Đề cương ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

PDF. In Email
Thứ sáu, 28 Tháng 3 2014 16:53

S

t

t

Chuyên ngành

Mã số

Đề cương các môn thi thí sinh có thể tham khảo tại đây

Cơ bản (180’)

Cơ sở (180’)

1

Toán giải tích

60 46 01 02

Đại số & Giải tích đại cương

Giải tích

2

Đại số và lí thuyết số

60 46 01 04

Đại số & Giải tích đại cương

Đại số

3

Hình học và tôpô

60 46 01 05

Đại số & Giải tích đại cương

Hình học

4

LL&PPDH BM Toán

60 14 01 11

Đại số

Giải tích

5

Văn học Việt Nam

60 22 01 21

Triết học

Lí luận văn học

6

Văn học nước ngoài

60 22 02 45

Triết học

Lí luận văn học

7

Lí luận văn học

60 22 01 20

Triết học

Lí luận văn học

8

Ngôn ngữ học

60 22 01 02

Triết học

Ngôn ngữ học đại cương

9

Lịch sử Việt Nam

60 22 03 13

Triết học

Lịch sử Việt Nam

10

Lịch sử thế giới

60 22 03 11

Triết học

Lịch sử Thế giới

11

Địa lí học

60 31 05 01

Toán cho Địa lí

Địa lí học đại cương

12

Quản lí giáo dục

60 14 01 14

Logic học

Giáo dục học đại cương

13

Tâm lí học

60 31 04 01

Triết học

Tâm lí học phát triển

14

LL&PPDH BM tiếng Pháp

60 14 01 11

Thực hành tiếng Pháp

LL&PPDH tiếng Pháp

15

Vật lí nguyên tử

60 44 01 06

Toán cho Vật lí

Vật lí nguyên tử, hạt nhân

16

LL&PPDH BM Vật lí

60 14 01 11

Toán cho Vật lí

Vật lí đại cương

17

LL&PPDH BM Hoá học

60 14 01 11

Cơ sở lí thuyết HH và CTC

LL&PPDH môn Hóa học

18

Giáo dục học (GD Mầm non)

60 14 01 01

Triết học

Tâm lí học phát triển (MN)

19

Giáo dục học (GD Tiểu học)

60 14 01 01

Triết học

Lí luận dạy học tiểu học

 

Trang Thông Tin Tuyển Sinh Sau Đại Học - Trường Đại Học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Sau Đại học ĐT: 08 3835 2020 - 181, 182, 183, 184 - Email: phongsdh@hcmup.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh