Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Danh sách bài báo năm 2009 PDF. In Email
Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 03:47
  1. Lê Hoàng Thái, Trần Sơn Hải (2009), “Phát Triển Mô Hình Liên Kết Mạng Áp Dụng Cho Bài Toán Phân Lớp Ảnh”, Kỷ yếu hội thảo @ Một số vấn đề chọn lọc về Công Nghệ Thông Tin Quốc Gia, pp. 327-340.
  2. T. Hoang, D. Tran, D. Sharma, T. Le and B.H. Le, Priority Watermarking-Based Face-Fingerprint Authentication System, in ICIMT 2009.
  3. D. Tran, W. Ma, D. Sharma, L. Bui and T. Le, A Generic Framework for Soft Subspace Pattern Recognition, in Theory and Novel Applications of Machine Learning, ISBN 978-953-7619-55-4.
 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...