Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng SV K 37 Năm học 2012 - 2013 Danh sách SV K 37 Khoa TL- GD nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013
Danh sách SV K 37 Khoa TL- GD nhận học bổng HK I năm học 2012 - 2013 PDF Print E-mail
Wednesday, 12 June 2013 06:25
STT MSSV Họ Lót Tên DTBHT DRL Số Tiền HB STK
1 K37.609.023 Đoàn Thị Tuyết Nhung 3.21 83 2625000
2 K37.609.093 Trần Nguyên Thùy Trân 3.21 83 2625000
3 K37.609.033 Cao Thị Thơm 3.11 81 2100000
4 K37.609.094 Nguyễn Xuân Phương Trinh 3.11 95 2100000
5 K37.609.028 Phạm Đỗ Phương Thảo 3.1 83 2100000
6 K37.609.081 Đỗ Thị Thu Thảo 3.1 87 2100000
7 K37.609.090 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 3.09 82 2100000
8 K37.609.002 Lã Thị Duyên Anh 3.08 80 2100000
9 K37.609.061 Lê Nghiêm Khánh Ngọc 3.08 83 2100000
10 K37.609.062 Hồ Thị Thanh Nguyên 3.07 98 2100000
11 K37.609.024 Lê Hoài Châu Thế Oanh 3.06 83 2100000
12 K37.609.013 Hoàng Thị Thanh Hương 3.05 83 2100000
13 K37.611.049 Phan Minh Phương Thùy 3.59 81 2625000
14 K37.611.015 Nguyễn Trung Hiếu 3.43 99 2625000
15 K37.611.125 Nguyễn Thị Xuyến 3.43 89 2625000
16 K37.611.085 Huỳnh Vũ Phước Minh 3.38 83 2625000
17 K37.611.060 Võ Nguyên Duy Y 3.36 86 2625000
18 K37.611.105 Nguyễn Lê Phương Thảo 3.35 84 2625000
19 K37.611.043 Đinh Thị Minh Phương 3.34 82 2625000
20 K37.611.124 Nguyễn Thị Xuân 3.33 89 2625000
21 K37.611.065 Vũ Thị Duyên 3.3 86 2625000
22 K37.611.101 Nguyễn Phát Tài 3.27 89 2625000
23 K37.611.005 Nguyễn Minh Dung 3.25 83 2625000
24 K37.611.102 Lê Thị Yến Thanh 3.25 89 2625000
25 K37.611.004 Đỗ Thị Hồng Diễm 3.25 74 2100000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...