Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Danh sách bài báo năm 2013 PDF. In Email
Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 03:59
  1. P. Nguyen, D. Tran, T. Le, X. Huang, EEG-based Person Verification Using Multi-Sphere SVDD and UBM, PAKDD 2013 (ERA rank: A).
  2. T. Le, D. Tran, W. Ma and D. Sharma, Fuzzy Multi-Sphere Support Vector Data Description, PAKDD 2013 (ERA rank: A).
  3. Trung Le, Dat Tran, Tien Tran, Khanh Nguyen and Wanli Ma, Fuzzy Entropy Semi-supervised Support Vector Data Description, IJCNN 2013.
  4. Trung Le, Dat Tran, Van Nguyen and Wanli Ma, Maximal Margin Learning Vector Quantisation, IJCNN 2013.
  5. Le Hoang Thai, Tran Son Hai, Nguyen Thanh Thuy (2013), “Applying Multi Support Vector Machine for Flower Image Classification”, ICCASA 2012, LNICST 109, pp. 268–281, 2013.
 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...