Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Ký Túc Xá
  

Menu Chính

Tên Phòng Tin Tức Công nghệ mới Quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển PDF 打印 E-mail
周四, 2010年 06月 03日 14:43

Khoa Ngữ Văn

Các thông tin giới thiệu quá trình hình thành và phát triển đơn vị ghi ở đây

 


 Truy Cập 

 Weblink 

No weblink

 Thông tin chung 

tổ chức tập huấn cho cán bộ

phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công nghệ thông tin cho các cán bộ, giảng viên trong...

 Thông báo cho phòng ban 

thông báo tới các phòng ban

Về việc đăng ký sử dụng và hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử của trường cho các cán bộ phòng...

 Thông báo cho các khoa 

thông báo tới các khoa

Về việc hoàn thành gửi danh sách sinh viên mới nhập...