Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Danh sách bài báo năm 2012 PDF. In Email
Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 03:57
  1. Le Hoang Thai, Tran Son Hai, Nguyen Thanh Thuy (May 2012), “Image Classification using Support Vector Machine and Artificial Neural Network”, I.J. Information Technology and Computer Science, Vol. 5, pp. 32-38, DOI: 10.5815/ijitcs.2012.05.05
  2. T. Le, D. Tran, W. Ma and D. Sharma, Fuzzy Multi-sphere Support Vector Data Description, IJCNN 2012, Australia.
  3. T. Le, D. Tran, T. Hoang, W. Ma and D. Sharma, Unified Support Vector Machine, FUZZ-IEEE 2012, Australia.
  4. P. Nguyen, D. Tran, T. Le, T. Hoang and D. Sharma, Multi-sphere Support Vector Data Description for Brain-Computer Interface, ICCE 2012.
  5. T. Le, D. Tran, W. Ma and D. Sharma, Deterministic Annealing Multi-Sphere Support Vector Data Description, ICONIP 2012.
  6. T. Le, D. Tran, W. Ma and D. Sharma, Maximal Margin Kernel Learning Vector Quantisation for Binary Classification, ICONIP 2012.
  7. T. Hoang, D. Tran, K. Truong, T. Le, X. Huang, D. Sharma, T. Vo, Time Domain Parameters for Online Feedback fNIRS-based Brain-Computer Interface Systems, ICONIP 2012.
 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...