Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
DANH SÁCH HỌC SINH BỒI DƯỠNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014 PDF. In Email
Thứ ba, 10 Tháng 9 2013 10:08

file danh sách

Học sinh dự bị đại học sẽ được bố trí học tại cơ sở 1, 280 An Dương Vương, F4, Q.5 bắt đầu từ ngày 30/9/2013. Thời khóa biểu chính thức sẽ được thông báo trước 20/9/2013.