Get Adobe Flash player

Danh sách phòng thi hội thi “Người trợ lý Thanh niên Tương lai” năm 2013

Ngày 02/11 và 03/11/2013 diễn ra vòng loại hội thi “Người trợ lý thanh niên tương lai” năm 2013. Ban tổ chức Hội thi thông báo đến các bạn Đoàn viên, sinh viên đăng ký tham gia hội thi danh sách phòng thi và thời gian thi cụ thể như sau:

1. Danh sách thi sinh tham gia hội thi:

Danh sách tổng hợp phòng thi các bạn xem tại đây:  

2. Thời gian – địa điểm

  • Ngày 02 tháng 11 năm 2013: từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Ca thi 01: từ 07 giờ 30 – 08 giờ 45, tại phòng C613, Dãy nhà C, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương P4, Quận 5, Tp.HCM)

Danh sách cụ thể xem tại đây:

Ca thi 02: từ 09 giờ 00 – 10 giờ 30, tại phòng C613, Dãy nhà C, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương P4, Quận 5, Tp.HCM)

Danh sách cụ thể xem tại đây:

  • Ngày 03 tháng 11 năm 2013: từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Ca thi 01: từ 07 giờ 30 – 08 giờ 45, tại phòng I201 và I202, Dãy nhà I, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương P4, Quận 5, Tp.HCM)

Danh Sách cụ thể xem tại đây:

+ Phòng I201:

+ Phòng I202:

Ca thi 02: từ 09 giờ 00 – 10 giờ 15, tại phòng I201 và I202, Dãy nhà I, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương P4, Quận 5, Tp.HCM)

Danh Sách cụ thể xem tại đây:

+ Phòng I201:

+ Phòng I202:

Ca thi 03: từ 10 giờ 30 – 11 giờ 45, tại phòng I201 và I202, Dãy nhà I, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (280 An Dương Vương P4, Quận 5, Tp.HCM)

Danh Sách cụ thể xem tại đây:

+ Phòng I201:

+ Phòng I202:

Các bạn Đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi vui lòng có mặt trước 15 phút trước khi ca thi được bắt đầu.

Chúc các bạn thi tốt và có nhiều trải nghiệm cùng với Hội thi.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Lượt truy cập