Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文

Ký Túc Xá
  

Menu Chính

Tên Phòng Thông tin các đơn vị Thông báo chung tổ chức tập huấn cho cán bộ
tổ chức tập huấn cho cán bộ PDF Print E-mail
Thursday, 03 June 2010 08:47
phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công nghệ thông tin cho các cán bộ, giảng viên trong trường
 


 Truy Cập 

 Weblink 

No weblink

 Thông tin chung 

tổ chức tập huấn cho cán bộ

phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công nghệ thông tin cho các cán bộ, giảng viên trong...

 Thông báo cho phòng ban 

thông báo tới các phòng ban

Về việc đăng ký sử dụng và hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử của trường cho các cán bộ phòng...

 Thông báo cho các khoa 

thông báo tới các khoa

Về việc hoàn thành gửi danh sách sinh viên mới nhập...