Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Danh sách bài báo năm 2011 PDF. In Email
Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 03:52
 1. Le Hoang Thai, Nguyen Do Thai Nguyen and Tran Son Hai (Oct 2011), “A Facial Expression Classification System Integrating Canny, Principal Component Analysis and Artificial Neural Network”, International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 1, No. 4, pp 388-393.
 2. Thai Le, Phat Tat, Hai Tran (2011), “Facial Expression Classification based on Multi Artificial Neural Network and Two Dimensional Principal Component Analysis”, International Journal of Computer Science Issue (IJCSI), Vol 8, No 3, pp.19-26.
 3. Hoang Le, Nguyen Thai Do Nguyen, Hai Son Tran (2011), “Facial Expression Classification System Integrating Canny, Principal Component Analysis and Artificial Neural Network”, 3rd International Conference on Machine Learning and Computing, ICMLC Proceedings, Vol 4, pp. 306-309.
 4. T. Le, D. Tran, T. Hoang, W. Ma and D. Sharma, Generalised Support Vector Machine for Brain Computer Interface, ICONIP 2011, China. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 7062, pp. 692-700.
 5. T. Le, D. Tran, W. Ma and D. Sharma, A Novel Parameter Refinement Approach to One Class Support Vector Machine, ICONIP 2011, China. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 7063, pp. 529-536.
 6. T. Le, D. Tran, P. Nguyen, W. Ma and D. Sharma, Multi-Sphere Support Vector Clustering, ICONIP 2011, China. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 7063, pp. 537-544.
 7. T. Le, D. Tran, W. Ma and D. Sharma, A Novel Parameter Refinement Approach to One Class Support Vector Machine, ICDM 2011, NewYork (accepted).
 8. T. Le, D. Tran, P. Nguyen, W. Ma and D. Sharma, Multi-Sphere Support Vector Clustering, ICDM 2011, NewYork (accepted).
 9. T. Le, D. Tran, P. Nguyen, W. Ma and D. Sharma, Multiple Distribution Data Description Learning Method for Novelty Detection, in Proceedings of The International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), San Jose, USA, 31/7- 5/8/2011, pp. 2321-2326.
 10. T. Le, D. Tran, W. Ma and D. Sharma, Multiple Distribution Data Description Learning Algorithm for Novelty Detection, in Proceedings of The 15th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD), 2011, LNAI 6635, Shengzhen, China, pp. 246-257.
 11. T. Le, D. Tran, P. Nguyen, W. Ma and D. Sharma, Proximity Multi-sphere Support Vector Clustering, Neural Computing and Applications, pp. 1-11.
 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...