Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2012 - 2013 Danh sách SV K 37 Khoa CNTT nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013
Danh sách SV K 37 Khoa CNTT nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 12 Juin 2013 06:18
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Số Tiền HB STK
1 K37.103.068 Nguyễn Thị Quyên 3.69 97 3150000
2 K37.103.011 Trần Ngọc Long 3.17 80 2100000
3 K37.103.024 Đinh Bảo Châu 3 80 2100000
4 K37.103.054 Đặng Thị Trúc Linh 2.97 80 2100000
5 K37.103.050 Hoàng Thúc Lâm 2.94 98 2100000
6 K37.103.019 Vi Ngọc Anh Tuyền 2.75 90 2100000
7 K37.103.053 Trịnh Duy Linh 2.75 84 2100000
8 K37.103.102 Trần Hoài Nhân 2.73 94 2100000
9 K37.103.509 Võ Thị Ngọc Hoa 2.73 95 2100000
10 K37.104.016 Phan Duy Khương 3.69 89 2625000
11 K37.104.085 Trịnh Nguyễn Phương My 3.31 83 2625000
12 K37.104.088 Huỳnh Lê Đại Ngọc 3.28 92 2625000
13 K37.104.072 Quách Trọng Huy 3.25 90 2625000
14 K37.104.136 Trần Minh Viễn 3.22 88 2625000
15 K37.104.021 Trịnh Kim Ngân 3.19 83 2100000
16 K37.104.042 Phan Cao Trí 3.19 81 2100000
17 K37.104.012 Dương Xuân Huy 3.17 93 2100000
18 K37.104.074 Trần Nguyễn Hoàng Khuyên 3.17 88 2100000
19 K37.104.022 Nguyễn Tấn Nghĩa 3.11 82 2100000
20 K37.104.105 Đoàn Trung Quân 3.08 80 2100000
21 K37.104.139 Đỗ Viết 3.03 79 2100000
22 K37.104.137 Phạm Xuân Vinh 2.92 87 2100000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...