Vietnamese-VN简体中文English (United Kingdom)

Ký Túc Xá
  

Menu Chính

Tên Phòng Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 03 Juin 2010 07:57

thông tin liên quan đến cơ cấu tổ chức của đơn vị ghi vào đây

 


 Truy Cập 

 Weblink 

No weblink

 Thông tin chung 

tổ chức tập huấn cho cán bộ

phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công nghệ thông tin cho các cán bộ, giảng viên trong...

 Thông báo cho phòng ban 

thông báo tới các phòng ban

Về việc đăng ký sử dụng và hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử của trường cho các cán bộ phòng...

 Thông báo cho các khoa 

thông báo tới các khoa

Về việc hoàn thành gửi danh sách sinh viên mới nhập...