Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 774 invités en ligne

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tổng mục lục năm 2013 PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 02 Janvier 2014 02:36

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC NĂM 2013

General Index of Science Journal at HCMC University of Education in 2013

STT

No.

MÃ SỐ

Code

TÁC GIẢ

Author

CHUYÊN MỤC VÀ TÊN BÀI

Category and Tilte

SỐ

Number

TRANG

Pages

KHOA HỌC GIÁO DỤC

Education Science

1

 

KHGD 2013-07-48

Nguyễn Thị Tân An

Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa

(Xem toàn văn)

Building teaching situations to assist the mathematisation process

48(82)

5-13

2

 

KHGD 2013-09-50

Phạm Phương Anh

Tích hợp dạy kĩ năng đọc, viết cho học sinh lớp 2 trong vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 và tài liệu “Essential Science 2” (ES2)

(Xem toàn văn)

Integrating teaching reading and writing skills for Grade 2 students in Nature and Society Workbook 2 and the material “Essential Science 2” (ES2)

50(84)

86-99

3

KHGD 2013-09-50

Hồ Sỹ Anh

Tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá học sinh và đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực (Xem toàn văn)

Investigating student assessment and innovating testing and assessment in the student competence approach

50(84)

131-143

4

KHGD 2013-07-48

Hans-Jürgen Becker,

Minh Quang Nguyen

Chemistry teaching and Science of Education in Germany Part 1: Aspects of Chemical Education in Germany (Read the full test article)

Giảng dạy Hóa học và Khoa học giáo dục Phần 1: Các đặc điểm của Giáo dục Hóa học ở Đức

48(82)

25-33

5

KHGD 2013-09-50

Hans-Jürgen Becker,

Minh Quang Nguyen

Chemistry teaching and science of education in Germany Part 2: Pupil-orientation (Read the full test article)

Giảng dạy Hóa học và Khoa học giáo dục ở Đức Phần 2: Lấy người học làm trung tâm

50(84)

38-45

6

KHGD 2013-01-42

Lê Quỳnh Chi,

Lê Văn Hiếu

Đánh giá nguồn lực thông tin khoa học giáo dục tại thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Assessment of information resources for education at the library of HCMC University of Education

42(76)

120-127

7

KHGD 2013-04-45

Lê Quỳnh Chi

Đầu tư cho thư viện đại học – đầu tư cho giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học (Xem toàn văn)

Investment in university libraries is an investment in education to improve the quality of training and scientific research

45(79)

71-77

8

KHGD 2013-01-42

Huỳnh Lâm Anh Chương

Đánh giá và mong đợi của học viên về lớp nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

(Xem toàn văn)

Judgement and need of students about Pedagogical courses for high school teachers held by Ho Chi Minh City University of Education

42(76)

177-184

9

KHGD 2013-07-48

Huỳnh Lâm Anh Chương

Biện pháp đổi mới quản lí đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho học viên ngoài chính quy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Innovation methods for managing irregular training of pedagogical skills at Ho Chi Minh City University of Education

48(82)

185-195

10

KHGD 2013-07-48

Lê Hùng Cường

Thực trạng hoạt động quản lí đào tạo hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2012 (Xem toàn văn)

The current situation of management activities in part-time education and training at Ho Chi Minh City University of Education in the period between 2006 and 2012

48(82)

105-113

11

KHGD 2013-01-42

Phan Thế Danh

Thực trạng quản lí một số vấn đề trong công tác giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

(Xem toàn văn)

The reality of teaching and learning management in Ca Mau Community College

42(76)

58-65

12

KHGD 2013-03-44

Nguyễn Đức Dân,

Nguyễn Duy Trung

Phương pháp sơ đồ hóa lập luận

(Xem toàn văn)

A method of making a diagram of arguments

44(78)

61-67

13

KHGD 2013-07-48

Nguyễn Thanh Dân,

Đoàn Văn Điều

Động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Learning motivations of students at Ho Chi Minh City University of Education

48(82)

178-184

14

KHGD 2013-07-48

Nguyễn Kim Dung,

Lê Thị Thu Liễu

Đánh giá năng lực dạy học của giáo viên tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 5 năm trở lại đây (từ năm 2007 – 2011)

(Xem toàn văn)

Evaluating the competence in English language teaching of high-school English teachers who graduated from Ho Chi Minh City University of Education in the last 5 years (from 2007 to 2011)

48(82)

86-95

15

KHGD 2013-09-50

Nguyễn Kim Dung

Đánh giá công tác nghiên cứu khoa học giáo dục tại các trường đại học sư phạm Việt Nam (Xem toàn văn)

Evaluating the act of researching science and education in universities of education in Vietnam

50(84)

18-22

16

KHGD 2013-07-48

Võ Thị Mỹ Dung

Nghiên cứu phần mềm trò chơi học tập hỗ trợ trẻ tự kỉ học chữ cái tiếng Việt (Xem toàn văn)

A study of an educational games software assisting children with autism to learn Vietnamese alphabet

48(82)

6-75

17

KHGD 2013-09-50

Nguyễn Thị Duyến

Phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong môi trường khảo sát toán (Xem toàn văn)

Promoting students’ being active and creative in mathematical investigation environment

50(84)

186-190

18

KHGD

2013-02-43

Lê Văn Đăng

Giải toán Hóa hữu cơ bằng phương pháp trung bình (Xem toàn văn)

Utilizing the mean method to solve an organic Chemistry problem

43(77)

125-136

19

KHGD 2013-01-42

Đoàn Văn Điều

Đánh giá của giảng viên ngoài sư phạm về việc sử dụng phương pháp giảng dạy ở một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Non-pedagogical lecturers’ assessment of the use of teaching methods in some universities in Ho Chi Minh City

42(76)

18-25

20

KHGD 2013-04-45

Đoàn Văn Điều

Thực trạng khó khăn của sinh viên học kì 3 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình học tập theo hệ thống tín chỉ

(Xem toàn văn)

Surveying the status on difficulties of sophomores at Ho Chi Minh University of Education in the process of study under the credit system

45(79)

62-70

21

KHGD 2013-09-50

Đoàn Văn Điều

Khảo sát việc đánh giá tính cần thiết của đặc điểm nghề dạy học đối với sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Researching on the evaluation of how necessary features of teaching career are to seniors at Ho Chi Minh University of Education

50(84)

100-109

22

KHGD 2013-07-48

Trần Chí Độ

Dạy học tích hợp mô-đun điều khiển điện khí nén tại trường cao đẳng nghề (Xem toàn văn)

Integrating teaching the modules Electro-Pneumatic Control at Vocational Colleges

48(82)

43-52

23

KHGD 2013-09-50

Bùi Minh Đức

Nhìn lại phương pháp đọc diễn cảm trong dạy học văn hiện đại

(Xem toàn văn)

A Review of Expressive Reading in Modern Method of Teaching Literature

50(84)

78-85

24

KHGD 2013-09-50

Nguyễn Minh Giang,

Hoàng Thy Thơ

Giáo dục môi trường cho học sinh lớp 5 bằng phương pháp dạy học theo dự án (Xem toàn văn)

Enviroment education for grade 5 students by using project-based methodology

50(84)

162-175

25

KHGD 2013-12-53

Nguyễn Duy Mộng Hà

Phát triển tư duy bậc cao và kĩ năng công nghệ cho sinh viên ngành ngoại ngữ thời đại công nghệ thông tin và toàn cầu hóa (Xem toàn văn)

Developing high-order thinking and technology skills for students majoring in foreign languagues in the era of ICT and globalization

53(87)

86-93

26

KHGD 2013-01-42

Huỳnh Thị Minh Hằng

Khảo sát và đánh giá kĩ năng học tập môn Hóa hữu cơ của sinh viên ở Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Research and evaluation of students’ learning skills in the subject organic chemistry at Ho Chi Minh city University of Medicine and Pharmacy

42(76)

159-168

27

KHGD 2013-12-53

Vũ Thúy Hằng,

Nguyễn Mạnh Tuân

Tích hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của người học vào hệ thống e-Learning: một tình huống tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

(Xem toàn văn)

Investigation and integration of critical success factors for e-Learning learner satisfaction: A case of Universiti of Economics and Law

53(87)

24-46

28

KHGD 2013-01-42

Trần Nguyễn Nguyên Hân

Tìm hiểu chương trình giáo dục tích hợp song ngữ cho trẻ mầm non tại Hàn Quốc (Xem toàn văn)

Examining the bilingual integrated education program for preschool children in Korea

42(76)

34-42

29

KHGD 2013-09-50

Phạm Xuân Hậu,

Nguyễn Thị Hằng

Đổi mới phương pháp đào tạo giáo viên: xu hướng và những giải pháp cần vận dụng ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Innovating the methods of training teachers: the tendency and solutions for Ho Chi Minh City University of Education

50(84)

7-17

30

KHGD 2013-07-48

Nguyễn Thị Thu Hiền

Xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh đọc – hiểu các bài tác gia văn học ở trung học phổ thông

(Xem toàn văn)

Designing question systems guilding high school students to read and comprehend the lessons about authors

48(82)

124-129

31

KHGD

2013-01-42

Võ Sỹ Hiện

Thiết kế và sử dụng tài liệu hỗ trợ học sinh tự học phần Hóa hữu cơ lớp 11 trung học phổ thông

(Xem toàn văn)

Designing and utilizing self-study material for students in the organic chemistry section, grade 11

42(76)

135-140

32

KHGD 2013-09-50

Tran Xuan Hiep

Education and training cooperation Vietnam - Cambodia in the current period (Read the full test article)

Hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn hiện nay

50(84)

144-152

33

KHGD 2013-09-50

Nguyễn Viết Hiếu

Vấn đề dạy học logarit trong chương trình toán phổ thông và những điều cần biết về logarit (Xem toàn văn)

The issue of teaching logarithm in high school mathematics syllabus and what to know about logarithm

50(84)

55-67

34

KHGD 2013-01-42

Đào Thị Hoàng Hoa

Thực trạng dạy học học phần “Tập giảng” cho sinh viên Khoa Hóa học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The reality of teaching and learning the ‘microteaching practice’ course for chemistry students in HCMC University of Education

42(76)

102-111

35

KHGD

2013-07-48

Đào Thị Hoàng Hoa,

Thái Hoài Minh,

Phan Thiên Thanh

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài Hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao

(Xem toàn văn)

An evaluation of using PowerPoint presentation in teaching the lesson “Hydrogen sulfide” in advanced Chemistry coursebook for 10th grade students

48(82)

171-177

36

KHGD 2013-09-50

Lê Huỳnh Hoa

Cần tiếp tục bổ sung, cập nhật, đổi mới trong dạy – học môn Lịch sử Việt Nam đối với ngành Việt Nam học (Xem toàn văn)

The continual need to add, update, and innovate teaching and learning Vietnam history for the Vietnamese Studies

50(84)

153-161

37

KHGD 2013-04-45

Trần Dương Quốc Hòa

Đề xuất một số phương án tổ chức hoạt động dạy nói thành đoạn – bài trong tiết Tập làm văn nói ở tiểu học

(Xem toàn văn)

Some proposals for teaching paragraph-speech speaking in the subject spoken composition in primary schools

45(79)

181-188

38

KHGD 2013-01-42

Nguyễn Kim Hồng,

Huỳnh Công Minh Hùng

Dạy học tích hợp trong trường phổ thông Australia (Xem toàn văn)

Integrated teaching in Australian Schools

42(76)

7-17

39

KHGD 2013-04-45

Đỗ Thị Hồng

Thực trạng công tác quản lí đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Xem toàn văn)

The reality of high school teaching staff management in Ba Ria – Vung Tau

45(79)

78-87

40

KHGD

2013-01-42

Đinh Đức Hợi

Bước đầu xác định năng lực dạy học – một thành phần trong phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú (Xem toàn văn)

Initial identification of teaching capabilities – a component of ethnic boarding-school teachers’ personality

42(76)

66-72

41

KHGD 2013-09-50

Lê Duy Hùng

Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp (Xem toàn văn)

Ethics education for students in secondary schools: the situation, causes and solutions

50(84)

29-37

42

KHGD 2013-04-45

Bùi Mạnh Hùng

Chuẩn chương trình cốt lõi của Mĩ và một số liên hệ với việc đổi mới chương trình Ngữ văn ở Việt Nam

(Xem toàn văn)

The American Common Core State Standards and Their Implications for the Reform of the Vietnamese Language and Literature Curriculum

45(79)

40-50

43

KHGD 2013-12-53

Phan Văn Huy,

Đinh Văn Quyên,

Nguyễn Ngọc Nhất Linh,

Lê Đức Long

Xây dựng phân hệ tư vấn thông tin cho hệ học trực tuyến ở Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Building Information Recommendation Module for on-line System at HCMC University of Education

53(87)

60-77

44

KHGD 2013-01-42

Lê Thị Hữu Huyền

Thực trạng của việc bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở một số trường trung học phổ thông chuyên (Xem toàn văn)

The reality of further training for distinguished students in chemistry in some high schools for the gifted

42(76)

93-102

45

KHGD 2013-08-49

Nguyễn Ngọc Khá

Quan điểm mác-xít về mối quan hệ giữa khoa học – công nghệ và đạo đức (Xem toàn văn)

Marxist views on the relation between science-technology and morality

49(83)

31-40

46

KHGD 2013-04-45

Nguyễn Vĩnh Khương

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2012 (Xem toàn văn)

The reality of information technology application in scientific research management at Ho Chi Minh City University of Education from 2008 to 2012

45(79)

99-104

47

KHGD 2013-04-45

Nguyễn Gia Kiệm

Đa dạng hóa các hình thức đào tạo và loại hình trường lớp – một hiện thực sinh động của xã hội hóa giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh (1996 – 2010) (Xem toàn văn)

Diversifying training types and schools - the reality of socializing the education system in Ho Chi Minh City (1996-2010)

45(79)

148-157

48

KHGD 2013-04-45

Đỗ Huỳnh Kiều

Khảo sát thực trạng hứng thú học tiếng Anh của học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học ở thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương (Xem toàn văn)

A survey of 5th graders’ interest in learning English at some primary schools in Thuan An town, Binh Duong province

45(79)

119-121

49

KHGD 2013-12-53

Nguyễn Hữu Lễ

Một số vấn đề về dạy học theo kịch bản (Xem toàn văn)

Some problems in Scenario - Based Learning

53(87)

78-85

50

KHGD 2013-04-45

Hồ Văn Liên,

Trần Thị Hương,

Nguyễn Đức Danh,

Nguyễn Thị Thu Huyền

Quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học đại cương theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The procedure in constructing a set of multiple choice tests for the credit-based Introductory Education course in Ho Chi Minh City University of Education

45(79)

51-61

51

 

KHGD 2013-04-45

Võ Trường Linh

Thực trạng kĩ năng dạy vẽ của giáo viên ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Xem toàn văn)

The reality of teachers’ skill in teaching drawing in some preschools in Ho Chi Minh City

45(79)

189-193

52

 

KHGD 2013-09-50

Nguyễn Quốc Thanh Long

Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về một số mặt quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

The assessment of manager officials and teachers on a number of management aspects of vocational education for high school students in Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

50(84)

176-185

53

KHGD 2013-04-45

Nguyễn Thị Cẩm Mai

Đánh giá của cán bộ quản lí về hiệu quả biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Xem toàn văn)

Educational managers’ evaluation of the effect of ethical education management at some high schools in Ba Ria – Vung Tau province

45(79)

141-147

54

KHGD 2013-07--48

Trần Thị Thu Mai

Trí tuệ cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Emotional intelligence of students at Ho Chi Minh City University of Education

48(82)

76-85

55

KHGD 2013-09--50

Trần Thị Thu Mai

Nhu cầu thành đạt trong nghề nghiệp của giảng viên trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Ho Chi Minh City University of Education young lecturers’ aspiration for professional success

50(84)

110-119

56

KHGD 2013-04-45

Nguyễn Thị Trúc Mai

Một số hình thức và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Some approaches and measures to increase the efficiency of textbook use in teaching and learning chemistry in high schools

45(79)

25-33

57

KHGD 2013-07-48

Thái Hoài Minh,

Nguyễn Thị Kim Thoa

Vận dụng WebQuest trong dạy học nội dung axit sunfuric (Chương trình Hóa học 10 nâng cao)

(Xem toàn văn)

Using WebQuest in teaching the content “Sulfuric Acid” (10th grade advanced Chemistry coursebook)

48(82)

34-42

58

KHGD 2013-07-48

Phan Lữ Trí Minh

Ứng dụng mô hình vòng xoắn ốc kiến thức vào giảng dạy tiết học ôn tập kiến thức (Xem toàn văn)

Applying the model of spiral knowledge to teaching periods of knowledge review

48(82)

155-162

59

KHGD 2013-04-45

Đào Hồng Nam

Đồ án didactic – một nghiên cứu thực nghiệm về dạy học phân phối chuẩn trong kiểm định giả thuyết thống kê (Xem toàn văn)

Didactic engineering - an emperical study on teaching normal distribution in testing statistical hypothesis

45(79)

14-24

60

KHGD 2013-04-45

Nguyễn Thị Nga

Nghiên cứu một đồ án dạy học các hàm số tuần hoàn bằng mô hình hóa trong môi trường hình học động (phần 1) (Xem toàn văn)

Studying a didactic engineering for teaching periodic functions by modeling in dynamic geometry environment (part 1)

45(79)

5-13

61

KHGD 2013-07-48

Nguyễn Thị Nga

Nghiên cứu một đồ án dạy học các hàm số tuần hoàn bằng mô hình hóa trong môi trường hình học động (Phần 2) (Xem toàn văn)

Studying a project for teaching periodic functions by modeling in dynamic geometry environment (Part 2)

48(82)

14-24

62

KHGD 2013-02-43

Nguyễn Trí Ngẫn

Thiết kế e-book hỗ trợ học sinh tự học phần kim loại Hóa học 12 chương trình nâng cao (Xem toàn văn)

Designing an e-book to facilitate students to self-study the metal section in advanced Chemistry for 12th grade.

43(77)

117-124

63

KHGD 2013-09-50

Nguyễn Trí Ngẫn

Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông (Xem toàn văn)

Designing a system of situations which are strongly associated with reality in teaching Chemistry at high schools

50(84)

46-54

64

KHGD 2013-07-48

Phạm Đình Nghiệm

Tăng cường tính tích cực của sinh viên khi giảng môn Logic học

(Xem toàn văn)

Increasing students’ active participation in Logic lessons

48(82)

130-137

65

KHGD 2013-04-45

Tưởng Phi Ngọ,

Nhữ Thị Phương Lan

Cần thận trọng khi dùng bản đồ giáo khoa lịch sử lấy từ mạng internet (Xem toàn văn)

Caution with “textbook history maps” from the internet

45(79)

165-172

66

KHGD 2013-01-42

Phan Đình Nguyên,

Ngô Đình Tâm

Nghiên cứu sự hài lòng của học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

A research on students’ satisfaction of non-state-owned vocational training colleges in Ho Chi Minh City

42(76)

169-176

67

KHGD 2013-04-45

Nguyễn Thành Nhân

Vấn đề nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay

(Xem toàn văn)

The issue of teachers in the current context of basic and comprehensive Vietnamese education innovation

45(79)

88-98

68

Dương Thị Kim Oanh

Một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu động cơ học tập (Xem toàn văn)

Some approaches in researching learning motivations

48(82)

138-148

69

KHGD 2013-04-45

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Văn Luyện,

Trần Thị Liên,

Phạm Đỗ Văn Trung

Thành lập cartogram phục vụ giáo dục thiên tai trong chương trình Địa lí trung học phổ thông

(Xem toàn văn)

The establishment of cartogram for natural disaster education in high school’s geography syllabus

45(79)

173-180

70

KHGD 2013-01-42

Nguyễn Văn Phước

Thực trạng quản lí việc dạy học hai buổi/ngày của hiệu trưởng một số trường tiểu học ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Xem toàn văn)

The reality of some directors’ management of 2-session teaching activities in some primary schools in District 3, Ho Chi Minh City

42(76)

73-83

71

 

KHGD 2013-04-45

Đoàn Thị Thanh Phương

Tình hình học tập học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm thứ 4 Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Xem toàn văn)

A examination of the subject “Education for sustainable development” through extracurricular activities conducted by 4th year students of department of Geography, Hanoi University of Education

45(79)

158-164

72

 

KHGD 2013-07-48

Dương Nguyên Quốc

Vai trò của kiểm định chất lượng đối với giáo dục trung học phổ thông (Xem toàn văn)

The role of quality accreditation in high school education

48(82)

196-200

73

KHGD 2013-01-42

Huỳnh Văn Sơn,

Nguyễn Thị Thanh Vân

Thực trạng bầu không khí tâm lí của lớp học tại Trường Đại học An ninh nhân dân (Xem toàn văn)

The reality of the psychological atmosphere in classrooms at the People’s Security University

42(76)

26-33

74

KHGD 2013-07-48

Huỳnh Văn Sơn,

Hồ Ngọc Kiều

Một số biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Long An (Xem toàn văn)

Some measures of self-study management of students at some high schools in Long An province

48(82)

96-104

75

KHGD 2013-09-50

Huỳnh Văn Sơn

Thử nghiệm một vài biện pháp phát triển một số kĩ năng mềm cho sinh viên đại học sư phạm

(Xem toàn văn)

Experimenting some measures to develop soft skills for students at university of education

50(84)

68-77

76

KHGD 2013-01-42

Đỗ Nam Thanh

Thực trạng hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 – 2011 (Xem toàn văn)

The reality of postgraduate training of Ho Chi Minh City University of Education from 2005 to 2011

42(76)

48-57

77

 

KHGD 2013-04-45

Đỗ Đình Thái,

Hồ Văn Bình,

Lê Chi Lan

Một số công tác chuẩn bị cho một trường đại học tham gia xếp hạng trên Webometrics (Xem toàn văn)

Some preparation activities for a university to be ranked by Webometrics

45(79)

194-200

78

KHGD 2013-01-42

Trần Thu Thảo

Rèn trí thông minh và sự nhanh nhạy cho học sinh bằng các bài tập Hóa học có phương pháp giải nhanh

(Xem toàn văn)

Forge inteligence and agility for student by chemistry exercises with methods expedited

42(76)

141-147

79

KHGD 2013-04-45

Le Thi Bich Thuy

Some issues solutions in managing and evaluating students’ teamwork at foreign trade university, ho chi minh city campus (Read the full test article)

Một số vấn đề về giải pháp và đánh giá quản lí nhóm sinh viên Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

45(79)

125-131

80

KHGD 2013-04-45

Nguyễn Thị Thu Thủy

Đổi mới dạy học văn học nước ngoài cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng tích hợp

(Xem toàn văn)

Innovations in teaching foreign literature for students of primary education major throughintegration teaching

45(79)

132-140

81

KHGD 2013-01-42

Dương Hữu Tòng

Hoạt động giải các bài toán: quan niệm, vận dụng và một số định hướng sử dụng (Xem toàn văn)

The activity of solving problems: concept, application and some usage orientation

42(76)

84-92

82

KHGD 2013-07-48

Trương Minh Trí

Phương pháp luận CDIO và HEEAP một sự lựa chọn, phối hợp trong đào tạo kĩ thuật tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

CDIO and HEEAP methodology: an option and collaboration in technical training at Ho Chi Minh City University of Technical Education

48(82)

163-170

83

KHGD 2013-01-42

Lê Công Triêm,

Nguyễn Đức Vũ

Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm và năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ (Xem toàn văn)

Some solutions to enhance young lecturers’ pedagogical competence and scientific research capacity

42(76)

128-134

84

KHGD 2013-07-48

Võ Thị Hồng Trước,

Trần Thị Hương,

Nguyễn Kỷ Trung,

Hoàng Vũ Minh

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học phổ thông theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Designing a set of multiple choice tests for the credit-based Highschool education course in Ho Chi Minh City University of Education

48(82)

114-123

85

KHGD 2013-08-49

Mạc Thị Cẩm Tú

Bình đẳng giới trong giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp (Xem toàn văn)

Gender equality in education in Ho Chi Minh City - Reality and solutions

49(83)

59-65

86

KHGD 2013-04-45

Nguyen Thi Tu,

Bach Linh Trang,

Ho Thi Phuong

An evaluation of the efl english coursebook “American English file Multipack 2A & 2B” (Read the full test article)

Đánh giá giáo trình American English Files Multipack 2A&2B

45(79)

105-118

87

KHGD 2013-07-48

Nguyễn Dũng Tuấn,

Trần Ngọc Thanh,

Diệp Thắng,

Vũ Phi Yên

Kết quả tự đánh giá so với dự thảo Chuẩn đầu ra của Bộ Y tế của sinh viên Y khoa năm thứ 6 khóa 2007-2013 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Xem toàn văn)

The results of self–evaluation by senior students at Pham Ngoc Thach University of Medicine compared to the proposed outcome standards of the Ministry of Health

48(82)

53-65

88

KHGD 2013-09-50

Nguyễn Trọng Tuấn

Thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The current state of scientific research skills of non-public lecturers in Ho Chi Minh City

50(84)

23-28

89

KHGD 2013-09-50

Nguyễn Thị Tứ,

Đào Thị Duy Duyên

Những khó khăn trong cuộc sống của sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The life difficulties of Ho Chi Minh City University of Education first year students

50(84)

120-130

90

 

KHGD 2013-01-42

Phạm Vũ Nhật Uyên

Dạy học tình huống và một số biện pháp để sử dụng tình huống trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Situation-based learning and some measures to use situations in teaching and learning chemistry at secondary high schools

42(76)

148-158

91

KHGD 2013-01-42

Trần Mai Ước

Từ tư tưởng “khai dân trí” của Phan Châu Trinh suy nghĩ về đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay (Xem toàn văn)

Phan Chau Trinh’s “enlightenment” thought in relation to education reforming in Vietnam nowadays

42(76)

112-119

92

KHGD 2013-07-48

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về hoạt động quản lí tổ chuyên môn ở một số trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Xem toàn văn)

The evaluation of administrators and teachers about specific subject group management in high schools in Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau province

48(82)

149-154

VĂN HÓA – XÃ HỘI

Culture and Social

93

VH-XH 2013-08-49

Đào Lê Hòa An

Nghiên cứu về hành vi sử dụng Facebook của con người – một thách thức mới cho Tâm lí học hiện đại (Xem toàn văn)

Studying the act of using Facebook – A new challenge for modern psychology

49(83)

15-21

94

VH-XH 2013-03-44

Nguyễn Thanh Bình

Một số đánh giá về mức sinh ở Việt Nam hiện nay (Xem toàn văn)

Some evaluation of fertility rate in Vietnam at present time

44(78)

18-23

95

VH- XH 2013-03-44

Đồng Ngọc Châu,

Mai Văn Tiến

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư (Xem toàn văn)

Contributing to study Ho Chi Minh’s thoughts of revolution morals including industry, thrift, integrity, uprightness and selflessness

44(78)

68-72

96

VH- XH 2013-11-52

Đinh Thị Thùy Dung

Phân bố dân cư và phân bố các trường tiểu học ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh - những bất cập và giải pháp khắc phục (Xem toàn văn)

The distribution of population and primary schools in the inner of Ho Chi Minh City: drawbacks and solutions

52(86)

27-35

97

 

VH-XH 2013-08-49

Trần Việt Dũng

Một số suy nghĩ về năng lực sáng tạo và phương hướng phát huy năng lực sáng tạo của con người Việt Nam hiện nay (Xem toàn văn)

Some opinions in terms of creative ability and the orientation of promoting Vietnamese people’s creative ability at the present time

49(83)

160-169

98

VH-XH 2013-05-46

Lê Thị Minh Hà

Thực trạng trẻ có rối loạn giảm chú ý tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

The reality of children with Attention Dificit Disorder in Ho Chi Minh City

46(80)

130-143

99

VH-XH

2013-11-52

Vũ Thị Hà

Sự cần thiết của một số phẩm chất tâm lí ở người cảnh sát nhân dân qua cứ liệu đánh giá của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (Xem toàn văn)

The necessity of some psychological qualities for people’s police officers through the evaluation survey of police students at People’s Police Academy

52(86)

165-171

100

VH-XH

2013-11-52

Phạm Xuân Hậu,

Phạm Thị Bạch Tuyết

Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The current situation and the methods to attract foreign direct investment (FDI) for the purpose of developing economy and society of Ho Chi Minh City

52(86)

16-26

101

VH-XH 2013-05-46

Bùi Thị Thanh Hương

Báo Phụ nữ tân văn: những việc làm và tư tưởng mới (Xem toàn văn)

Phu nu tan van newspaper: new doings and ideas

46(80)

160-167

102

VH-XH 2013-05-46

Luu Thi Bich Ngoc,

Luu Trong Tuan,

Luu Hoang Mai

Corporate governance and stock prices (Read the full test article)

Quản trị công ti và giá chứng khoán

46(80)

144-152

103

VH-XH 2013-08-49

Lưu Thị Bích Ngọc,

Lưu Hoàng Mai,

Lưu Trọng Tuấn,

Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Thu Thảo,

Lê Thanh Dung

Những nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên trong khách sạn (Xem toàn văn)

Factors impacting hotel employees’ motivation

49(83)

22-30

104

VH-XH 2013-04-45

Huỳnh Văn Sơn,

Nguyễn Thị Nhung

Thực nghiệm nâng cao nhận thức về áp lực tâm lí và cách ứng phó với áp lực tâm lí cho trẻ lao động sớm

(Xem toàn văn)

Experimenting on enhancing the awareness of psychological pressure and ways to deal with psychological pressure for children who work at young age

45(79)

34-39

105

 

VH-XH 2013-08-49

Huỳnh Văn Sơn

Phân tích việc xây dựng chùa như địa điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư dưới góc độ tâm lí học (Xem toàn văn)

Building temples as means of spiritual support for one part of residents – an analysis in terms of psychology

49(83)

170-179

106

VH-XH 2013-03-44

Phạm Văn Trường

Phát huy vai trò của văn hóa trong hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay (Xem toàn văn)

Promoting therole of culture in the international economic integration in Vietnam nowadays

44(78)

73-79

107

VH-XH

2013-11-52

Phạm Văn Trường,

Nguyễn Thị Tường Duy

Phòng chống tham nhũng - nhiệm vụ quan trọng trong nền công vụ Việt Nam hiện nay (Xem toàn văn)

Fighting corruption - important mission in the state administration system nowadays

52(86)

158-164

108

VH-XH 2013-05-46

Lê Anh Tuấn,

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Nhận thức của giới trẻ về tiếp biến văn hóa trong bối cảnh phát triển du lịch quốc tế hiện nay (Xem toàn văn)

Awareness of the youth about acculturation in the context of international tourism development nowadays

46(80)

110-122

109

VH-XH 2013-08-49

Nguyễn Thị Tứ,

Đinh Quang Ngọc,

Võ Nguyên Anh

Thực trạng hành vi xâm phạm bí mật đời tư người khác của người trưởng thành trẻ tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The situation of private life secrets violation conducted by young adults in Ho Chi Minh City

49(83)

5-14

110

VH-XH

2013-11-52

Võ Quốc Việt

Từ biểu tượng tâm lí đến biểu tượng thẩm mĩ (Xem toàn văn)

From psychological symbols to aesthetic ones

52(86)

141-150

111

VH-XH 2013-03-44

Võ Thị Tường Vy

Thực trạng điều chỉnh xúc cảm của người làm tham vấn tâm lí ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The fact of emotional adjustments of the counseling psychologists in Ho Chi Minh City

44(78)

54-60

NGÔN NGỮ HỌC

Linguistics

112

NN

2013-08-49

Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Ngôn ngữ văn xuôi Nam Bộ đầu thế kỉ XX trong Nghĩa hiệp kì duyên của Nguyễn Chánh Sắt (Xem toàn văn)

Prose writing language in Southern Vietnam in the early of the 20thcentury used in “Chivalrous hero’s marvellous love affair” by Nguyen Chanh Sat

49(83)

116-122

113

NN

2013-03-44

Bùi Thị Thanh Hương

Báo Phụ nữ tân văn: tiếng Việt và chữ quốc ngữ (Xem toàn văn)

Phu nu tan van newspaper: Vietnamese language and the National script

44(78)

111-119

114

NN

2013-01-42

Trương Thị Minh

Giao thoa ngôn ngữ và một vài gợi ý về phương pháp giảng dạy tiếng Pháp ở trình độ bắt đầu cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh (Xem toàn văn)

Interference and some suggestions in teaching French (level A) for students majoring in English

42(76)

43-47

115

NN

2013-05-46

Cao Thị Xuân Mỹ

Quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ kí hiệu (Xem toàn văn)

The creation and development of sign languages

46(80)

181-185

116

NN

2013-05-46

Nguyễn Thị Bích Ngoan

So sánh đối chiếu hiện tượng danh hóa động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh (Xem toàn văn)

A contrastive analysis of Verb nominalizations in Vietnamese and English

46(80)

13-22

117

NN

2013-05-46

Lê Vinh Quốc

Một số biện pháp để chuẩn hóa bảng chữ cái tiếng Việt (Xem toàn văn)

Some suggestions to standardize the Vietnamese alphabet

46(80)

153-159

118

NN

2013-08-49

Lê Vinh Quốc

Đề xuất một quy tắc viết tên nước ngoài trong tiếng Việt (Xem toàn văn)

Proposing a rule for writing foreign proper names in Vietnamese texts

49(83)

123-130

119

NN

2013-03-44

Trịnh Sâm

Đọc sách: “Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ” (Nguyễn Thiện Giáp),

“Ngữ pháp tạo sinh” (Nguyễn Đức Dân) (Xem toàn văn)

44(78)

194-197

120

NN

2013-05-46

Trịnh Sâm

Miền ý niệm sông nước trong tri nhận của người Nam Bộ (Xem toàn văn)

Conceptual domain of river and water in Southerners’ cognition

46(80)

5-12

121

NN

2013-08-49

Trịnh Sâm

Đọc sách: Nhận thức từ tiền đề ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn (Nguyễn Lai) (Xem toàn văn)

49(83)

197-200

122

 

NN

2013-08-49

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Về việc nghiên cứu cú bị bao trong câu tiếng Việt và tiếng Anh (Xem toàn văn)

Regarding the study on embedded clauses in Vietnamese and English sentences

49(83)

187-196

123

NN

2013-11-52

Huỳnh Thanh Triều

Logic trong ngôn ngữ (Xem toàn văn)

The logic in language

52(86)

133-140

TOÁN HỌC & KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Mathematics and Natural Sciences

124

HH

2013-02-43

Nguyễn Tiến Công,

Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Hồng Thái

Tổng hợp một số dẫn xuất của 7-hydroxy-4-methylcoumarin

(Xem toàn văn)

Synthesizing some derivatives of 7-hydroxy-4-methylcoumarin

43(77)

9-13

125

HH

2013-06-47

Nguyễn Tiến Công,

Phạm Xuân Phú

Tổng hợp một số dẫn xuất của [(benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetamide

(Xem toàn văn)

Synthesizing some derivatives of [(benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetamide

47(81)

55-60

126

HH

2013-06-47`

Nguyễn Văn Công,

Phạm Hữu Nghị

Ảnh của sử dụng phối trộn thuốc trừ sâu hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fenobucarb cho lúa đến enzyme cholinesterase ở cá Rô đồng Anabas testudineus (Bloch, 1792)

(Xem toàn văn)

Effects of using mixture insecticide Chlorpyrifos ethyl and Fenobucarb for ricefield on enzyme cholinesterase of Climbing perch fish Anabas testudineus (Bloch, 1792)

47(81)

98-104

127

SH

2013-10-51

Tran Thi Minh Dinh,

Doan Le Minh Hien

Screening Bacillus strains for antagonistic activity against Fusarium sp. and Phytophthora palmivora causing diseases in corn (Zea mays L.) (Read the full text article)

Tuyển chọn chủng Bacillus có khả năng kháng Fusarium sp. và Phytophthora palmivora gây bệnh trên cây bắp (Zea mays L.)

51(85)

29-36

128

HH

2013-10-51

Trần Phương Dung, Tutukina Nina Mikhailovna, Marsakov Igor Kirillovich

Quá trình kích hoạt cục bộ đồng và hợp kim -đồng thau trong môi trường kiềm (Xem toàn văn)


The internal activation process of copper and α-brass in alkaline solutions

51(85)

158-168

129

VL

2013-02-43

Tran Quoc Dung

An active neutron method for measuring the inherent neutron emission of spent fuel assemsly (Read the full text article)

Phương pháp mới sử dụng nguồn neutron để đo sự phát xạ neutron vốn có trong các bó nhiên liệu đã cháy

43(77)

153-157

130

VL

2013-06-47

Tran Quoc Dung

Estimation of systematic error of the gamma tomography for correction of self-attenuation in assay of radioactive waste (Read the full text article)

Đánh giá sai số hệ thống của kĩ thuật chụp ảnh cắt lớp cho việc hiệu chỉnh sự tự hấp thụ trong việc kiểm tra chất thải phóng xạ

47(81)

155-162

131

TH

2013-02-43

Trịnh Tấn Đạt,

Phạm Thế Bảo

Dùng đặc trưng Gabor kết hợp Adaboost và k-means trong bài toán nhận dạng mặt người

(Xem toàn văn)

Face recognition using Gabor feature combining with Adaboost and k-mean

43(77)

77-83

132

SH

2013-06-47

Trần Thị Minh Định,

Trần Thanh Thủy

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp để chủng Aspergillus terreus Đ1 phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ sinh tổng hợp chất kháng sinh

(Xem toàn văn)

Optimization of culture conditions for antibiotic production of Aspergillus terreus D1 isolated from Can Gio mangrove

47(81)

119-131

133

VL

2013-02-43

Đỗ Thị Thu Hà,

Lê Thị Thanh Thủy,

Trần Lan Phương,

Nguyễn Ngọc Ty

Phương pháp thời gian ảo giải số phương trình Schrödinger dừng

(Xem toàn văn)

Imaginar time method for numerical solution of Schrödinger equation

43(77)

32-36

134

VL

2013-06-47

Đỗ Thị Thu Hà,

Nguyễn Ngọc Ty

Biểu hiện bão hòa trong phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử dao động (Xem toàn văn)


Saturation performance in high-order harmonic generation of vibrational molecule

47(81)

184-192

135

SH

2013-10-51

Nguyễn Như Hoa,

Bùi Văn Lệ

Khảo sát một số môi trường ra hoa in vitro ở thuốc lá (Nicotiana tabacum L.cv Samsun)

(Xem toàn văn)

A research on some environments for In vitro flowering in tobacco(Nicotiana tabacum L.cv Samsun)

51(85)

100-109

136

TH

2013-02-43

Lê Hoàn Hóa,

Lê Thị Hằng

Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân phi tuyến bậc hai loại trung hòa với đối số lệch

(Xem toàn văn)

Periodic solutions for a second – order nonlinear neutral differential equation with deviating

43(77)

37-49

137

TH

2013-02-43

Do Xuan Hoi,

Do Quyen

Analytic expressions characterizing the damped oscillation of the radial distribution function in high density OCP plasmas (Read the full text article)

Các biểu thức giải tích đặc trưng cho dao động tắt dần của hàm phân bố xuyên tâm trong plasma OCP mật độ cao

43(77)

14-22

138

SH

2013-10-51

Hoàng Thị Hồng,

Nguyễn Ngọc Phương

Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn từ rừng ngập mặn Cần Giờ kháng nấm Fusarium sp.

(Xem toàn văn)

The isolation and selection of actinomycete species from Can Gio tropical Mangrove for their antifungal feature against Fusarium sp.

51(85)

59-71

139

SH

2013-02-43

Phạm Thị Hồng,

Võ Hồng Trung,

Lê Thị Trung

Ảnh hưởng của carbon và cường độ ánh sáng khác nhau lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko (Xem toàn văn)

Effects of carbon and different light intensities on the growth of Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko

43(77)

98-106

140

HH

2013-10-51

Trịnh Lê Hùng

Phương pháp phân tích thành phần chính trong xác định sự phân bố khoáng vật sét, oxit sắt bằng tư liệu ảnh vệ tinh LANDSAT (Xem toàn văn)

The method of analyzing the principal components to detect clay minerals and iron oxides distribution using images from Landsat satellite

51(850

148-157

141

TH

2013-06-47

Nguyễn Hoàng Huy,

Trần Huyên

Bóng khuyết của một đoạn trong poset các vecto Boole

(Xem toàn văn)

The defected shadow of a segment in poset of Boolean vectors

47(81)

17-24

142

TH

2013-02-43

Trần Huyên

Bóng đầy của một đoạn trong poset các vecto Boole

(Xem toàn văn)

The full shadow of a segment in poset of Boolean vectors

43(77)

58-62

143

SH

2013-10-51

Nguyễn Thị Thương Huyền,

Trần Anh Huy,

Nguyễn Thị Thu Giang, Trần Thị Phương Dung

Khảo sát khả năng tích tụ Cadmium trên cá Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822)

(Xem toàn văn)

A research on the possibility of Cadmium (Cd) accumulationin Zebrafish - Danio rerio (Hamilton, 1822)

51(85)

90-99

144

HH

2013-02-43

Lê Thị Thu Hương,

Nguyễn Tiến Công,

Nguyễn Vũ Mai Trang,

Nguyễn Thị Minh Trang

Các hợp chất flavonoit từ lá cây núc nác Oroxylum indicum

(Xem toàn văn)

Flavonoid constituents from the leaves of Oroxylum indicum

43(77)

92-97

145

SH

2013-06-47

Ngô Thị Lan

Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của tuyến trùng (Nematoda) làm chỉ thị đánh giá chất lượng nước ở kênh Khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Using the Maturity Index (MI) of nematode communities as bioindicator to assess water quality in Khe Đoi and Wastewater waterways in the Can Gio mangrove forest, Ho Chi Minh City

47(81)

132-141

146

SH

2013-10-51

Ngô Thị Lan,

Ngô Xuân Quảng

Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của Tuyến trùng (Nematoda) để đánh giá chất lượng nước theo mùa ở khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

The application of maturity index (MI) of the nematode in evaluating the seasonal water in stream Doi and the waste water channel for growing shrimpsin Can Gio, Ho Chi Minh City

51(85)

37-48

147

HH

2013-10-51

Phạm Thị Lịch,

Trần Thanh Thủy

Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy để thu nhận chế phẩm enzyme chitinase thô từ chủng Trichoderma sp.

(Xem toàn văn)

A research on the transplanting conditions for the production of antifungalchitinase enzyme from Trichoderma sp.

51(85)

117-129

148

 

HH

2013-06-47

Trần Thị Lộc

Xác định hàm lượng lân trong đất ở Nông trường cao su Nhà Nai, Bình Dương bằng phương pháp trắc quang

(Xem toàn văn)

Determining phosphorus amount in soil at Nha Nai rubber farm, Binh Duong province using photometric method

47(81)

61-67

149

 

VL

2013-06-47

Le Nguyen Tue Minh,

Vo Van Hoang

Vitrification process of monatomic Lennard-Jones system with free surfaces (Read the full text article)

Quá trình thủy tinh hóa của hệ Lennard-Jones đơn nguyên tử với bề mặt tự do

47(81)

163-171

150

HH

2013-10-51

Đoàn Phạm Ngọc Ngà

Sử dụng chất Phenyl phosphorodimidate và N-(n-butyl)thiophosphoric-triamide ức chế hoạt tính enzyme urease nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng phân urê bón cho lúa (Oryza sativa L.) (Xem toàn văn)

The use of phenyl phosphorodimidate and N-(n-butyl)thiophosphoric-triamide to reduce the activeness of urease enzyme for improving the efficiency of urea fertilizer in rice fields

51(85)

110-116

151

SH

2013-10-51

Hoàng Thị Nghiệp,

Võ Thị Trinh

Nguồn tài nguyên Lưỡng cư, Bò sát ở tỉnh Tiền Giang (Xem toàn văn)

The amphibian and reptile resources in Tien Giang province

51(85)

81-89

152

VL

2013-06-47

Phan Bao Ngoc

Molecular outflows and the origin of brown dwarfs (Read the full text article)

Luồng phụt phân tử và nguồn gốc của sao lùn nâu

47(81)

148-154

153

SH

2013-10-51

Phạm Văn Ngọt,

Nguyễn Thị Thanh Tâm,

Đinh Quang Hiếu

Thành phần loài thực vật nhập cư ở Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (Xem toàn văn)

A study of immigrant plant species composition in Can Gio Mangrove Biosphere Reserve

51(85)

189-198

154

HH

2013-02-43

Phan Thị Hoàng Oanh

Khảo sát các phản ứng đồng kết tủa cacbonat, oxalat Sr - Mn

(Xem toàn văn)

Investigation on the carbonate or oxalate coprecipitation reactions of Sr-Mn system

43(77)

5-8

155

SH

2013-10-51

Nguyễn Thiện Phú,

Trần Thanh Thủy

Phân lập, tuyển chọn chủng Bacillus thuringiensis từ rừng ngập mặn Cần Giờ có hoạt tính diệt sâu

(Xem toàn văn)

The isolation and selection of Bacillus thuringiensis species with insecticidal activeness against diamondback moth (Plutella xylostella) from Can Gio Mangrove

51(85)

49-58

156

HH

2013-06-47

Ngô Thị Hồng Phương,

Nguyễn Quốc Hiệu,

Cao Hữu Nghĩa,

Vũ Lê Ngọc Lan,

Trần Thái Thanh

Tình hình kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii phát hiện được tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Antibiotics resistance of Acinetobacter baumannii identified at Pasteur Institute Ho Chi Minh City

47(81)

112-117

157

TH

2013-06-47

Mỵ Vinh Quang,

Phạm Viết Huy

Môđun tựa tự do trên miền Dedekind

(Xem toàn văn)

Quasi-free module over the Dedekind domain

47(81)

5-16

158

 

SH

2013-10-51

Ngo Xuan Quang,

Nguyen Van Sinh,

Nguyen Dinh Tu,

Pham Van Lam,

Ngo Thi Lan

Biodiversity of littoral macroinvertebrates in the Mekong River (Read the full text article)

Đa dạng thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn ven bờ sông Mekong

51(85)

16-28

159

HH

2013-10-51

Nguyễn An Sơn,

Phạm Đình Khang,

Nguyễn Đức Hoa

Xác định thời gian bán rã, độ rộng mức và hàm lực dịch chuyển E1 của 49Ti bằng phản ứng 48Ti(n, 2g)49Ti

(Xem toàn văn)

Determinating the level of half-life, the gamma width level and the e1 transition strength of 52v by 51v(nth, 2g)52v reaction

51(85)

130-137

160

SH

2013-10-51

Tống Xuân Tám,

Cao Hoài Đức

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài cá biển ở Vũng Tàu

(Xem toàn văn)

Constructing database for marine fish species in Vung Tau

51(85)

72-80

161

 

VL

2013-06-47

Hoàng Đức Tâm,

Trần Thiện Thanh,

Trịnh Văn Danh,

Võ Thị Thắm,

Châu Văn Tạo

Xác định độ dày vật liệu thép chịu nhiệt tại vùng bị ăn mòn bằng phương pháp Monte Carlo kết hợp với phương pháp giải tích

(Xem toàn văn)

Determining the thickness of heat-resistant steel at corrosion range using Monte Carlo method combined with analytic method

47(81)

172-183

162

VL

2013-10-51

Hoàng Đức Tâm,

Huỳnh Đình Chương, Dương Thái Đương,

Lê Tấn Phúc,

Trần Thiện Thanh,

Châu Văn Tạo

Nghiên cứu sự phụ thuộc cường độ chùm tia gamma tán xạ ngược vào thể tích tán xạ bằng phương pháp Monte Carlo (Xem toàn văn)

A study on the dependence of the intensity of a bunch of Gamma backward diffusion rays on the diffusion volume using the Monte Carlo method

51(85)

138-147

163

TH

2013-10-51

Duong Minh Thanh

Some extensions from a quadratic Lie algebra (Read the full text article)

Một số mở rộng từ đại số Lie toàn phương

51(85)

5-15

164

SH

2013-06-47

Vo Van Thanh,

Chernyavskikh S.D.,

Do Huu Quyet,

Bukovtsova I.S.

The seasonality expressed in motility of frog Rana ridibunda Pall 1771 erythrocytes and leukocytes in agarose gel under the influence of the temperature (Read the full text article)

Tính mùa vụ thể hiện ở tính vận động của hồng cầu và bạch cầu Ếch Rana ridibunda Pall 1771 trên gel agarose dưới ảnh hưởng của nhiệt độ

47(81)

142-147

165

TH

2013-06-47

Dương Minh Thành

Nhóm đối đồng điều của các đại số Lie toàn phương cơ bản

(Xem toàn văn)

The second cohomology group of the elementary quadratic Lie algebras

47(81)

25-36

166

TH

2013-02-43

Nguyen Huu Thong

A new search via probability algorithm for single-objective optimization problems (Read the full text article)

Một giải thuật tìm kiếm theo xác suất mới cho bài toán tối ưu một mục tiêu

43(77)

63-76

167

HH

2013-06-47

Nguyễn Anh Tiến,

Dương Thu Đông,

Phạm Quỳnh Lan Phương,

Nguyễn Thị Minh Thúy

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu YFeO3 kích thước nanomet bằng phương pháp đồng kết tủa

(Xem toàn văn)

Synthesizing YFeO3 nano-materials by co- precipitation technique

47(81)

45-54

168

SH

2013-06-47

Trần Thị Lê Trang,

Trần Văn Dũng

Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá Khoang cổ cam trưởng thành Amphiprion percula (Lacépède, 1802)

(Xem toàn văn)

The impact of density on growth and survival rate of adult orange clownfish Amphiprion percula (Lacépède, 1802)

47(81)

105-111

169

VL

2013-02-43

Hoàng Đỗ Ngọc Trầm,

Lê Quý Giang,

Nguyễn Thị Mận,

Lê Văn Hoàng

Phương pháp đại số cho bài toán exciton âm trong bán dẫn hai chiều

(Xem toàn văn)

Algebraic method for the problem of a negatively charged exciton in two-dimensional semiconductors

43(77)

23-31

170

SH

2013-02-43

Võ Hồng Trung,

Lê Thị Trung

Ảnh hưởng kết hợp giữa N–No3- và N–Nh4+ lên sự tăng trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Effect of combination of NO3- - N and NH4+ - N on the growth of microalga Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina - Lavrenko isolated from Can Gio, Ho Chi Minh City

43(77)

84-91

171

VL

2013-02-43

Cao Anh Tuấn,

Nguyễn Phước

Khắc phục lỗi kết nối với máy tính của hệ kính Takahashi

(Xem toàn văn)

Fixing computer connection errors in Takahashi telescope

43(77)

149-152

172

VL

2013-06-47

Cao Anh Tuấn,

Nguyễn Hữu Mẫm,

Nguyễn Phước

Quang trắc sao qua hệ kính Takahashi tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Xem toàn văn)

Photometry using Takahashi telescope at Ho Chi Minh City University of Education

47(81)

193-200

173

TH

2013-02-43

Lê Anh Vũ,

Nguyễn Anh Tuấn,

Dương Quang Hòa

Phân loại tôpô các phân lá liên kết với các MD5-đại số có ideal dẫn xuất giao hoán 3-chiều

(Xem toàn văn)

The topological classification of foliations associated to MD5-algebras having 3-dimensional commutative ideal

43(77)

50-57

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Information Technology

174

 

CNTT

2013-10-51

Nguyễn Gia Tuấn Anh,

Trần Thanh Bé,

Nguyễn Ngọc Trung,

Phan Thanh Vũ

Xây dựng, so sánh hai mô hình dữ liệu của ứng dụng quản lí lịch sử biến động các thửa đất

(Xem toàn văn)

Building and comparing two data models of the application for land changes history management

51(85)

178-188

175

CNTT

2013-12-53

Le Dinh Minh Duc,

Nguyen Trung Dung,

Ly Quoc Ngoc

Facial expressions recognition based on joint shape-texture cues in video (Read the full text article)

Nhận dạng cảm xúc dựa vào đặc trưng dáng - vân trong video

53(87)

111-125

176

CNTT

2013-12-53

Trương Thị Thùy Dung, Phạm Thị Bích Ngọc,

Nguyễn Đặng Kim Khánh

Xây dựng google hangout app hỗ trợ cho hệ thống moodle

(Xem toàn văn)

Building a google hangout app supporting moodle LMS

53(87)

47-59

177

CNTT

2013-12-53

Nguyen Manh Hung,

Nguyen Hoai Nam

On the procedural structure of learning ecosystem toward competency learning model (Read the full text article)

Cấu trúc thủ tục của hệ sinh thái học tập theo mô hình học tập phát triển năng lực

53(87)

13-23

178

CNTT

2013-12-53

Lê Quyết Thắng

Khảo sát và đánh giá hệ thống phục vụ đám đông trực tuyến

(Xem toàn văn)

Investigation and evaluation for an online crowd serving system

53(87)

94-110

179

CNTT

2013-12-53

Le Minh Trung,

Phuong Duong,

Minh Nguyen,

Thien Pham, Mi Dinh

Fuzzy unified support vector machine for brain-computer interface (Read the full text article)

Mô hình Fuzzy của Support Vector Machine Hợp nhất

53(87)

126-135

180

CNTT

2013-12-53

Ngô Quốc Việt

Kết hợp đặc trưng cục bộ và nhận dạng chữ quang học trong bài toán tăng cường hình ảnh cho tài liệu văn bản (Xem toàn văn)

The combination of internal typical features and Optical Character recognition in augmenting visual models for textual documents

51(85)

169-177

181

CNTT

2013-12-53

Ngô Minh Vương

Tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng kích hoạt lan truyền trên ontology

(Xem toàn văn)

Semantic Search using Spreading Activation based on Ontology

53(87)

136-157

VĂN HỌC

Literature

182

VH

2013-08-49

Nguyễn Như Bình

Đề tài đồng tính trong một số tác phẩm văn học Việt Nam

(Xem toàn văn)

Homosexuality in some of Vietnamese literary works

49(83)

151-159

183

VH

2013-05-46

Nguyễn Tiến Dũng

Nội dung sử thi “Giông săn trâu rừng”

(Xem toàn văn)

Contents of the epic “Giong hunt buffalo kruyang”

46(80)

168-173

184

VH

2013-08-49

Nguyễn Tiến Dũng

Yếu tố kì ảo trong việc xây dựng hình tượng nhân vật anh hùng sử thi Dăm Giông

(Xem toàn văn)

Fantasy factorsincreating the image ofepic hero Dam Giong

49(83)

79-86

185

VH

2013-03-44

Lê Thị Gấm

Đổi mới tư duy lí luận văn học Việt Nam từ 1986 đến nay

(Xem toàn văn)

The innovation in the theoretical way of thinking of Vietnamese literature since 1986

44(78)

169-174

186

VH

2013-11-52

Nguyễn Thị Thu Hằng

Diễn ngôn hội thoại và độc thoại nội tâm trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao

(Xem toàn văn)

The internal dialogues and monologues discourse in the short story “Chi Pheo” by Nam Cao

52(86)

118-125

187

VH

2013-08-49

Bùi Thanh Hiền

Tiếp nhận văn học từ góc độ mĩ học - một hướng nghiên cứu cần thiết, nhiều triển vọng

(Xem toàn văn)

The acquisition of literature from the aesthetic perspective – a prospective and essential direction of research

49(83)

140-150

188

VH

2013-05-46

Guan HongWei

Hình ảnh “trăng” trong thơ thiền Lý Trần Việt Nam và thơ Đường Trung Quốc

(Xem toàn văn)

The image of moon in Zen poetry of Ly – Tran dynasties and Tang poetry

46(80)

83-91

189

VH

2013-03-44

Nguyễn Văn Hùng

Phương thức lựa chọn và thể hiện hiện thực lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

(Xem toàn văn)

Method of selecting and expressing the history reality in the novels by Nguyen Xuan Khanh

44(78)

158-168

190

VH

2013-03-44

Đoàn Trọng Huy

Tố Hữu - người thơ

(Xem toàn văn)

To Huu – the poet

44(78)

120-127

191

VH

2013-08-49

Nguyễn Công Lý

Diện mạo thơ sứ trình trung đại Việt Nam và thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn (Xem toàn văn)

The characteristics of the poetry of the Vietnamese medieval envoys and the poetry of envoy Nguyen Trung Ngan

49(83)

95-108

192

VH

2013-08-49

Hồ Tấn Nguyên Minh

Con người trí tuệ trong thơ Trần Nhân Tông (Xem toàn văn)

A wise personality in Tran Nhan Tong's poems

49(83)

87-94

193

VH

2013-11-52

Hồ Tấn Nguyên Minh

Nỗi suy tư về con người trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

(Xem toàn văn)

The cogitation about Humans in Nguyen Huy Thiep's Short Stories

52(86)

126-132

194

VH

2013-08-49

Trần Thị Thanh Nhị

Khảo sát các biểu tượng tính dục gắn với mộng trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam (Xem toàn văn)

Survery some sex symbol in dream at the narrative prose mediaval of Viet Nam

49(83)

109-115

195

VH

2013-11-52

Đỗ Thị Vân Oanh

Ngôn ngữ biểu cảm và hình ảnh tượng trưng, ẩn dụ trong thơ Thiền Tuệ Trung (Xem toàn văn)

Emotional language and symbolic and metaphorical images in Tue Trung’s Zen poems

52(86)

97-104

196

VH

2013-05-46

Ngô Thị Kiều Oanh

Chất trào phúng trong thơ Nguyễn Khuyến và Tú Xương (Xem toàn văn)

Satirical poetry of Nguyen Khuyen and Tu Xuong

46(80)

76-82

197

VH

2013-08-49

Ngô Thị Thanh Tâm

Mộng trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

(Xem toàn văn)

Dreams in Nguyen Du’s Sino poems

49(83)

131-139

198

VH

2013-05-46

Lê Thời Tân

Thực chất vẻ đẹp hình tượng vương miện và tư tưởng hồi truyện mở đầu tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử

(Xem toàn văn)

The aesthetic nature of the character of Wang Mian and ideological theme in the opening chapter of The Scholars

46(80)

68-75

199

VH

2013-11-52

Lê Thời Tân

Từ kinh điển trang nghiêm đến tiểu thuyết hoạt kê – một cách đọc hiểu liên văn bản (Đọc hiểu nhân vật Nho lâm ngoại sử bằng từ khóa của Luận ngữ) (Xem toàn văn)

From formal classics to parodic novels - an approach to inter-text reading comprehension (Understanding the characters in The Scholars using terms in Analects of Confucius)

52(86)

88-96

200

VH

2013-03-44

Trần Văn Thắng

Giọng điệu nghệ thuật trong truyện ngắn Việt Nam thời đổi mới (1986 – 2000) (Xem toàn văn)

Artistic tone in Vietnamese short stories in the innovative time (1986 – 2000)

44(78)

147-157

201

VH

2013-11-52

Trần Thị Thơm

Con người nổi loạn trong tác phẩm của Linda Lê nhìn từ trường phái phê bình xã hội học (Xem toàn văn)

Rebels in Linda Le's works from the perspective of the sociological criticism

52(86)

105-117

202

VH

2013-03-44

Trần Thị Kim Trang

Những nhà văn nữ di dân gốc Việt thế hệ 1,5 tại Hoa Kì (Xem toàn văn)

Vietnamese female immigrant authors of the 1.5 generation in the United States

44(78)

80-91

203

VH

2013-11-52

Võ Thị Thanh Tùng

Du kí Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX - một vài đặc điểm về thể loại

(Xem toàn văn)

Viet Nam travel story in the first half of the twentieth century – some typical characteristics of the genre

52(86)

190-200

204

VH

2013-03-44

Trần Anh Tuấn

Vấn đề thể loại truyện thơ Nôm và một số nhà nghiên cứu tiên phong vào nửa đầu thế kỉ XX

(Xem toàn văn)

The issue of Nom narrative poetry and some pioneer researchers in the first half of the twentieth century

44(78)

104-110

205

VH

2013-03-44

Võ Thị Thanh Tùng

Tính cách người Nam Bộ - dấu ấn đặc sắc trong du kí Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX (Xem toàn văn)

Characteristics of people in the Southern region – A special stamp in the Southern travel story during the first half of the twentieth century

44(78)

138-146

206

VH 2013-08-49

Lưu Thị Hồng Việt

Một số điểm tương đồng về nghệ thuật trong truyện cổ tích Hàn Quốc - Nhật Bản (Xem toàn văn)

Some similarities regarding art in Korean and Japanese fairy tales

49(83)

66-78

207

VH 2013-03-44

Trương Hoàng Vinh

Bút kí Nguyễn Tuân từ góc nhìn tương tác thể loại (Xem toàn văn)

Nguyen Tuan’s notes from the viewpoint of the interaction of literary genres

44(78)

128-137

208

VH

2013-05-46

Đặng Văn Vũ

Phẩm chất nghệ sĩ của người Tây Nguyên trong văn học viết về Tây Nguyên (Xem toàn văn)

The artistic quality of the local people in the literature about the Central Highland

46(80)

174-180

209

VH

2013-03-44

Lê Thu Yến,

Đàm Thị Thu Hương

Cầu cúng, khấn vái – niềm tin tâm linh trong văn học trung đại Việt Nam (Xem toàn văn)

Worship, Praying - Spiritual faith in Vietnamese Medieval Literature

44(78)

92-103

210

VH

2013-05-46

Lê Thu Yến,

Nguyễn Hữu Nghĩa

Trời Phật, thánh thần – niềm tin tâm linh trong văn học trung đại Việt Nam (Xem toàn văn)

God, Buddha, Saint – Spiritual faith in Vietnamese Medieval Literature

46(80)

56-67

LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

History and Geography

211

ĐL

2013-08-49

Nguyễn Thị Bé Ba,

Võ Thị Ngọc Nhung

Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (Xem toàn văn)

Potentials and development orientation of tourism in Chau Thanh district, Ben Tre province

49(83)

180-186

212

ĐL

2013-03-44

Nguyễn Thị Bình

Phát triển một số hình thức tổ chức lãnh thổ theo ngành kinh tế ở tỉnh Đồng Nai – xác định những giải pháp phù hợp (Xem toàn văn)

Developing some forms of territory organization in accordance with economic fields in Dong Nai – Appropriate solutions

44(78)

45-53

213

LS

2013-05-46

Võ Xuân Đàn

Trần Quý Cáp (1870 – 1908) - một nhân cách của thời đại (Xem toàn văn)

Tran Quy Cap (1870-1908) - the personality of the era

46(80)

51-55

214

ĐL

2013-05-46

Nguyễn Hà Quỳnh Giao,

Phạm Xuân Hậu

Thực trạng và định hướng khai thác các di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Thừa Thiên - Huế phục vụ phát triển du lịch (Xem toàn văn)

The reality and orientation of exploiting historical-cultural relics to develop tourism

in Thua Thien – Hue

46(80)

126-129

215

ĐL

2013-03-44

Nguyễn Trọng Hiếu

Khai thác hợp lí thị trường khách du lịch từ sản phẩm du lịch của tỉnh Tây Ninh (Xem toàn văn)

Reasonable exploitation of the tourist market from Tay Ninh province’s tourism products

44(78)

14-33

216

ĐL

2013-03-44

Đinh Thị Thanh Mai

Nguyễn Thị Bé Ba

Khai thác tiềm năng phát triển các loại hình du lịch ở huyện đảo Phú Quốc (Xem toàn văn)

Exploiting potentials for developing different forms of tourism in Phu Quoc Island

43(77)

34-44

217

ĐL

2013-06-47

Nguyễn Thị Hiển

Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu, Bình Dương (Xem toàn văn)

The assessment of natural conditions for developing ecotourism in the orchard area in Lai Thieu, Binh Duong

47(81)

87-97

218

LS

2013-05-46

Trần Xuân Hiệp

Mĩ - Cambodia - Trung Quốc và những tác động từ mối quan hệ này (Xem toàn văn)

Cambodia in relations with the United States and China

46(80)

92-99

219

ĐL

2013-02-43

Trịnh Phi Hoành

Nghiên cứu các nhiễu động thời tiết chính gây mưa - lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long (Xem toàn văn)

A study of main weather disturbances causing rain - flood in Mekong Delta

43(77)

107-116

220

ĐL

2013-06-47

Trịnh Phi Hoành

Nghiên cứu tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Đồng Tháp (Xem toàn văn)

A study of natural potentials for sustainable development of tourism in Dong Thap province

47(81)

76-86

221

LS

2013-05-46

Nguyễn Thị Minh Hương

Ý chí Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại (Xem toàn văn)

The will of Vietnamese: from the past to modern days

46(80)

30-39

222

LS

2013-11-52

Nguyễn Thị Hương

Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Xô trong những năm 1950 – 1969

(Xem toàn văn)

Ho Chi Minh and the Vietnam–The Soviet Union relationship In the years 1950 - 1969

52(86)

5-15

223

LS

2013-05-46

Nguyễn Minh Mẫn

Chính sách an ninh năng lượng Trung Quốc đầu thế kỉ XXI và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông

(Xem toàn văn)

China’s energy security policies in the early XXI centeury and sovereignty issues in East Sea

46(80)

100-109

224

ĐL

2013-11-52

Nguyễn Trọng Nhân

Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long

(Xem toàn văn)

Evaluating the level of internal tourists’ satisfaction of fruit farm tourism (Miet vuon tourism) in the Mekong Delta region of Vietnam

52(86)

44-55

225

ĐL

2013-03-44

Đặng Thị Nhuần,

Dương Quỳnh Phương

Tri thức bản địa của dân tộc Dao khu vực miền núi phía Bắc trong việc lựa chọn đất đai, địa hình canh tác và hệ thống cây trồng (Xem toàn văn)

Indigenous knowledge of Dao ethnic in the Northern mountainous region on the selection of land, terrain farming and cropping systems

44(78)

175-183

226

ĐL

2013-03-44

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung

Ảnh hưởng của biến động dân số đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Xem toàn văn)

The impacts of population changes on the economy growth of China, India and the experience for Vietnam

44(78)

12-17

227

ĐL

2013-08-49

Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung,

Vũ Đình Chiến

Mối quan hệ giữa cơ cấu dân số theo tuổi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang (Xem toàn văn)

The relation population age structure and eco-social development in Tien Giang Province

49(83)

51-58

228

ĐL

2013-11-52

Huỳnh Phẩm Dũng Phát

Cơ cấu dân số tỉnh Tiền Giang qua hai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 1999, 2009 (Xem toàn văn)

The population structure of Tien Giang province through the population and housing census 1999, 2009

52(86)

36-43

229

LS

2013-05-46

Trần Thị Thanh Thanh

Tinh thần dân tộc và ý thức quốc gia Đại Việt qua một số thành tựu học thuật và nghệ thuật thời Lê sơ (1428-1504) (Xem toàn văn)

Đại Việt’s National spirit and consciousness demonstrated in some academic and artistic achievements during the reign of Le Dynasty

46(80)

23-29

230

LS

2013-03-44

Dương Tô Quốc Thái

Sự ra đời Ngân hàng Đông Dương (Banque de L’Indochine) năm 1875

(Xem toàn văn)

The birth of the Indochina Bank (Banque de L'Indochine) in 1875

44(78)

184-193

231

LS

2013-05-46

Dương Tô Quốc Thái

Phù Nam - nơi gặp gỡ và giao lưu văn hóa (Xem toàn văn)

Funan: Where cultures meet and exchange

46(80)

186-194

232

LS

2013-11-52

Thái Văn Thơ

Nét sáng tạo trong quá trình đấu tranh giữ gìn lực lượng và tiến tới Đồng Khởi ở Kiến Tường giai đoạn 1954 – 1960 (Xem toàn văn)

The creative features during the process of fighting and preserving revolutionary forces towards Dong Khoi (simultaneous uprisings) in Kien Tuong in the period (1954 - 1960)

52(86)

180-189

233

ĐL

2013-11-52

Thân Trọng Thụy,

Phạm Thị Thu Nga

Phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Khánh Hòa (Xem toàn văn)

Developing Khanh Hoa beach and island tourism

52(86)

56-67

234

ĐL

2013-11-52

Phạm Đỗ Văn Trung

Một số hoạt động ngành dịch vụ ở thành phố Cần Thơ trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 1995 - 2011

(Xem toàn văn)

Some tourism activities of Can Tho City during its urbanization process from 1995 to 2011

52(86)

79-87

235

ĐL

2013-02-43

Trương Văn Tuấn

Nguyên nhân gây mưa của Cherrapunji và hoang mạc Thar

(Xem toàn văn)

The causes of rain in Cherrapunji and Thar wasteland

43(77)

137-148

236

ĐL

2013-03-44

Trương Văn Tuấn

Trình độ giáo dục dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ tổng điều tra năm 2009 và một số vấn đề đặt ra cho việc tái cơ cấu kinh tế

(Xem toàn văn)

The residence’s education level in Cuu Long Delta seen from the general investigation in 2009 and the problems of economy reconstruction

44(78)

5-11

237

LS

2013-11-52

Ngô Chơn Tuệ

Phong trào chống âm mưu của thực dân Pháp chia tách Nam Bộ ở Bắc và Trung Bộ (1945-1946) (Xem toàn văn)

The movement in Northern and Central regions against the French colonialist’s conspiracy to separate the Southern region from Vietnam (1945-1954)

52(86)

172-179

238

LS

2013-05-46

Ngô Chơn Tuệ,

Phan Văn Hoàng

Giải pháp Bảo Đại của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 1945-1954 (Xem toàn văn)

The French’s Bao Dai Solution in their invasion of Viet Nam, 1945-1954

46(80)

40-50

239

ĐL

2013-05-47

Nguyễn Đức Vũ,

Nguyễn Hoàng Sơn

Đánh giá tổng hợp hiệu quả của các mô hình nông lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua A lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

(Xem toàn văn)

Summary assessment of combined agroforestry models orientated for stable development along the corridor of Ho Chi Minh road, A Luoi district, Thua Thien - Hue

47(81)

67-75

240

ĐL

2013-11-52

Lê Thị Tường Vy,

Phạm Phước Hiền

Mối quan hệ giữa đô thị hóa với phát triển dân số và kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên (Xem toàn văn)

The relationship between urbanization and the development of population, economy and society in Phu Yen province

52(86)

68-78

241

ĐL

2013-08-49

Lâm Huỳnh Hải Yến,

Nguyễn Kim Hồng

Mối quan hệ giữa phát triển dân số và phát triển giáo dục tỉnh Long An

(Xem toàn văn)

The relation between the population growth and the education development in Long An province

49(83)

41-50

242

LS

2013-11-52

Lê Thụy Hồng Yến

Vai trò các Bang, Hội quán đối với hoạt động kinh tế của người Hoa ở Nam Bộ (thế kỉ XVIII – thế kỉ XIX)

(Xem toàn văn)

The role of Chinese colonies, Assembly Halls in their economic activities in the south of Vietnam (XVIII century – XIX century)

52(86)

151-157

Ghi chú:

Tổng số bài báo trong năm 2013: 242

Trong đó:

  • Công trình nghiên cứu: 178
  • Tư liệu tham khảo: 35
  • Ý kiến trao đổi: 27
  • Đọc sách: 02
  • Bài báo viết bằng tiếng Anh: 13