn văn)

Benefits of epistemological analysis of Probability Statistics in teaching the concept of normal distribution

33(67)

36-48

36

KHGD 2012-03-34

Đào Hồng Nam

Nghiên cứu sai lầm của người học từ cách tiếp cận của “hợp đồng dạy học” (Xem toàn văn)

Studying learners’ mistakes through the “teaching contract” approach

34(68)

98-111

37

KHGD 2012-03-34

Nguyễn Thị Hằng Nga

Thực trạng mức độ định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hệ thống bài tập đo nghiệm

(Xem toàn văn)

The status of levels of spatial orientation by 5-6 year old preschool children through the system of tests

34(68)

48-57

38

KHGD 2012-09-39

Đỗ Thị Nga

Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học “tự nhiên - xã hội” ở tiểu học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

(Xem toàn văn)

Compiling instructional materials for teaching “Natural and Social Study”in primary schools utilizing the “Hands on” method.

39(73)

136-146

39

KHGD 2012-03-34

Lê Thị Mộng Nghi

Sử dụng phần mềm Lecturemaker trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Using Lecturemaker in teaching chemistry at secondary high schools

34(68)

144-154

40

KHGD 2012-07-37

Phạm Văn Ngọt,

Quách Văn Toàn Em, Thạch Thị Domres

Giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của rừng ngập mặn cho phụ nữ sống ở vùng ven biển huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Xem toàn văn)

Educating to promote awareness about the role of mangrove for women along the coastal area of Vinh Chau district, Soc Trang province

37(71)

90-102

41

KHGD 2012-05-36

Lê Văn Nhương

Xây dựng và sử dụng Hồ sơ điện tử phục vụ dạy học Địa lí 11 - trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Establishing and using electronic portfolio for teaching Geography Grade 11 in secondary high schools

36(70)

121-130

42

KHGD 2012-07-37

Mai Hoàng Phương

Định hướng giáo viên sử dụng máy tính, internet trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Instructing teachers at high schools to use computers and the Internet in teaching Physics

37(71)

140-149

43

KHGD 2012-07-37

Trịnh Lê Hồng Phương


Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ việc dạy và học một số nội dung hóa học ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Building digitized learning resources to enhance the teaching and learning of some contents of chemistry in high school

37(71)

156-166

44

KHGD 2012-03-34

Ngô Đình Qua

Một số biện pháp giúp sinh viên học tập môn Thống kê trong khoa học xã hội có hiệu quả (Xem toàn văn)

Some measures to help students study Statistics applied in Social Sciences efficiently

34(68)

134-137

45

KHGD 2012-04-35

Bùi Hồng Quân

Kĩ năng tự đánh giá của thiếu niên tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Self- assessment skills of the adolescents in ward at social centers in Ho Chi Minh City

35(69)

25-30

46

KHGD 2012-03-34

Huỳnh Văn Sơn

Xây dựng tiêu chí đánh giá các nhóm lớp mầm non tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - một đòi hỏi cấp bách (Xem toàn văn)

Building of evaluative criteria for private preschool classes in Ho Chi Minh City at present – a critical requirement

34(68)

41-47

47

KHGD 2012-07-37

Huỳnh Văn Sơn

Thực trạng các vấn đề sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh gặp phải trong thực tập sư phạm đợt 1 theo hình thức gửi thẳng (Xem toàn văn)

Issues students of Ho Chi Minh City University of Education encounter in their first-phase straight-form practicum

37(71)

47-58

48

KHGD 2012-09-39

Huỳnh Văn Sơn

Thực trạng một số kĩ năng mềm của sinh viên đại học sư phạm

(Xem toàn văn)

Education university students’ soft skills

39(73)

22-28

49

KHGD 2012-12-41

Huỳnh Văn Sơn

Thực nghiệm một số biện pháp khắc phục tình trạng biếng ăn tâm lí của trẻ từ 1 đến 3 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Experimenting measures to remedy psychological anorexia of children aging from 1 to 3 in Ho Chi Minh City

41(75)

50-60

50

KHGD 2012-07-37

Suphatra Sucharittrak

Students’ learning behaviors in the reading unit of ELRU (Xem toàn văn)

Hành vi học tập của sinh viên tại Phòng đọc, Trung tâm học liệu tiếng Anh

37(69)

16-25

51

KHGD 2012-03-34

Trần Hồng Thắm

Một số giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lí nhà nước đối với giáo dục phổ thông (Xem toàn văn)

Some measures promoting state administrative hierarchy to liberal education

34(68)

138-143

52

KHGD 2012-03-34

Phan Đồng Châu Thủy,

Nguyễn Quỳnh Mai Phương

Dạy học theo dự án bài “khái niệm về tecpen” chương trình Hóa học lớp 11 nâng cao (Xem toàn văn)

Applying project-based learning to teaching the lesson “The concept of terpenes” in advanced Chemistry textbook for Grade 11

34(68)

86-91

53

KHGD 2012-09-39

Phạm Ngọc Thủy

Thiết kế và sử dụng thí nghiệm hóa học kích thích tư duy nhằm gây hứng thú trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông (Xem toàn văn)

Designing and utilizing thought-stimulating chemical experiments to inspire students in learning chemistry in high schools

39(73)

67-74

54

KHGD 2012-09-39

Phan Minh Tiến

Động cơ Stirling và việc vận dụng vào quá trình dạy học chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” của Vật lí 10, trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Stirling engine and its application in teaching “Basis of thermodynamics” in Physics for 10th grade

39(73)

75-84

55

KHGD 2012-03-34

Dương Hữu Tòng

Các cách tiếp cận của khái niệm phân số trong lịch sử và sách giáo khoa Toán ở tiểu học (Xem toàn văn)

The approaches to fractional concept in history and mathematics textbooks in primary school

34(68)

68-73

56

KHGD 2012-03-34

Phạm Thúy Hương Triêu

Đảm bảo chất lượng việc đánh giá tiêu chuẩn người học ở trường đại học (Xem toàn văn)

Quality assurance through assessment of students’ standards in university

34(68)

112-117

57

KHGD 2012-09-39

Lê Văn Trưởng

Xây dựng đề cương chi tiết học phần giúp sinh viên chủ động học tập

(Xem toàn văn)

Building a syllabus that helps students become active in their study

39(73)

93-99

58

KHGD 2012-07-37

Trương Văn Tuấn

Thực trạng đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp phát triển đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế (Xem toàn văn)

The reality of Ho Chi Minh City’s intellectuals and solutions for their development for innovation and international integration

37(71)

73-82

59

KHGD 2012-03-34

Võ Thị Xuân

Các thời kì phát triển giáo dục nghề nghiệp thế giới (Xem toàn văn)

Stages of development of vocational education in the world

34(68)

92-97


VĂN HÓA – XÃ HỘI

Culture and Social
60

VH - XH 2012-08-38

Đặng Thị Hiệp Định

Nhận thức của gia đình trẻ công chức, viên chức về quản lí chi tiêu ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Xem toàn văn)

Young officials’ families’ perception of expenditure management in Phan Thiet city, Binh Thuan province

38(72)

127-134

61

VH – XH 2012-08-38

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhận thức của khách hàng về thực phẩm đông lạnh ở một số siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Consumer motivation about frozen food at some Ho Chi Minh City’s supermarket

38(72)

135-140

62

VH- XH 2012-04-35

Phạm Thúc Sơn

Phong tục cưới gả truyền thống của người Mường ở huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) (Xem toàn văn)

The traditional marriage customs of Muong people in Ngoc Lac district (Thanh Hoa province)

35(69)

81-87

63

VH -XH 2012-12-41

Trương Thị Bích Tiên

Các loại hình tổ chức sự kiện (Xem toàn văn)

Forms of event management

41(75)

41-49

64

VH- XH 2012-12-41

Lưu Trọng Tuấn

Thay đổi tổ chức: một số trường hợp điển cứu (Xem toàn văn)

Organizational change and some case studies

41(75)

122-131

65

VH -XH 2012-08-38

Nguyễn Thị Tú

A brief discussion about the Vietnamese and American family (Xem toàn văn)

Một vài nét về gia đình Việt và gia đình Mĩ

38(72)

116-126


NGÔN NGỮ HỌC

Linguistics
66

NN 2012-08-38

Võ Kim Hà

Cơ chế tri nhận các ngữ biểu trưng có yếu tố “tay” (đối chiếu với tiếng Anh và tiếng Pháp) (Xem toàn văn)

Cognitive structures of figurative phraseological units containing the body part “hand” (Contrasting English with French)

38(72)

101-109

67

NN 2012-12-41

Trần Trung Hiếu

Hoán dụ ý niệm trong kết cấu x (vị từ) + “mặt” trong tiếng Việt dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận (Xem toàn văn)

A study on conceptual metonymy in face-combining-with-predicate Vietnamese lexical units – a view from the cognitive liguistics perspective

41(75)

98-103

68

NN 2012-08-38

Lê Kính Thắng,

Phạm Hồng Hải

Cấu trúc tham tố của tính từ tiếng Việt (Xem toàn văn)

Argument Structure of Vietnamese Adjectives

38(72)

95-100

69

NN 2012-04-35

Lê Văn Trung

Bước đầu tìm hiểu hiện tượng chuyển di ngôn ngữ từ Việt sang Hán (Xem toàn văn)

Initial study of language transfer from Vietnamese to Chinese

35(69)

123-130

70

NN 2012-12-41

Đào Duy Tùng

Bước đầu tìm hiểu về từ ngữ Hán Việt trong ca dao Nam Bộ (Xem toàn văn)

Initial examnination of Sino-Vietnamese words and phrases in South Vietnam’s folk verses

41(75)

104-111

71

NN 2012-04-35

Nguyễn Ngọc Vũ

Ẩn dụ ý niệm về quyền lực và sự kính trọng trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt (Xem toàn văn)

Conceptual metaphor about power and respect in English and Vietnamese idioms

35(69)

3-9


TOÁN HỌC & KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Mathematics and Natural Sciences
72

TH 2012-07-37

Nguyễn Thị Tân An

Sự cần thiết của mô hình hóa trong dạy học toán (Xem toàn văn)

The relevance of modelling in teaching mathematics

37(71)

114-121

73

HH 2012-01-33

Nguyễn Tiến Công,

Đỗ Thị Thảo Ba,

Vũ Thị Hải Yến

Tổng hợp một số dẫn xuất mới của 4-amino-5-[(4-metylphenyloxi)metyl] -1,2,4-triazole-3-thiol (Xem toàn văn)

Synthesis of some new derivatives of 4-amino-5-[(4-methylphenyloxy)methyl]-1,2,4-triazole-3-thiol

33(67)

49-53

74

HH 2012-05-36

Nguyễn Tiến Công, Lawrence M. Pratt, Đặng Thùy Trinh,

Zoe Tang

Tổng hợp một số dẫn xuất của axit 2-metylquinolin-4-cacboxylic (Xem toàn văn)

Synthesizing some derivations of 2-Methylquinoline-4-carboxylic acid

36(70)

32-38

75

HH 2012-11-40

Nguyễn Tiến Công,

Dương Minh Tú

Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng pyrazole từ 4-nitroaxetophenon (Xem toàn văn)

Synthesizing some derivatives containing pyrazole heterocycle from 4-nitroacetophenone

40(74)

70-76

76

VL 2012-01-33

Tran Quoc Dung, Truong Truong Son

Limitation of the segmented gamma scanning technique and an additional method for assay of radwaste drums (Xem toàn văn)

Hạn chế của kĩ thuật quét gam-ma phân đoạn và một phương pháp bổ sung để kiểm tra các thùng chất thải phóng xạ

33(67)

70-77

77

VL 2012-05-36

Tran Quoc Dung,

Phan Trong Phuc,

Truong Truong Son,

Le Anh Duc

Evaluation of combination of different methods for determination of activity of radioactive waste in sealed drum (Xem toàn văn)

Đánh giá việc kết hợp các kĩ thuật khác nhau để xác định hoạt độ các thùng thải phóng xạ

36(70)

96-102

78

VL 2012-11-40

Trần Quốc Dũng,

Phạm Thị Mai

Áp dụng phương pháp phổ kế hủy positron để nghiên cứu ảnh hưởng của sắt trong vật liệu khoáng vật SBA-15 (Xem toàn văn)

Applying the positron annihilation spectroscopy in studying the impacts of iron on SBA-15 material

40(74)

49-55

79

SH 2012-01-33

Dương Trí Dũng,

Lê Công Quyền,

Nguyễn Văn Công

Sử dụng động vật đáy đánh giá sự ô nhiễm nước thải sinh hoạt trên rạch Tầm Bót, thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang (Xem toàn văn)

Using benthic animals to assess the pollution by municipal waste water in the Tam Bot canal, Long Xuyen city, An Giang province

33(67)

146-156

80

SH 2012-05-36

Lý Thị Thùy Duyên,

Võ Hồng Trung,

Lê Thị Trung

Ảnh hưởng của mật độ xuất phát đến tăng trưởng của vi tảo skeletonema costatum (Greville) Cleve trong môi trường nước biển nhân tạo Aquil* (Xem toàn văn)

The morphological changes of cells accompany with the growth cycle of microalgae Skeletonema costatum (Greville) Cleve in the artificial seawater medium Aquil*

36(70)

56-62

81

SH 2012-11-40

Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Thị Mộng Hằng

Nghiên cứu về khả năng dự trữ khí ở lá của một số loài cây ngập mặn thuộc họ Đước (Rhisophoraceae) ở khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (Xem toàn văn)

A study on the leaf’s gas storage capacity of some mangrove species in the Rhisophoraceae family in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve

40(74)

112-122

82

SH 2012-05-36

Đoàn Phạm Ngọc Ngà,

Hồ Bích Liên

Phân tích đa dạng di truyền của một số giống điều (anacardium occidentale linn) trồng ở Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai bằng kĩ thuật AFLP (Xem toàn văn)

Genetic diversity analysis of some genera of cashew (Anacardium occidentale linn) cultivated in Binh Duong, Binh Phuoc and Dong Nai provinces by using AFLP markers

36(70)

47-55

83

TH 2012-05-36

Lê Hoàn Hóa,

Nguyễn Ngọc Trọng,

Lê Thị Kim Anh

Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic (Xem toàn văn)

Continuous dependence of solution for the nonlinear Hyperbolic Volterra integrodifferential equation with deviating argument

36(70)

22-31

84

TH 2012-11-40

Lê Hoàn Hóa,

Nguyễn Ngọc Trọng

Sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic (Xem toàn văn)

The existence of periodic solutions for the nonlinear Hyperbolic Volterra integrodifferential equation with deviating argument

40(74)

5-14

85

HH 2012-01-33

Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Minh Dương,

Lê Ngọc Thạch

Tổng hợp mequinol từ tinh dầu quả đại hồi trong điều kiện Hóa học Xanh (Xem toàn văn)

Synthesis of mequinole from anis oil under green chemistry conditions

33(67)

54-62

86

HH 2012- 05-36

Nguyễn Thị Hoài,

Lê Ngọc Thạch

Tổng hợp 2,5-dimetoxibenzaldehid từ mequinol trong điều kiện Hóa học Xanh (Xem toàn văn)

Synthesizing 2.5-dimethoxybenzaldehyde from mequinole under green chemistry conditions

36(70)

39-46

87

TH 2012-05-36

Do Xuan Hoi,

Phan Cong Thanh

Screening potential at the crystallization point of ultradense OCP plasmas (Xem toàn văn)

Thế màn chắn tại điểm kết tinh của plasma siêu đậm đặc

36(70)

63-73

88

VL 2012-01-33

Nguyễn Thị Hiền,

Hoàng Văn Hưng, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Văn Hoàng

Tracking imino-amino tautomerism of cytosine by ultra-short laser pulses using high-order harmonic generation
(Xem toàn văn)

33(67)

78-87

89

TH 2012-01-33

Nguyen Van Hung

Lower semicontinuity of the solution sets of parametric generalized quasiequilibrium problems (Xem toàn văn)

Tính chất nửa liên tục dưới của các tập nghiệm của các bài toán tựa cân bằng tổng quát phụ thuộc tham số

33(67)

19-27

90

TH 2012-05-36

Nguyen Van Hung,

Phan Thanh Kieu

Existence of solutions for generalized quasiequilibrium problems (Xem toàn văn)

Sự tồn tại nghiệm cho bài toán tựa cân bằng tổng quát

36(70)

15-21

91

TH 2012-11-40

Nguyen Van Hung,

Phan Thanh Kieu

Upper semicontinuity and closedness of the solution sets to parametric quasiequilibrium problems (Xem toàn văn)

Tính chất nửa liên tục trên và tính đóng của các tập nghiệm của các bài toán tựa cân bằng tổng quát phụ thuộc tham số

40(74)

15-22

92

VL 2012-05-36

Nguyễn Văn Hùng

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp siêu âm trong kiểm tra khuyết tật vật liệu kim loại (Xem toàn văn)

Applied research in ultrasonic method for examination of defects in metallic materials

36(70)

80-86

93

TH 2012-01-33

Trần Huyên

Bóng của đoạn trong poset các tập con tập đa bội (Xem toàn văn)

On the shadow of a segment in the poset of subsets of multiple sets

33(67)

3-7

94

SH 2012-11-40

Nguyễn Thị Thương Huyền,

Phan Thanh Huy, Trần Anh Huy,

Nguyễn Thị Thu Giang,

Lê Thành Long,

Nguyễn Tường Anh

Đánh giá tác động của cadmium (cd) lên quá trình phát triển của phôi cá Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822) (Xem toàn văn)

Evaluating the effect of cadmium (cd) on embryonic development of Zebrafish - Danio rerio (Hamilton, 1822).

40(74)

123-131

95

TH 2012-05-36

Phan Ngọc Hưng,

Lê Văn Hoàng

Đối xứng ẩn của bài toán Micz-Kepler chín chiều (Xem toàn văn)

A hidden symmetry of the nine-dimensional Micz-Kepler problem

36(70)

74-79

96

HH 2012-05-36

Hoàng Văn Hưng,

Nguyễn Ngọc Ty

Đóng góp của các lớp vân đạo phân tử trong quá trình ion hóa và phát xạ sóng hài bậc cao của N2 và CO2
(Xem toàn văn)

Contribution of molecular orbitals to ionization process and high-order harmonic generation of N2 and CO2

36(70)

87-95

97

SH 2012-11-40

Lê Diễm Kiều,

Võ Hồng Trung,

Lê Thị Trung

Ảnh hưởng của silic dưới tác dụng của cường độ ánh sáng khác nhau lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko (Xem toàn văn)

The effect of silicon on the growth of microalgae Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko under different light intensity

40(74)

132-139

98

SH 2012-01-33

Đỗ Bích Ngọc,

Bùi Xuân Sơn,

Bùi Văn Lệ

Phát sinh phôi sinh dưỡng từ mô sẹo có nguồn gốc từ lá cây đu đủ (Carica papaya l.) (Xem toàn văn)

Somatic embryogenesis from calluses on leaf explants of Carica papaya L

33(67)

141-145

99

SH 2012-01-33

Phạm Văn Ngọt,

Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Kim Hồng,

Trần Thị Tuyết Nhung

Vai trò của rừng ngập mặn ven biển Việt Nam (Xem toàn văn)

The role of Mangroves in Viet Nam coast

33(67)

115-124

100

VL 2012-11-40

Lý Duy Nhất,

Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc,

Nguyễn Văn Hoa,

Nguyễn Phương Duy Anh, Lê Văn Hoàng

Phương pháp toán tử FK cho bài toán nguyên tử hydro trong từ trường với cường độ bất kì (Xem toàn văn)

The FK operator method for the problem of a hydrogen atom in a magnetic field of arbitrary intensity

40(74)

56-62

101

HH 2012-11-40

Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoàng Vũ

Tách thori oxit từ quặng monazite Thừa Thiên – Huế bằng phương pháp kết tủa chọn lọc (Xem toàn văn)

Separating Thorium oxide from monazite in Thua Thien – Hue by selective precipitation method

40(74)

63-69

102

TH 2012-05-36

Phạm Quốc Phong

Nhìn về một đẳng thức tích phân (Xem toàn văn)

A glance at an integration equality

36(70)

141-147

103

SH 2012-11-40

Quách Ngô Diễm Phương,

Vũ Thị Bạch Phượng,

Bùi Văn Lệ

Chọn lọc dòng tế bào Mãn Đình Hồng (Althaea rosea) có khả năng tăng sinh nhanh sử dụng trong thu nhận rutin (Xem toàn văn)

Selecting fast growing Althaea rosea cell lines for producing rutin

40(74)

105-111

104

TH 2012-01-33

Trương Thị Khánh Phương

Phản ánh của suy luận ngoại suy và quy nạp qua thao tác kéo rê trong môi trường hình học động (Xem toàn văn)

The reflection of abductive and inductive reasoning through dragging manipulationin the dynamic geometry environment

33(67)

28-35

105

TH 2012-05-36

Mỵ Vinh Quang,

Phan Duy Nhất

Hàm gamma p-adic và các đồng dư thức liên quan đến hệ số Newton (Xem toàn văn)

P-adic gamma function and congruences related to the Newton coefficients

36(70)

3-14

106

VL 2012-01-33

Hoang Đuc Tam,

Tran Thien Thanh, Chau Van Tao,

Le Thi Yen Oanh

Detemining attenuation coefficients of gamma rays in range of energy from 81.0 keV to 1764.5 keV for some materials (Xem toàn văn)

Xác định hệ số suy giảm của tia gamma đối với một số vật liệu trong vùng năng lượng 81,0keV – 1764,5keV

33(67)

63-69

107

SH 2012-11-40

Tống Xuân Tám,

Phạm Văn Ngọt,

Nguyễn Thị Hà

Góp phần nghiên cứu về đa dạng thành phần loài cá ở hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, TPHCM (Xem toàn văn)

Researching on the variety of fish in Can Gio’s mangrove forest ecosystem, Ho Chi Minh City

40(74)

91-104

108

VL 2012-01-33

Trần Thiện Thanh,

Châu Văn Tạo,

Trương Thị Hồng Loan,

Mai Văn Nhơn

Nghiên cứu đường cong hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần sử dụng chương trình DETEFF (Xem toàn văn)

Investigating full energy peak efficiency curve by using DETEFF code

33(67)

88-93

109

TH 2012-01-33

Nguyen Huu Thong

Tran Van Hao

A probability-driven search algorithm for solving multi-objective optimization problems (Xem toàn văn)

Một giải thuật tìm kiếm được điều khiển theo xác suất giải bài toán tối ưu đa mục tiêu

33(67)

8-18

110

TH 2012-11-40

Nguyen Huu Thong

A new search via probability algorithm for solving engineering optimization problems (Xem toàn văn)

Một giải thuật tìm kiếm theo xác suất mới giải bài toán tối ưu kĩ thuật


40(74)

23-33

111

SH 2012-01-33

Lương Thị Lệ Thơ,

Bùi Trang Việt

Một số thay đổi sinh lí học và tác dụng của 2,4-D trong sự ra hoa ở cây Mai Dương (Mimosa pigra L.) (Xem toàn văn)

Some physiological changes and the effect of 2,4-D in floral development of the Mimosa pigra L

33(67)

125-131

112

VL 2012-11-40

Nguyen Thi Ai Thu

Calculating the number of neutrons emitted on thick heavy targets with the proton bombardment energy range from 0.5 Gev to 3.0 Gev (Xem toàn văn)

Tính toán số neutron sinh ra trên các bia nặng với năng lượng bắn phá của proton từ 0,5 GeV đến 3,0 GeV

40(74)

42-48

113

TH 2012-05-36

Bùi Nguyễn Ngọc Thúy, Nguyễn Đình 1uật,

Nguyễn Văn Hoa,

Cao Hồ Thanh Xuân,

Lê Văn Hoàng

Phương pháp toán tử FK giải phương trình schrodinger cho nguyên tử hydro (Xem toàn văn)

The FK operator method for solving Schrödinger equation of hydrogen atom

36(70)

103-111

114

TH 2012-07-37

Dương Hữu Tòng

Dự đoán và giải thích nguyên nhân sai lầm của học sinh khi học chủ đề phân số dưới ngôn ngữ của didactic Toán (Xem toàn văn)

Predicting and explaining the causes of students' mistakes in learning fraction using didactic mathematics

37(71)

130-139

115

HH 2012-11-40

Nguyễn Quỳnh Trang,

Lê Ngọc Thạch

Transester hóa chọn lọc đối phân một số alcol nhị cấp với xúc tác PSL (Xem toàn văn)

Enantioselectivity transesterification of some racemic secondary alcoholswith PSL catalyst

40(74)

77-85

116

VL 2012-01-33

Hoàng Đỗ Ngọc Trầm,

Lê Văn Hoàng

Tham số tự do với sự hội tụ của phương pháp toán tử FK (Xem toàn văn)

Free parameter in regulation of convergence rate of the FK operator method

33(67)

94-106

117

SH 2012-01-33

Võ Hồng Trung,

Lê Thị Trung

Ảnh hưởng của nitrogen – ammonium lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Effect of ammonium nitrogen on the growth of microalgae Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko from Can Gio, Ho Chi Minh City isolated

33(67)

132-140

118

TH 2012-07-37

Lê Thái Bảo Thiên Trung

Số gần đúng trong dạy học toán ở bậc phổ thông (Xem toàn văn)

Approximate number in high school mathematics education

37(71)

103-113

119

VL 2012-11-40

Nguyễn Ngọc Ty,

Lê Văn Hoàng

Chụp ảnh động phân tử N2 bằng phương pháp cắt lớp sử dụng phát xạ sóng hài bậc cao (Xem toàn văn)

Dynamic imaging of N2 molecule by tomographic method using high-order harmonic generation

40(74)

34-41


VĂN HỌC

Literature
120

VH 2012- 04-35

Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Nghệ thuật xây dựng tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (Xem toàn văn)

The art of creating situations in Nguyen Ngoc Tu’s short stories

35(69)

31-43

121

VH 2012-12-41

Trần Quang Dũng

Bức tranh thôn quê – một dấu hiệu của xu hướng dân tộc hóa thể loại Đường luật trong Hồng Đức quốc âm thi tập (Xem toàn văn)

The picture of the countryside – a sign of the trend of nationalizing Tang Prosody category in Hong Duc national language poem collection

41(75)

26-32

122

VH 2012-12-41

Nguyễn Tiến Dũng

Giông cứu đói dân làng mọi nơi - bài ca lao động hùng tráng (Xem toàn văn)

Giong helps villagers out of famine everywhere” is magnificent song of labor

41(75)

132-139

123

VH- 2012-04-35

Đặng Quốc Minh Dương

Mô-típ “mẹo dây thừng” trong kiểu truyện con vật thông minh (Xem toàn văn)

Motif “rope ruse” in type clever animals

35(69)

44-54

124

VH 2012-04-35

Hoàng Trường Giang

Quá trình phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam qua góc nhìn của chủ nghĩa duy vật mác-xít (Xem toàn văn)

The developmental process of Vietnamese literature for children under the viewpoint of marxist materialism

35(69)

72-80

125

VH 2012-08-38

Trần Thị Hạnh

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong một số tiểu thuyết Sơn Nam (Xem toàn văn)

Artistry to build character in Son Nam novels

38(72)

24-29

126

VH 2012-08-38

Đoàn Thị Huệ

Dạng kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu (Qua khảo sát “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, “Phiên chợ Giát”) (Xem toàn văn)
The narrative structure with concurrent-complex literary style in short stories by Nguyen Minh Chau (A conclusion upon the study of “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành” and “Phiên chợ Giát”)

38(72)

30-40

127

VH 2012-04-35

Nguyễn Văn Kha

Những yếu tố cách tân trong văn học Quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Xem toàn văn)

Innovative factor in Nam Bo national language literature from the late 19th century to the early 20th century

35(69)

63-71

128

VH 2012-04-35

Hoàng Trọng Quyền

Quan niệm sáng tác của Nguyễn Du và Đỗ Phủ (Xem toàn văn)

Concept composed of Nguyen Du and Du Fu

35(69)

55-62

129

VH 2012-12-41

Trần Kiều Lại Thủy

Đặc điểm nghệ thuật Ca Huế (Xem toàn văn)

The artistic features of Ca Hue

41(75)

140-148

130

VH 2012-08-38

Nguyễn Thị Nguyệt Trinh

Vương Duy và Yosa Buson – “Thi trung hữu họa” (Xem toàn văn)

Wangwei and Yosa Buson – “Painting in poems”

38(72)

53-62

131

VH 2012-08-38

Nguyễn Bích Nhã Trúc

Con đường từ “hệ lụy” đến “tự do” trong tiểu thuyết Haruki Murakami (Xem toàn văn)

The road from “corollary” to “freedom” in Haruki Murakami’s fictions

38(72)

150-158

132

VH 2012-12-41

Hoàng Phong Tuấn

Một số khuynh hướng mới của nghiên cứu tiếp nhận đầu thế kỉ XXI (Xem toàn văn)

Some new tendencies of reception studies in the early 21st century

41(75)

33-40

133

VH 2012- 08-38

Đinh Phan Cẩm Vân

Trí thức kinh kì – người trần thuật trong Vũ trung tùy bút Tang thương ngẫu lục (Xem toàn văn)

Intelligentsia in the capital city – narrators in Vũ trung tùy bút and Tang thương ngẫu lục

38(72)

5-11

134

VH 2012-12-41

Đinh Phan Cẩm Vân

Quan niệm nhân sinh trong Hồng lâu mộng (Xem toàn văn)

Outlook on life In Dream of the Red Chamber

41(75)

18-25

135

VH 2012-08-38

Phan Thu Vân

Nhân tố văn hóa Trung Quốc trong Nguyên thị vật ngữ (truyện Genji) và ý nghĩa văn học của nó (Xem toàn văn)

Chinese cultural factors in “Genji monogatari” and their literary significance

38(72)

41-52

136

VH 2012-12-41

Đoàn Thị Thu Vân

Ba bài chiếu đời Lý – một tầm cao văn hóa mở đầu cho kỉ nguyên Thăng Long – Đại Việt (Xem toàn văn)

The three royal proclaimations of the Ly’s dynasty – a cultural height starting the age of Thang Long – Dai Viet

41(75)

12-17

137

VH 2012-08-38

Lưu Thị Hồng Việt

Bước đầu tìm hiểu về quan hệ xã hội - nhân sinh của người Việt và người Hàn qua truyện cổ tích (Xem toàn văn)

Initial study of the Vietnamese and Korean social - human relationships reflected in fairy tales

38(72)

63-75

138

VH 2012-08-38

Lê Thu Yến,

Đàm Anh Thư

Phép thuật, tướng số, bói toán, phong thủy – niềm tin tâm linh trong văn học trung đại (Xem toàn văn)

Magic, Physiognomy, Divination and Feng Shui – Spiritual faith in Vietnamese Medieval Literature

38(72)

12-23


LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

History and Geography
139

ĐL 2012-08-38

Nguyễn Thị Bình

Các nhân tố bên tring và tác động của chúng đối với quá trình tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Đồng Nai

(Xem toàn văn)

Factors in their impact and process for economic organization territory in Dong Nai province

38(72)

84-94

140

LS 2012-12-41

Võ Xuân Đàn

Trần Văn Giàu - một trí thức cách mạng lớn của Việt Nam (Xem toàn văn)

Tran Văn Giau - the great intellectual revolutionary, Vietnam

41(75)

118-121

141

ĐL 2012-04-35

Hoàng Thị Việt Hà

Bước đầu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp theo hướng bền vững (Xem toàn văn)

First step building system evaluation criteria for agricultural development of Dong Thap province for sustainability

35(69)

108-114

142

ĐL 2012-04-35

Phạm Xuân Hậu,

Trịnh Văn Anh

Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở Việt Nam phục vụ du lịch (Xem toàn văn)

Measures for sustainable development of the traditional handicraft villages in Vietnam to serve tourism

35(69)

10-17

143

ĐL 2012-12-41

Nguyễn Thị Hiển

Tác động của công nghiệp hóa đến biến động dân số tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 – 2010 (Xem toàn văn)

Industrialize’s influences on Binh Duong’s population change, in the period 1997 – 2010

41(75)

71-79

144

ĐL 2012-08-38

Lê Trung Hoa

Vài nét về địa danh tỉnh Tây Ninh (Xem toàn văn)

Some notes on the toponyms in Tay Ninh province

38(72)

110-115

145

ĐL 2012-08-38

Nguyễn Văn Hoàng

Đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch - sự cần thiết cho quy hoạch và quản lí phát triển du lịch biển (Xem toàn văn)

Tourism carrying capacity assessment – a need to plan and manage coastal tourism development

38(72)

76-83

146

ĐL 2012-05-36

Trịnh Phi Hoành,

Lê Văn Ân

Tính bất thường trong sự biến động bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp (Xem toàn văn)

Abnormality of changing the banks of Tien river in Dong Thap province.

36(70)

131-140

147

LS 2012-08-38

Bùi Tiến Huân,

Nguyễn Văn Đăng

Tình hình quản lí vùng núi miền Trung Việt Nam trước thế kỉ XIX (Xem toàn văn)

38(72)

141-149

148

ĐL 2012-04-35

Lã Thúy Hường

Phát triển kinh tế trang trại ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Developing farming economy in Ho Chi Minh City

35(69)

99-107

149

LS 2012-12-41

Trịnh Thị Mai Linh

Chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với tổ chức xã hội của người Hoa ở miền Nam Việt Nam (1955 – 1963) (Xem toàn văn)

The policy of Sai Gon government to the Chinese society living in the South of Vietnam (1955 – 1963)

41(75)

112-117

150

ĐL 2012-04-35

Lê Văn Nhất

Kinh tế tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2004 - 2009: những thành tựu và thách thức (Xem toàn văn)

Economic status of Dak Lak province in the period of 2004 to 2009 - achievements and challenges

35(69)

115-122

151

ĐL 2012-12-41

Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Sự chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1995 - 2010 (Xem toàn văn)

Shifting in the labor force structure in Tien Giang province during the period of 1995 – 2010

41(75)

80-87

152

ĐL 2012-05-36

Trần Hà Phương,

Nguyễn Thanh Hùng

Phân tích biến động sử dụng đất bằng ảnh Landsat - trường hợp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2000 – 2010 (Xem toàn văn)

Analyzing landuse changes by using Landsat images - case of Dak Lak province from 2000 to 2010.

36(70)

112-120

153

ĐL-2012-01-33

Nguyễn Thám,

Nguyễn Hoàng Sơn,

Phan Anh Hằng

Những tác động địa lí của các công trình khai thác, sử dụng nước trên dòng chính sông Hương (Xem toàn văn)

Geographic effects of the projects exploiting and using water on the Huong river

33(67)

107-114

154

ĐL 2012-11-40

Nguyễn Thám,

Nguyễn Hoàng Sơn,

Nguyễn Đăng Độ

Nghiên cứu tình hình thiệt hại do trượt lở và lũ quét gây ra ở tỉnh Quảng Trị (Xem toàn văn)

Examining damages caused by landslides and flash floods in Quang Tri province

40(74)

140-148

155

ĐL 2012-04-35

Huỳnh Đức Thiện,

Trần Hán Biên

Vấn đề môi trường ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - thực trạng và giải pháp (Xem toàn văn)

Environmental issues in the key economic zones in the South Vietnam: status and solutions

35(69)

145-154

156

ĐL 2012-04-35

Bùi Thị Thu,

Trương Đình Trọng, Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Quang Tuấn

Đánh giá tài nguyên phục vụ việc thiết kế tuyến du lịch tỉnh Quảng Trị (Xem toàn văn)

Assessment of resources to design the tourist routes in Quang Tri province

35(69)

136-144

157

ĐL 2012-12-41

Thân Trọng Thụy,

Phạm Xuân Hậu

Phát triển các khu kinh tế ven biển – bước đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Developing Vietnam’s coastal economic zones – the “kernel” of local and regional economic development

41(75)

61-70

158

ĐL 2012-04-35

Võ Nữ Hạnh Trang

Địa danh mang tên thực vật ở Tây Nam Bộ (Xem toàn văn)

Places in the Western part of South Vietnam that are named after plants and trees .

35(69)

131-135

159

ĐL 2012-04-35

Phạm Đỗ Văn Trung, Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Xây dựng hệ thống tiêu chí theo thang bậc để xác định và đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Building a system of criteria to evalute the urbanization process in Vietnam

35(69)

88-98

160

ĐL 2012-12-41

Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Hà Quỳnh Giao

Quá trình biến động diện tích và dân số đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 1999 – 2009 (Xem toàn văn)

The change of urban area and population of Can Tho city during the period 1999 - 2009

41(75)

88-97


Ghi chú:

Tổng số bài báo trong năm 2012: 160

Trong đó:

v Công trình nghiên cứu: 126

v Tư liệu tham khảo: 20

v Ý kiến trao đổi: 14

v Bài báo viết bằng tiếng Anh: 7